nauka i techinka

 0    108 fiche    lenamadeja2134
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
komunikator internetowy
commencer à apprendre
an instant messenger
karta pamięci
commencer à apprendre
a memory stick
dysk twardy
commencer à apprendre
a hard disk
przenosić dane
commencer à apprendre
carry data
rozstawiać, rozkładać
commencer à apprendre
set up
dodatkowy
commencer à apprendre
additional
Inaczej
commencer à apprendre
otherwise
eksploracja kosmosu
commencer à apprendre
space exploration
hipoteza
commencer à apprendre
hypothesis
przemyśleć
commencer à apprendre
think over
wniosek
commencer à apprendre
conclusion
baza danych
commencer à apprendre
database
łamanie
commencer à apprendre
breaking
powietrzny / lotniczy
commencer à apprendre
aerial
być niesprawnym
commencer à apprendre
be out of order
naukowe odkrycie
commencer à apprendre
scientific discovery
językoznawca
commencer à apprendre
linguist
dostosować
commencer à apprendre
adjust
żywotność baterii
commencer à apprendre
battery life
psuć się/załamywać się
commencer à apprendre
break down
zepsuta maszyna
commencer à apprendre
broken-down machine
urządzenie
commencer à apprendre
device
przytwierdzić, umocować
commencer à apprendre
fix
słuchawki
commencer à apprendre
headphones
poradnik, instrukcja
commencer à apprendre
manual
Przełącznik włącz / wyłącz
commencer à apprendre
on-off switch
kserokopiarka
commencer à apprendre
photocopier
pilot od telewizora
commencer à apprendre
remote control
środek transportu kursujący wahadłowo
commencer à apprendre
shuttle
gniazdko
commencer à apprendre
socket
dołączać
commencer à apprendre
attach
załącznik
commencer à apprendre
attachment
przeglądać internet
commencer à apprendre
browse the net
pulpit
commencer à apprendre
desktop
podłączyć się do Internetu
commencer à apprendre
go online
zainstalować
commencer à apprendre
install
przenośny
commencer à apprendre
portable
zapisać dokument
commencer à apprendre
save a document
bezpieczeństwo
commencer à apprendre
security
Wybierać
commencer à apprendre
select
zamykać się
commencer à apprendre
shut down
oprogramowanie
commencer à apprendre
software
uruchomić komputer
commencer à apprendre
start up a computer
wysylac dane
commencer à apprendre
transfer data
rozplątać
commencer à apprendre
untangle
uaktualnić
commencer à apprendre
update
załadować
commencer à apprendre
upload
kamera internetowa
commencer à apprendre
webcam
bezprzewodowy
commencer à apprendre
wireless
przeglądarka internetowa
commencer à apprendre
web browser
przemysł lotniczy
commencer à apprendre
air industry
obszar nauki
commencer à apprendre
area of science
biolog
commencer à apprendre
biologist
ekolog
commencer à apprendre
environmentalist
ekspert w dziedzinie...
commencer à apprendre
expert in the field of
genetyka / genetyk
commencer à apprendre
genetics / geneticist
historyk
commencer à apprendre
historican
fizyk
commencer à apprendre
physicist
matematyka / matematyk
commencer à apprendre
mathematics / mathematician
naukowiec
commencer à apprendre
scientist
elektryczność
commencer à apprendre
electricy
tlen
commencer à apprendre
oxygen
układ słoneczny
commencer à apprendre
solar system
kosmos
commencer à apprendre
outer space
bakterie
commencer à apprendre
bacteria
pierwiastek chemiczny
commencer à apprendre
chemical element
zarazki
commencer à apprendre
germs
ciało stałe, stały, zbity (twardy)
commencer à apprendre
solid
gotować na parze, para
commencer à apprendre
steam
trójkąt
commencer à apprendre
triangle
zmienić się w coś
commencer à apprendre
turn into sth
wszechświat
commencer à apprendre
universe
poszerz swoją wiedzę
commencer à apprendre
broaden your knowledge
wpaść na coś, wymyślić coś
commencer à apprendre
come up with
rozwijać, opracowywać
commencer à apprendre
develop
rozwój
commencer à apprendre
development
odkrywca
commencer à apprendre
discoverer
dokonać odkrycia
commencer à apprendre
make a discovery
prowadzić badania/zbierać informacje
commencer à apprendre
do research
dowód
commencer à apprendre
evidence
wynalazca / wynalazca
commencer à apprendre
invent / inventor
mierzyć
commencer à apprendre
measure
udowodnić teorię
commencer à apprendre
prove a theory
badania
commencer à apprendre
research
badanie przestrzeni kosmicznej
commencer à apprendre
space exploration
statek kosmiczny
commencer à apprendre
spacecraft
prędkość światła / dźwięku
commencer à apprendre
speed of light / sound
maszyna parowa
commencer à apprendre
steam engine
nagroda Nobla
commencer à apprendre
the Nobel Prize
bateria działa przez 48 godzin
commencer à apprendre
battery runs for 48 hours
bateria jest wyczerpana
commencer à apprendre
battery is dead
wprowadź (swój numer PIN)
commencer à apprendre
enter (your PIN number)
być w zasięgu
commencer à apprendre
get a signal
rozłącz się (z kimś)
commencer à apprendre
hang up (on sb)
niski poziom baterii
commencer à apprendre
low battery
skonfigurować telefon
commencer à apprendre
set up a phone
nie ma zasięgu
commencer à apprendre
no coverage
doładować telefon
commencer à apprendre
top up
ekran dotykowy
commencer à apprendre
touch screen display
zepsuć się
commencer à apprendre
be down
nie działać, być zepsutym
commencer à apprendre
be out of order
przyczepić się do czegoś
commencer à apprendre
catch hold of sth
bez kierowcy
commencer à apprendre
driverless
agrafka
commencer à apprendre
fastener
postępować zgodnie z instrukcją
commencer à apprendre
follow the instructions
lepki
commencer à apprendre
sticky
nakręcany
commencer à apprendre
wind-up
wycieraczka do szyb (w samochodzie)
commencer à apprendre
windscreen wiper

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.