Nauka i technika

 0    287 fiche    wixa71
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
antropologia
commencer à apprendre
anthropology
archeolog
commencer à apprendre
archaeologist
archeologia
commencer à apprendre
archaeology
dziedzina nauki
commencer à apprendre
branch
astronom
commencer à apprendre
astronomer
astronomia
commencer à apprendre
astronomy
biolog
commencer à apprendre
biologist
biologia
commencer à apprendre
biology
chemik
commencer à apprendre
chemist
chemia
commencer à apprendre
chemistry
informatyka
commencer à apprendre
computer science
ekonomia
commencer à apprendre
economics
ekonomista
commencer à apprendre
economist
inżynier
commencer à apprendre
engineer
inżyniernia
commencer à apprendre
engineering
genetyk
commencer à apprendre
geneticist
genetyka
commencer à apprendre
genetics
geograf
commencer à apprendre
geographer
geografia
commencer à apprendre
geography
geolog
commencer à apprendre
geologist
geologia
commencer à apprendre
geology
językoznawca
commencer à apprendre
linguist
językoznawstwo
commencer à apprendre
linguistics
matematyk
commencer à apprendre
mathematician
matematyka
commencer à apprendre
maths
fizyk
commencer à apprendre
physicist
fizyka
commencer à apprendre
physics
fizyka jądrowa
commencer à apprendre
nuclear physics
psycholog
commencer à apprendre
psychologist
psychologia
commencer à apprendre
psychology
naukowiec
commencer à apprendre
scientist
socjolog
commencer à apprendre
sociologist
socjologia
commencer à apprendre
sociology
medycyna weterynaryjna
commencer à apprendre
veterinary medicine
analiza
commencer à apprendre
analysis
wniosek
commencer à apprendre
conclusion
związek, połączenie
commencer à apprendre
connection
odkrycie
commencer à apprendre
discovery
dowody
commencer à apprendre
evidence
doświadczenie, eksperyment
commencer à apprendre
experiment
hipoteza
commencer à apprendre
hypothesis
wynalazek
commencer à apprendre
invention
wynalazca
commencer à apprendre
inventor
wiedza
commencer à apprendre
knowledge
laboratorium
commencer à apprendre
lab
obserwacja
commencer à apprendre
observation
zapis, dokumentacja
commencer à apprendre
record
badania
commencer à apprendre
research
wyniki badań
commencer à apprendre
results
pracownik naukowy
commencer à apprendre
researcher
nauka
commencer à apprendre
science
naukowy
commencer à apprendre
scientific
czasopisto naukowe
commencer à apprendre
scientific journal
prawo naukowe
commencer à apprendre
scientific law
metoda naukowa
commencer à apprendre
scientific method
teoria naukowa
commencer à apprendre
scientific theory
naukowo
commencer à apprendre
scientifically
dane statystyczne
commencer à apprendre
statistical data
statystycznie
commencer à apprendre
statistically
statystyka
commencer à apprendre
statistics
badania, sondaż
commencer à apprendre
survey
próba, analiza
commencer à apprendre
test
teoria
commencer à apprendre
theory
przyjmować, akceptować
commencer à apprendre
accept
dodawać
commencer à apprendre
add
analizować, przeprowadzić analizę
commencer à apprendre
analyse
potwierdzić
commencer à apprendre
confirm
pokazać, wykazać
commencer à apprendre
demonstrate
ustalać, określać
commencer à apprendre
determine
odkryć
commencer à apprendre
discover
dzielić
commencer à apprendre
divide
powielić
commencer à apprendre
duplicate
oszacować
commencer à apprendre
estimate
przeprowadzać doświadczenia
commencer à apprendre
experiment
postawić hipotezę
commencer à apprendre
hypothesise
wynaleźć
commencer à apprendre
invent
mnożyc
commencer à apprendre
multiply
obserwować, prowadzić obserwacje
commencer à apprendre
observe
otrzymać
commencer à apprendre
obtain
udowodnić
commencer à apprendre
prove
odrzucić
commencer à apprendre
reject
badać
commencer à apprendre
study
odejmować
commencer à apprendre
subtract
otrzymać nagrodę Nobla w dziedzinie (fizyki)
commencer à apprendre
win the Nobel Prize in (physics)
przeprowadzać doświadzenie
commencer à apprendre
conduct an experiment
przeprowadzać badania
commencer à apprendre
conduct research
dojść do wniosku, że...
commencer à apprendre
come to the conclusion that...
potwierdzić hipotezę
commencer à apprendre
confirm a hypothesis
formułować hipotezę
commencer à apprendre
formulate a hypothesis
prowadzić dokumentację
commencer à apprendre
keep records
dokonać odkrycia
commencer à apprendre
make a discovery
przewidywać
commencer à apprendre
make predictions
opatentować wynalazek
commencer à apprendre
patent an invention
planować eksperyment naukowy
commencer à apprendre
plan an experiment
prezentować wyniki badań
commencer à apprendre
present research findings
odrzucić hipotezę
commencer à apprendre
reject a hypothesis
specjalizować się w czymś
commencer à apprendre
specialise in sth
podjąć badania
commencer à apprendre
undertake research
bakterie
commencer à apprendre
bacteria
komórka
commencer à apprendre
cell
pierwiastek chemiczny
commencer à apprendre
chemical element
reakcja chemiczna
commencer à apprendre
chemical reaction
związek chemiczny
commencer à apprendre
compound
zagęszczony
commencer à apprendre
concentrated
rozwój
commencer à apprendre
development
wzór, formuła
commencer à apprendre
formula
gaz
commencer à apprendre
gas
żywność modyfikowana genetycznie
commencer à apprendre
GM food
drobnoustrój, zarazek
commencer à apprendre
germ
grawitacja
commencer à apprendre
gravity
wodór
commencer à apprendre
hydrogen
ciecz
commencer à apprendre
liquid
magnez
commencer à apprendre
magnesium
siły magnetyczne
commencer à apprendre
magnetic forces
masa
commencer à apprendre
mass
minerał
commencer à apprendre
mineral
cząsteczka, molekuła
commencer à apprendre
molecule
pleśń
commencer à apprendre
mould
tlen
commencer à apprendre
oxygen
tempo, prędkość
commencer à apprendre
rate
sól
commencer à apprendre
salt
slony
commencer à apprendre
salty
sód
commencer à apprendre
sodium
ciało stałe
commencer à apprendre
solid
para
commencer à apprendre
steam
teoria ewolucji
commencer à apprendre
theory of evolution
szczepionka
commencer à apprendre
vaccine
witamina
commencer à apprendre
vitamin
przyswajać
commencer à apprendre
assimilate
składać się z
commencer à apprendre
consist of
zawierać
commencer à apprendre
contain
rozpuszczać, rozpuszczać się
commencer à apprendre
dissolve
parować, wyparować
commencer à apprendre
evaporate
wydychać
commencer à apprendre
exhale
gasić
commencer à apprendre
extinguish
zamrozić, zamarzać
commencer à apprendre
freeze
topnieć
commencer à apprendre
melt
utleniać
commencer à apprendre
oxidise
antena
commencer à apprendre
aerial
przycisk
commencer à apprendre
button
kabel
commencer à apprendre
cable
aparat fotograficzny
commencer à apprendre
camera
ładowarka
commencer à apprendre
charger
układ sterowania
commencer à apprendre
controls
urządzenie
commencer à apprendre
device
cyfrowy
commencer à apprendre
digital
osoba uzależniona od nowych technologii
commencer à apprendre
digital addict
cyfrowy tubylec (osoba urodzona w erze cyfrowej)
commencer à apprendre
digital native
energia elektryczna
commencer à apprendre
electricity
elektromagnes
commencer à apprendre
electromagnet
elektroniczny
commencer à apprendre
electronic
silnik
commencer à apprendre
engine
silnik spalinowy
commencer à apprendre
internal combustion engine
przyrząd, gadżet
commencer à apprendre
gadget
gamepad
commencer à apprendre
gamepad
słuchawki
commencer à apprendre
headphones
soczewka
commencer à apprendre
lens
żarówka
commencer à apprendre
light bulb
maszyna
commencer à apprendre
machine
instrukcja obsługi
commencer à apprendre
manual
mikrofon
commencer à apprendre
microphone
mikrofale
commencer à apprendre
microwaves
telefon komórkowy
commencer à apprendre
mobile phone
zestaw słuchawkowy
commencer à apprendre
mobile phone headset
operator telefonii komórkowej
commencer à apprendre
mobile phone operator
odtwarzacz mp3
commencer à apprendre
mp3 player
energia jądrowa
commencer à apprendre
nuclear energy
kserokopiarka
commencer à apprendre
photocopier
wtyczka
commencer à apprendre
plug
pilot (urządzenie)
commencer à apprendre
remote control
czujnik
commencer à apprendre
sensor
smartfon
commencer à apprendre
smartphone
gniazdko
commencer à apprendre
socket
dźwięk
commencer à apprendre
sound
przełącznik
commencer à apprendre
switch
włącznik
commencer à apprendre
on- off switch
tablet
commencer à apprendre
tablet
innowacja technologiczna
commencer à apprendre
technological innovation
technika
commencer à apprendre
technology
sms
commencer à apprendre
text message
ekran dotykowy
commencer à apprendre
touch screen
tranzystor
commencer à apprendre
transistor
nadajnik
commencer à apprendre
transmitter
rzeczywistość wirtualna
commencer à apprendre
virtual reality
bezprzewodowy
commencer à apprendre
wireless
unosić się w powietrzu
commencer à apprendre
hover
zaciąć się, zaklinować się
commencer à apprendre
jam
napędzać
commencer à apprendre
propel
skanować
commencer à apprendre
scan
pisać SMS-y
commencer à apprendre
text
zmieniać, przekształcać
commencer à apprendre
transform
działać
commencer à apprendre
work
zapalać się
commencer à apprendre
come on
ukazywać się
commencer à apprendre
come out
nacisnąć guzik
commencer à apprendre
press a button
dostawać SMS-y
commencer à apprendre
receive texts
wyłączyć
commencer à apprendre
switch off
włączyć
commencer à apprendre
switch on
załącznik
commencer à apprendre
attachment
bateria
commencer à apprendre
battery
żywotność baterii
commencer à apprendre
battery life
płytka kompaktowa
commencer à apprendre
CD
napęd CD-ROM
commencer à apprendre
CD-ROM drive
program komputerow
commencer à apprendre
computer program
programista
commencer à apprendre
computer programmer
kursor
commencer à apprendre
cursor
dane
commencer à apprendre
data
baza danych
commencer à apprendre
database
dysk
commencer à apprendre
disc
twardy dysk
commencer à apprendre
hard disk
dokument
commencer à apprendre
document
napęd DVD
commencer à apprendre
DVD drive
pamięć zewnętrzna
commencer à apprendre
external memory
plik
commencer à apprendre
file
karta pamięci
commencer à apprendre
flash card
katalog
commencer à apprendre
folder
ikona
commencer à apprendre
icon
informatyka
commencer à apprendre
IT
łącze internetowe
commencer à apprendre
internet connection
klawisz
commencer à apprendre
key
klawiatura
commencer à apprendre
keyboard
drukarka laserowa
commencer à apprendre
laser printer
monitor
commencer à apprendre
monitor
mysz
commencer à apprendre
mouse
w sieci
commencer à apprendre
online
pamięć USB
commencer à apprendre
pendrive
komputer stacjonarny
commencer à apprendre
PC
skaner
commencer à apprendre
scanner
ekran
commencer à apprendre
screen
pusty ekran
commencer à apprendre
blank screen
płaski monitor
commencer à apprendre
flat monitor
portal społecznościowy
commencer à apprendre
social networking site
oprogramowanie
commencer à apprendre
software
oprogramowanie antywirusowe
commencer à apprendre
anti-virus software
głośniki
commencer à apprendre
speakers
internet
commencer à apprendre
the Internet
port USB
commencer à apprendre
USB port
strona internetowa
commencer à apprendre
website
załączać
commencer à apprendre
attach
kliknąć
commencer à apprendre
click
skasować
commencer à apprendre
delete
ściągnąć
commencer à apprendre
download
instalować
commencer à apprendre
install
drukować
commencer à apprendre
print
zapisać
commencer à apprendre
save
wysyłać (na serwer internetowy)
commencer à apprendre
upload
tworzyć dokument
commencer à apprendre
create a document
kliknąć dwa razy
commencer à apprendre
double click
otworzyć dokument
commencer à apprendre
open a document
przetwarzać dane
commencer à apprendre
process data
udostępnić pliki
commencer à apprendre
share content
surfować po internecie
commencer à apprendre
surf the net
kopia zapasowa
commencer à apprendre
backup
awaria, zepsuć się
commencer à apprendre
crash
błąd
commencer à apprendre
error
komunikat o błę
commencer à apprendre
error message
wirus
commencer à apprendre
virus
zepsuć się
commencer à apprendre
break down
stracić dokument
commencer à apprendre
lose a document
wydawać dziwne dźwięki
commencer à apprendre
make funny noises
nie działa
commencer à apprendre
out of order
restartować komputer
commencer à apprendre
restart a computer
astronauta
commencer à apprendre
astronaut
atmosfera
commencer à apprendre
atmosphere
kometa
commencer à apprendre
comet
start (statku kosmicznego)
commencer à apprendre
lift-off
meteor
commencer à apprendre
meteor
orbita
commencer à apprendre
orbit
na orbicie
commencer à apprendre
in orbit
przestrzeń kosmiczna
commencer à apprendre
outer space
planeta
commencer à apprendre
planet
rakieta
commencer à apprendre
rocket
satelita
commencer à apprendre
satellite
kosmos
commencer à apprendre
space
badania kosmosu
commencer à apprendre
space exploration
stacja kosmiczna
commencer à apprendre
space station
statek kosmiczny
commencer à apprendre
spacecraft
gwiazda
commencer à apprendre
star
Ziemia
commencer à apprendre
the Earth
Księżyc
commencer à apprendre
the Moon
Słońce
commencer à apprendre
the Sun
wszechświat
commencer à apprendre
universe
wystrzelić
commencer à apprendre
launch
okrążać coś
commencer à apprendre
orbit sth
obracać się (wokół własnej osi)
commencer à apprendre
rotate
wystrzelić rakiete
commencer à apprendre
launch a rocket
wysłać coś w kosmos
commencer à apprendre
send sth into space

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.