Nauka i technika

 0    116 fiche    manque
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
wyregulować
commencer à apprendre
adjust
czas pracy baterii
commencer à apprendre
battery life
popsuć się
commencer à apprendre
break down
przycisk
commencer à apprendre
button
połączyć
commencer à apprendre
connect
urządzenie
commencer à apprendre
device
przytwierdzić/umocować
commencer à apprendre
fix
słuchawki
commencer à apprendre
headphones
instrukcja obsługi
commencer à apprendre
manual
kserokopiarka
commencer à apprendre
photocopier
wtyczka
commencer à apprendre
plug
podłączyć do/ odłączyć od prądu
commencer à apprendre
plug in / unplug
pilot do telewizora
commencer à apprendre
remote control
kursujący wahadłowo środek transportu (np. autobus, samolot)
commencer à apprendre
shuttle
gniazdko
commencer à apprendre
socket
technika
commencer à apprendre
Technology
@
commencer à apprendre
at
przyłączać/ dołączać
commencer à apprendre
attach
załącznik
commencer à apprendre
attachment
kliknąć/kliknąć dwukrotnie
commencer à apprendre
double click / click
zawiesić się
commencer à apprendre
crash
stworzyć nowy katalog
commencer à apprendre
create a new folder
informacje dane
commencer à apprendre
data
baza danych
commencer à apprendre
database
skasować
commencer à apprendre
delete
pulpit, komputer stacjonarny
commencer à apprendre
desktop
kropka
commencer à apprendre
dot
pobierać z sieci ściągać gry
commencer à apprendre
download games
błąd
commencer à apprendre
error
plik
commencer à apprendre
file
łączyć się z siecią
commencer à apprendre
go online
twardy dysk
commencer à apprendre
hard drive
przenośne sprzęty
commencer à apprendre
portable
zamieścić wpis
commencer à apprendre
post
wyszukiwarka internetowa
commencer à apprendre
search engine (e.g. Google)
wybrać
commencer à apprendre
select
ustawienia
commencer à apprendre
settings
zamykać wyłączać
commencer à apprendre
shut down
oprogramowanie
commencer à apprendre
software
włączyć uruchomić komputer
commencer à apprendre
start up
przenosić wysyłać dane
commencer à apprendre
transfer data
przenosić wysłać dane
commencer à apprendre
transfer data
pisać na komputerze
commencer à apprendre
type
odplątać
commencer à apprendre
untangle
uaktualnić
commencer à apprendre
update
załadować
commencer à apprendre
upload
użytkownik
commencer à apprendre
user
kamera internetowa
commencer à apprendre
webcam
bezprzewodowy
commencer à apprendre
wireless
przemysł lotniczy
commencer à apprendre
air industry
dziedzina nauki
commencer à apprendre
area of science
ekspert w dziedzinie
commencer à apprendre
expert in the field of...
nauka
commencer à apprendre
science
robotyka
commencer à apprendre
Robotics
energia elektryczna
commencer à apprendre
Electricity
środowisko
commencer à apprendre
environment
tlen
commencer à apprendre
oxygen
kosmos
commencer à apprendre
outer space/space
komórka
commencer à apprendre
cell
pierwiastek chemiczny
commencer à apprendre
chemical element
zamrozić
commencer à apprendre
freeze
ciecz
commencer à apprendre
liquid
ciało stałe
commencer à apprendre
solid
para wodna
commencer à apprendre
steam
trójkąt
commencer à apprendre
triangle
zmieniacie w coś
commencer à apprendre
turn into something
wszechświat
commencer à apprendre
universe
szczepionka
commencer à apprendre
vaccine
poszerzać wiedzę
commencer à apprendre
broaden your knowledge
przeprowadzić eksperyment
commencer à apprendre
carry out an experiment
reakcja chemiczna
commencer à apprendre
chemical reaction
wymyślić
commencer à apprendre
Come up with
opisać
commencer à apprendre
describe
zaprojektować
commencer à apprendre
design
opracowywać rozwijać e
commencer à apprendre
develop
rozwój
commencer à apprendre
development
odkryć
commencer à apprendre
discover
zrobić odkrycie
commencer à apprendre
make a discovery
prowadzić badania eksperymentować
commencer à apprendre
Do research
dowody
commencer à apprendre
evidence
doświadczenie na czymś
commencer à apprendre
experience on/ with something
wynaleźć
commencer à apprendre
invent
wynalazek
commencer à apprendre
invention
zmierzyć
commencer à apprendre
measure
obserwacje
commencer à apprendre
observe
wytworzyć
commencer à apprendre
produce
udowodnić teorię
commencer à apprendre
prove the theory
badania naukowe
commencer à apprendre
research
wyniki
commencer à apprendre
results
ankieta
commencer à apprendre
rocket
badanie przestrzeni kosmicznej
commencer à apprendre
space exploration
stacja kosmiczna
commencer à apprendre
space station
statek kosmiczny
commencer à apprendre
1. a spacecraft 2. a spaceship
prędkość światła dźwięku
commencer à apprendre
speed of light / sound
maszyna parowa
commencer à apprendre
steam engine
badać
commencer à apprendre
study
Nagroda Nobla
commencer à apprendre
Nobel Prize
koło
commencer à apprendre
wheel
bateria działa przez 48 godzin
commencer à apprendre
battery runs for 48 hours
bateria się rozładowała
commencer à apprendre
battery is dead
wprowadzić numer PIN
commencer à apprendre
enter your PIN number
być zasięgu
commencer à apprendre
get a signal
rozłączyć się
commencer à apprendre
hang up
klawiatura
commencer à apprendre
keyboard
niski poziom baterii
commencer à apprendre
low battery
zadzwonić
commencer à apprendre
make a call
wysłać SMS
commencer à apprendre
to send a text
skonfigurować telefon
commencer à apprendre
set up a phone
pisać do kogoś SMS
commencer à apprendre
text sb
nie ma zasięgu w telefonie
commencer à apprendre
there is no signal on the phone
doładować telefon
commencer à apprendre
top up
ekran dotykowy
commencer à apprendre
Touch screen display
nie działa zepsuć się zerwać się
commencer à apprendre
be down
nie działać być zepsutym
commencer à apprendre
be out order
przyczepić się do czegoś
commencer à apprendre
catch hold of sth
bez kierownicy
commencer à apprendre
driverless

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.