Odpowiedzialność dłużnika

 0    20 fiche    misiajermaz
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
odpowiedzialność na zasadzie winy
commencer à apprendre
odpowiada za szkodę zawinioną czyli gdy pomiędzy zachowaniem dłużnika a faktem zaistnienia szkody zachodzi związek przyczynowo-skutkowy
skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jest
commencer à apprendre
odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika
podstawową przesłanką odpowiedzialności kontraktowej jest
commencer à apprendre
szkoda
szkoda to
commencer à apprendre
uszczerbek w majątku wierzyciela (na mieniu lub na osobie)
szkoda majątkowa obejmuje
commencer à apprendre
uszczerbek na majątku możliwy do wyliczenia lub utracone pożytki
odpowiedzialność bez względu na winę (na zasadzie ryzyka)
commencer à apprendre
odpowiada też za skutki działania przypadku
wina
commencer à apprendre
stanowi odzwierciedlenie stosunku jaki dłużnik ma w odniesieniu do ciążącego na nim obowiązku spełnienia świadczenia
postaci winy to
commencer à apprendre
dolus i culpa
dolus
commencer à apprendre
- świadome i celowe działanie na szkodę wierzyciela
culpa
commencer à apprendre
- culpa lata - ciężka wina / culpa levis - lekka wina
wzorzec do culpa lata
commencer à apprendre
porównanie do zwykłego przeciętnego człowieka
wzorzec do culpa levis in abstracto
commencer à apprendre
porównanie do zapobiegliwego ojca rodziny
wzorzec do culpa levis in concreto
commencer à apprendre
porównanie do tego jak dłużnik zajmuje się swoimi sprawami jakiej staranności wtedy dochowuje.
jeśli dłużnik odnosił korzyści to odpowiadał za
commencer à apprendre
wszystkie postaci winy: dolus culpa lata i culpa levis
jeśli dłużnik nie odnosił korzyści to odpowiadał za
commencer à apprendre
2 rodzaje dolus i culpa lata
odpowiedzialność dłużnika bez względu na winę (na zasadzie ryzyk)
commencer à apprendre
odpowiada wtedy również za działanie przypadku
siła wyższa
commencer à apprendre
to zdarzenie, zjawisko zewnętrzne w stosunku do dłużnika występujące w takim nasileniu że dłużnik jako człowiek nie jest w stanie mu sie oprzeć np: piorun
przypadek
commencer à apprendre
wszystkie inne zdarzenia zewnętrzne wywołujące szkodę nie będące siłą wyższą np; kradzież
custodia
commencer à apprendre
obowiązek szczególnego strzeżenia rzeczy
dłużnik odpowiada na zasadzie ryzyka gdy
commencer à apprendre
ciąży na nim obowiązek custodia

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.