moje slówka

 0    115 fiche    malwina1237
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
wpadki
commencer à apprendre
mishaps
złośliwy
commencer à apprendre
malicious
pewny siebie
commencer à apprendre
self-confident
mściwy
commencer à apprendre
vindictive
hojny
commencer à apprendre
generous
buntowniczy
commencer à apprendre
rebellious
lojalny
commencer à apprendre
loyal
niecierpliwy
commencer à apprendre
impatient
towarzyski
commencer à apprendre
sociable
skromny
commencer à apprendre
modest
próżny
commencer à apprendre
vain
rozsądny
commencer à apprendre
sensible
ambitny
commencer à apprendre
ambitious
wrażliwy
commencer à apprendre
sensitive
pracowity
commencer à apprendre
hard-working
niedojrzały
commencer à apprendre
immature
nieodpowiedzialny
commencer à apprendre
irresponsible
nieszczęście
commencer à apprendre
misfortune
sprowadzić kogoś na manowce
commencer à apprendre
lead somebody astray
zadowolenie
commencer à apprendre
contentment
zniekształcenie poznawcze
commencer à apprendre
cognitive distortion
realizować cele
commencer à apprendre
to pursue goals
pojąć
commencer à apprendre
conceive
nadmierna generalizacja
commencer à apprendre
overgeneralization
wzór
commencer à apprendre
pattern
pochwała lub komplement
commencer à apprendre
praise or conpliment
przestań sobie narzucać
commencer à apprendre
stop should-ing on yourself
duszenie
commencer à apprendre
constriction
wzorce myślenia, które mogą cię ciągnąć w dół
commencer à apprendre
thinking patterns that could be dragging you down
produkt zyskuje na popularności
commencer à apprendre
product is growing in popularity
żmudna praca
commencer à apprendre
tedious work
zrozumieć, zrozumieć
commencer à apprendre
comprehend, understand
wyzwania dotyczące organizacji
commencer à apprendre
organisational challenges
z punktu widzenia
commencer à apprendre
from the viewpoint of
realizować projekt
commencer à apprendre
run a project
zgodnie z założeniami
commencer à apprendre
according to assumptions
przedstawić argumenty
commencer à apprendre
present arguments
nieuchwytny
commencer à apprendre
elusive
stracić poczucie czasu
commencer à apprendre
loose a sense of time
zgiełk, zamieszanie
commencer à apprendre
hustle and bustle
Niezbywalne prawa
commencer à apprendre
unalienable rights
Nie jest przesadą
commencer à apprendre
It is not farfetched to say
niekorzystny efekt
commencer à apprendre
adverse effect on life
układ sercowo-naczyniowy
commencer à apprendre
cardiovascular system
migotanie przedsionków
commencer à apprendre
atrial fibrillation
skutki wykraczają poza fizyczne zagrożenia
commencer à apprendre
effects go beyond physical risks
źródło stresu
commencer à apprendre
source of stress
złagodzić ciśnienie
commencer à apprendre
alleviate the presure
notorycznie zły
commencer à apprendre
notoriously bad at taking vacations
kosztem mojego zdrowia psychicznego
commencer à apprendre
at the cost to my mental health
pozornie
commencer à apprendre
ostensibly
kult
commencer à apprendre
worship
ołtarz
commencer à apprendre
altar
uwielbienie przy ołtarzu za profesjonalne osiągnięcia i pieniądze
commencer à apprendre
we shouldn'nt worship at the Altar of proffesional achievement and money
przyjąć wartości
commencer à apprendre
embrace the values
ulegać czemuś
commencer à apprendre
succumb to sth
zazdrościć czegoś
commencer à apprendre
being envious of something
imitować
commencer à apprendre
mimic
granice
commencer à apprendre
boundries
być w czymś bardzo dobrym
commencer à apprendre
to excel at something
wiedza o społeczeństwie
commencer à apprendre
civics
przypominać sobie
commencer à apprendre
recall
uwodzicielski
commencer à apprendre
sedutive
skupić się na
commencer à apprendre
focus on
zaufanie do instytucji
commencer à apprendre
trust in institutions
polaryzacja polityczna
commencer à apprendre
political polarization
ostry sprzeciw
commencer à apprendre
backlash
konserwować
commencer à apprendre
to preserve
drzwi obrotowe
commencer à apprendre
revolving door
przedstawić w skrócie / szkicować
commencer à apprendre
to outline
szczególnie
commencer à apprendre
particularly
warunki wstępne
commencer à apprendre
prerequisites for
wpaść w pułapkę
commencer à apprendre
to fall into the trap
przedstawić w skrócie / szkicować
commencer à apprendre
to outline
zaprzeczać
commencer à apprendre
contradict
potknąć się
commencer à apprendre
stumble
oszukiwać na egzaminie
commencer à apprendre
to cheat on exam
sprytny
commencer à apprendre
cunning
naginać zasady
commencer à apprendre
to bend the rules
deszcz ze śniegiem
commencer à apprendre
sleet
małomówny
commencer à apprendre
reticent
wady
commencer à apprendre
drawbacks
drażnić kogoś
commencer à apprendre
to grate on somebody
zaradny
commencer à apprendre
resourceful (Grafton Humar R.
wykorzystaj nadwyżkę, aby mądrze inwestować
commencer à apprendre
use the excess to invest wisely
prawdopodobieństwo bycia odkrytym jest niewielkie
commencer à apprendre
likehood of being discovered is small
martwy punkt
commencer à apprendre
blind spot
poradzić sobie z czymś, ogarnąć
commencer à apprendre
to embrace sth
niezobowiązujący
commencer à apprendre
noncommital
zamieć
commencer à apprendre
blizzard
rozważać
commencer à apprendre
to consider (doing)
natychmiast
commencer à apprendre
straightaway
zwinąć się na kanapie
commencer à apprendre
curl up on the sofa
ogólny obraz
commencer à apprendre
overarching picture
nadrzędny cel
commencer à apprendre
overarching goal
wzywać do egzaminu
commencer à apprendre
to cram for an exam
zakątki
commencer à apprendre
nooks
zespół oszusta
commencer à apprendre
imposter syndrom
niezobowiązujący
commencer à apprendre
noncommital
dostrzec
commencer à apprendre
perceive
bezlitośnie
commencer à apprendre
relentlessly
miejsce
commencer à apprendre
venue
zmodyfikować, przerobić
commencer à apprendre
alter
zastanawiające
commencer à apprendre
puzzling
prawdopodobnie
commencer à apprendre
presumably
powtórzenie
commencer à apprendre
repetition
brzydzić się
commencer à apprendre
abhor
wytrwałość / niezmordowanie
commencer à apprendre
perseverance
zostać rozproszonym
commencer à apprendre
to get sidetracked
leniuch / "bimbający sobie"
commencer à apprendre
loafer
aby urzeczywistnić swoje pomysły
commencer à apprendre
to bring their ideas to fruition
mieć pasmo do współpracy
commencer à apprendre
to have a bandwith to collaborate
dostrajać
commencer à apprendre
tweak
czerpać korzyści
commencer à apprendre
to reap the benefits
malejący zwrot
commencer à apprendre
diminishing return

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.