organizacje międzynarodowe

 0    16 fiche    guest2107331
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
ONZ
commencer à apprendre
Organizacja Narodów Zjednoczonych
UE
commencer à apprendre
Unia Europejska
NATO
commencer à apprendre
Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego
OECD
commencer à apprendre
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
NAFTA
commencer à apprendre
Północnoatlantycki Układ Wolnego Handlu
EFTA
commencer à apprendre
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
OPEC
commencer à apprendre
Organizacja Krajów Eksportujących Rope Naftową
OPEC
commencer à apprendre
Organizacja Krajów Eksportujących Rope Naftową
ASEAN
commencer à apprendre
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-wschodniej
MEDCOSUR
commencer à apprendre
Wolny Rynek Południa
World Bank
commencer à apprendre
Bank światowy
ANZUS
commencer à apprendre
Pakt Bezpieczaństwa Pacyfiku
WNP
commencer à apprendre
Współpraca Niepodległych Państw
UA
commencer à apprendre
Unia Afrykańska
LPA
commencer à apprendre
Liga Państw Arabskich
OPA
commencer à apprendre
Organizacja Państw Amerykańskich

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.