obwody elektryczne

 0    30 fiche    ggkazio
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Natężenie pola elektrycznego
commencer à apprendre
E [V/m]
Przenikalność elektryczna
commencer à apprendre
e(?) [F/m; F-farad]
Indukcja elektryczna
commencer à apprendre
D [C/m^2]
Ładunek elektryczny
commencer à apprendre
Q, q [C; C-kulomb]
Natężenie prądu
commencer à apprendre
I, i [A; amper]
Gęstość prądu
commencer à apprendre
J [A/m^2]
Napięcie elektryczne
commencer à apprendre
U, u [V; wolt]
Potencjał elektryczny
commencer à apprendre
V [V; wolt]
Siła elektromotoryczna
commencer à apprendre
E, e [V; wolt]
Energia
commencer à apprendre
W [J; dżul]
Moc elektryczna
commencer à apprendre
P [W; wat]
Natężenie pola magnetycznego
commencer à apprendre
H [A/m]
Przenikalność elektryczna
commencer à apprendre
u [H/m] (u-taki znak jak -mikro)
Indukcja magnetyczna
commencer à apprendre
B [T, Wb/m^2; tesla, lub weber na m^2]
Strumień magnetyczny
commencer à apprendre
o(Φ-fi) [Wb; weber]
Jakie ładunki odpychają się
commencer à apprendre
jednakowe (jednoimienne)
Jakie ładunki przyciągają się
commencer à apprendre
różne (różnoimienne)
Atom elektrycznie obojętny - budowa
commencer à apprendre
Protony w jądrze = elektrony na orbitach
Atom elektrycznie ujemny
commencer à apprendre
Protony w jądrze < elektrony na orbitach
Atom elektrycznie dodatni
commencer à apprendre
Protony w jądrze > elektrony na orbitach
Natężenie prądu elektrycznego - definicja
commencer à apprendre
Intensywność zmian ładunku elektrycznego
Ładunek elementarny
commencer à apprendre
Najmniejszy możliwy ładunek. Dla protonu jest to +0,1602 aC, a dla elektronu jest to -0,1602 aC (attokolumba-atto- 10^-18 danej jednostki)
Napięcie elektryczne - definicja
commencer à apprendre
Jest to praca włożona w rozdzielanie ładunków, odniesiona do ich wielkości. Między ładunkami powstaje napięcie.
Potencjał elektryczny - definicja
commencer à apprendre
Jest to napięcie względem pewnego punktu odniesienia. Napięcie można przedstawić jako różnicę dwóch potencjałów.
Wytworzenie napięcia przez indukcję
commencer à apprendre
Jest to wytworzenie napięcia przy pomocy magnesu- przesuwając magnes tam i z powrotem wewnątrz zwojnicy
Wytworzenie napięcia ciepłem
commencer à apprendre
Jeżeli dwa przewody z różnych metali połączy się na jednym końcu, który będzie ogrzewany, to na ich wolnych końcach wytworzy się napięcie rzędu miliwoltów. Napięcie pojawi się wyłącznie, gdy wystąpi różnica temperatur między końcami
Wytworzenie napięcia pod wpływem światła
commencer à apprendre
Między płytą podstawową(+) i pierścieniem stykowym(-) fotoelementu pod wpływem światła pojawia się mała ilość napięcia.
Wytworzenie napięcia wskutek działania chemicznego
commencer à apprendre
Pomiędzy płytkami z różnych metali i zanurzonymi w cieczy przewodzącej powstaje napięcie stałe. Tworzą one ogniwa elektrochemiczne.
Wytworzenie napięcia przez deformację kryształów
commencer à apprendre
Jeżeli kryształ pizoelektryczny zostanie poddany naciskom, to wewn. nast. przemieszczenie ładunku elektrycznego-napięcie zależne od kierunku i siły nacisku. Jest to efekt pizoelektryczny prosty-odwrotny to zmiana wymiarów pod wpływem napięcia
Wytworzenie napięcia przez pocieranie izolatorów
commencer à apprendre
Przy pocieraniu materiałów izolacyjnych mogą powstać ładunki elektryczne o różnych znakach.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.