najważniejsze zwroty

 0    19 fiche    seba329
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Czy my się już kiedyś nie spotkaliśmy?
commencer à apprendre
Haven't we met before?
Proszę pozwolić, że przedstawię...
commencer à apprendre
Let me introduce...
Jak się nazywasz? Jak pan/pani się nazywa?
commencer à apprendre
What's your name?
Nazywam się...
commencer à apprendre
My name's...
Czy może pan/pani przeliterować nazwisko?
commencer à apprendre
Could you spell your name, please?
Czy mogę panu/pani przedstawić Pana Johnsona?
commencer à apprendre
May I introduce Mr. Johnson to you?
Miło mi! (przy poznawaniu kogoś)
commencer à apprendre
How do you do?
Jak się masz¿
commencer à apprendre
How do you do? How are you doing?
Co słychać?
commencer à apprendre
What´s up?
W porządku, a ty?
commencer à apprendre
Fine, and you?
Jakiej narodowości jesteś
commencer à apprendre
What's your nationality?
Jestem polakiem
commencer à apprendre
I'm Polish
Kto to jest?
commencer à apprendre
Who is that?
Jestem obcokrajowcem
commencer à apprendre
I'm a foreigner
Skąd jesteś?
commencer à apprendre
Where are you from?
Jestem z Polski/ Pochodzę z Polski
commencer à apprendre
I'm from Poland / I come from Poland
Jestem tu od kilku dni
commencer à apprendre
I've been here for a few days
Przepraszam, nie rozumiem.
commencer à apprendre
I'm sorry, I don't understand.
Nie zrozumiałem
commencer à apprendre
I didn't get that

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.