nauka do testu

 0    44 fiche    impediment
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Szkoła ma... piętra
commencer à apprendre
The school has ... floors
na parterze
commencer à apprendre
on the ground floor
na pierwszym piętrze
commencer à apprendre
on the first floor
na drugim piętrze
commencer à apprendre
on the second floor
na trzecim piętrze
commencer à apprendre
on the third floor
na zewnątrz
commencer à apprendre
outside
złe zachowanie
commencer à apprendre
bad behaviour
trudny, trudniejszy, naj trudniejszy
commencer à apprendre
difficult, more difficult, the most difficult
łatwy, łatwiejszy, najłatwiejszy
commencer à apprendre
easy, easier, easiest
interesujący, bardziej interesujący, naj bardziej interesujący
commencer à apprendre
interesting, more interesting, most interesting
ważny, ważniejszy, naj ważniejszy
commencer à apprendre
important, more important, most important
przedmiot
commencer à apprendre
a subject
wspaniały
commencer à apprendre
brilliant
kapitan
commencer à apprendre
captain
marzyć, fantazjować
commencer à apprendre
daydream
bohater
commencer à apprendre
a hero
strzelić gola
commencer à apprendre
to score a goal
robię wszystko co w mojej mocy
commencer à apprendre
Im doing my best
bardzo mi przykro
commencer à apprendre
I'm ever so sorry
nie martw się
commencer à apprendre
do not worry
powinnam porozmawiać z
commencer à apprendre
I'd better talk to
dzień bez mundurka
commencer à apprendre
non-uniform day
szkoła podstawowa
commencer à apprendre
a primary school
szkoła ponadpodstawowa
commencer à apprendre
secondary school
na drugim pientrze jest sala gimnastyczna
commencer à apprendre
on the second floor is a gym
plac zabaw
commencer à apprendre
playground
wracajcie do swojej clasy
commencer à apprendre
go back to your class
nie wolno źle zachowywać się w szkole
commencer à apprendre
you must not have but behaviour at school
na parterze są dwie clasy, długi korytarz i biblioteka
commencer à apprendre
on the ground floor there are two classrooms, a long corridor and a library
michał daje lekcje tanica
commencer à apprendre
Michał is giving lessons in dance
Czy rodzice Lisy tańczą?
commencer à apprendre
Are Lisa's parents dancing?
buty
commencer à apprendre
shoes
jaki jest naj łatwiejszy przedmiot
commencer à apprendre
what is the easiest subject
jaki jest naj bardziej interesujący przedmiot
commencer à apprendre
what is the most interesting subject
jaki jest naj ważniejszy przedmiot
commencer à apprendre
what is the most important subject
ona nie marzy codziennie ale marzy teraz
commencer à apprendre
she doesn't daydream every day but now
czy ona...
commencer à apprendre
does she...
poniedziałek
commencer à apprendre
Monday
wtorek
commencer à apprendre
Tuesday
środa
commencer à apprendre
Wednesday
czwartek
commencer à apprendre
Thursday
piątek
commencer à apprendre
Friday
sobota
commencer à apprendre
Saturday
niedziela
commencer à apprendre
Sunday

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.