My english

 0    175 fiche    cezarynaskret
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Zakończyć pracę
commencer à apprendre
Call it a day
przeskoczyć/ogrodzić
commencer à apprendre
hurdling
Ozdoba/zajęcie
commencer à apprendre
Garnishment
marnotrawienie
commencer à apprendre
wastefully
pozbawienia wolności
commencer à apprendre
custodial
zniechęcać
commencer à apprendre
discourage
śmiertelny
commencer à apprendre
lethal
impas
commencer à apprendre
deadlock
wymagać
commencer à apprendre
to demand
ilość
commencer à apprendre
quantity
w imieniu
commencer à apprendre
behalf
zaniepokojony, zniecierpliwiony
commencer à apprendre
anxious
złożoność
commencer à apprendre
complexity
przetrzymanie
commencer à apprendre
detainment
półroczny
commencer à apprendre
semi annual
przeniesienie
commencer à apprendre
reassignment
parować
commencer à apprendre
vaporize
okoliczności
commencer à apprendre
circumstances
prędkość
commencer à apprendre
velocity
zasada
commencer à apprendre
principle
ugięcie
commencer à apprendre
deflection
dawny
commencer à apprendre
former
praktykant/aplikank
commencer à apprendre
apprentice
prawo
commencer à apprendre
entitled
sztuczny
commencer à apprendre
artificial
dodatkowo
commencer à apprendre
additionaly
zapisywali
commencer à apprendre
enrolled
zobowiązany
commencer à apprendre
commited
czapki śmigłowe
commencer à apprendre
propeller beanies
szelki
commencer à apprendre
suspenders
kontynuować
commencer à apprendre
proceed
zakręć/pokręć
commencer à apprendre
twirl
przenośny
commencer à apprendre
portable
rogówka
commencer à apprendre
cornea
soczewki kontaktowe
commencer à apprendre
Connect lenses
refundowane
commencer à apprendre
reimbursed
kroki
commencer à apprendre
strides
odkupienie
commencer à apprendre
redemption
czuły/delikatny
commencer à apprendre
tender
możliwości
commencer à apprendre
capabilities
komunikat
commencer à apprendre
statement
odniesienie
commencer à apprendre
reference
wykonuje
commencer à apprendre
carries out
gwiazdka
commencer à apprendre
asterisk
nawiasy
commencer à apprendre
parantheses
doprowadzający do wściekłości
commencer à apprendre
infuriating
iloraz
commencer à apprendre
quotient
reszta
commencer à apprendre
remainder
separator
commencer à apprendre
delimiter
przedwcześnie
commencer à apprendre
prematurely
tak więc / tym samym
commencer à apprendre
thus
zwięźle
commencer à apprendre
conciselly
wcięcie
commencer à apprendre
indentation
obowiązkowe
commencer à apprendre
mandatory
zębaty
commencer à apprendre
indented
dwukropek
commencer à apprendre
colon
zagnieżdżone
commencer à apprendre
nested
wewnętrzny
commencer à apprendre
inner
polegać
commencer à apprendre
rely
ocenia
commencer à apprendre
evaluates
przecinek
commencer à apprendre
comma
poza granicami
commencer à apprendre
out of the bounds
myśl/rozważany
commencer à apprendre
thought
Występowanie
commencer à apprendre
occurence
okrzyk
commencer à apprendre
exclamation
wykrzyknik
commencer à apprendre
exclamation mark
skaczący
commencer à apprendre
leaping
utrzymać
commencer à apprendre
maintain
przestrzegać
commencer à apprendre
abide
stwierdzenie
commencer à apprendre
assertion
sprawdzenie stanu zdrowia
commencer à apprendre
sanity-check
bez skazy/bezbłędny
commencer à apprendre
flawless
zrozumienie
commencer à apprendre
comprehension
egzekwować
commencer à apprendre
enforce
kwestia
commencer à apprendre
issue
Aby dodać
commencer à apprendre
to embed
pasować
commencer à apprendre
match
stąd
commencer à apprendre
hence
przez
commencer à apprendre
via
dać klapsa
commencer à apprendre
spank
Czytelnia
commencer à apprendre
study hall
por
commencer à apprendre
a leek
cecha/właściwość
commencer à apprendre
feature
mruczenie
commencer à apprendre
purring
wirować
commencer à apprendre
swirl
posługi/obowiązki
commencer à apprendre
chores
miele/zemleć/zeszlifować
commencer à apprendre
grinds
kanalizacja
commencer à apprendre
sewers
kłuć
commencer à apprendre
pricked
fanatyk
commencer à apprendre
bigot
tak się składa
commencer à apprendre
i happen to be
akurat jestem Niemcem
commencer à apprendre
i happen to be german
guzdrający/zawstydzający
commencer à apprendre
shambling
płód
commencer à apprendre
fetus
niemowlę
commencer à apprendre
infant
uzyskać
commencer à apprendre
obtained
szansa
commencer à apprendre
odds
straszny
commencer à apprendre
dire
części zamienne
commencer à apprendre
spare parts
drobne
commencer à apprendre
moola
plamka/pieg
commencer à apprendre
freckle
przysięga
commencer à apprendre
oath
krzywić się/marszczyć brwi
commencer à apprendre
frown
przeznaczony
commencer à apprendre
intended
odporny
Potrzebujesz tej szczepionki, żeby być odpornym na gruźlicę.
commencer à apprendre
immune
You need this vaccine to be immune to tuberculosis.
obfite
commencer à apprendre
ploriferous
fatum/los
commencer à apprendre
doom
z pewnością nadejdzie
commencer à apprendre
is sure to follow
tryskanie/hobi zwiedzanie jaskiń
commencer à apprendre
sprlunking
pod
commencer à apprendre
beneath
szkodliwy
commencer à apprendre
harmful
grzyb
commencer à apprendre
fungus
skok
commencer à apprendre
leap
nadużycie
Żaden król nie powinien nadużywać swojej władzy.
commencer à apprendre
abuse
No king should abuse his power.
jest na próżno
commencer à apprendre
is in vain
ulga
Poczułem dużą ulgę po zdaniu egzaminu.
commencer à apprendre
relief
I felt a great relief after passing my exam.
chociaż
commencer à apprendre
though
surowo
commencer à apprendre
severely
pogorszyła się
commencer à apprendre
deteriorated
głębokie
commencer à apprendre
profounds
sączył
commencer à apprendre
seeped
niezdolność
commencer à apprendre
inability
część garderoby
commencer à apprendre
garment
Wniebowstąpienie
commencer à apprendre
ascension
poza
commencer à apprendre
beyond
intuicyjny
Interfejs tego programu jest bardzo intuicyjny, więc łatwo z niego korzystać.
commencer à apprendre
intuitive
The interface of this program is very intuitive, so it's easy to use it.
spirala
commencer à apprendre
spiral
włóczęga
commencer à apprendre
ramble
długowieczność
commencer à apprendre
longevity
walki
commencer à apprendre
struggles
duchowy
commencer à apprendre
spiritual
perswazja
Dzięki dużej dozie perswazji, udało nam się przekonać Amelię do skoku ze spadochronem.
commencer à apprendre
persuasion
With a lot of persuasion, we managed to convince Amelia to go skydiving.
cichnąć/zmniejszyć/osłanić
commencer à apprendre
abate
wywrócony
commencer à apprendre
subverted
nadmiernie
commencer à apprendre
excessively
ozdobny
commencer à apprendre
ornate
rozrzutny
commencer à apprendre
lavish
wąski
Ten korytarz jest zbyt wąski.
commencer à apprendre
narrow
This corridor is too narrow.
pozostawać
Ta różnica wciąż pozostaje poważnym powodem do niepokoju.
commencer à apprendre
remain
This difference still remains a serious cause of concern.
świętość
commencer à apprendre
holiness
zarejestrowany
commencer à apprendre
incorporated
granulki
commencer à apprendre
pellets
popiół
commencer à apprendre
ash
próba
commencer à apprendre
attempt
nieco
commencer à apprendre
somewhat
czytelny
Pismo Jasona było tak brzydkie, że było ledwo czytelne.
commencer à apprendre
legible
Jason's handwriting was so bad, it was barely legible.
peryferia
commencer à apprendre
peripherists
rzeczywiście
commencer à apprendre
certainly
Poprawki
commencer à apprendre
amendments
najwyraźniej
commencer à apprendre
apparently
udzielony
commencer à apprendre
granted
podejście
Mam pozytywne podejście do życia.
commencer à apprendre
approach
I have a positive approach to life.
w odniesieniu
commencer à apprendre
in regards
ostrożny
To drugi tom książki.
commencer à apprendre
wary
This is the second volume of the book.
atak korupcji
commencer à apprendre
fit of corruption
zrzucić
commencer à apprendre
dumped
nieuchronnie
commencer à apprendre
inevitably
Masy/szerokie rzesze
commencer à apprendre
masses
zawiły
commencer à apprendre
intricate
dywanik
commencer à apprendre
rug
węzeł
commencer à apprendre
knot
futro
commencer à apprendre
fur
obciążony
commencer à apprendre
burdened
przekonany
commencer à apprendre
convinced
dążenie
commencer à apprendre
striving
wada
commencer à apprendre
vice
bez wysiłku
commencer à apprendre
efgortless
niepohamowany
commencer à apprendre
unrestrained
naszynie
commencer à apprendre
vessel
małżonka/małżonek
commencer à apprendre
spouse
dwuznaczność
commencer à apprendre
ambiguity
doczesny
commencer à apprendre
earthly
niezrównany
commencer à apprendre
unparalleled
niewinność
commencer à apprendre
innocence
cenionych
commencer à apprendre
cherished

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.