Moje słowa

 0    83 fiche    guest2060415
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
ale przynajmniej
commencer à apprendre
aber wenigstens, immerhin
być odporne na stres
commencer à apprendre
stressresistent sein
bardziej zrelaksowany
commencer à apprendre
entspannter
szkolenie kształcenie edukacja
commencer à apprendre
Training, Lernen, Bildung
w tym samym czasie; jednocześnie
commencer à apprendre
zur gleichen Zeit; gleichzeitig
rocznik
Die Frau, Jahrgang 1960...
Kobieta rocznik 1960...
commencer à apprendre
Jahrbuch
tymczasem
commencer à apprendre
mittlerweile
transport publiczny
Nie lubię transportu publicznego i dlatego zawsze jeżdżę na rowerze.
commencer à apprendre
öffentliche Verkehrsmittel
Mag ich die offentlichen Verkehrsmittel nicht und fahre deswegen immer mit dem Rad.
wprawdzie
Wprawdzie nie nosi hełmu, wyznaje...
commencer à apprendre
allerdings
Allerdings trägt sie keinen Helm, gesteht sie...
zrezygnować, odstąpić
commencer à apprendre
zurücktreten
aresztowany
commencer à apprendre
verhaftet
nazwać go
Dlaczego wszyscy. nazywają go Mops?
commencer à apprendre
Nennen Sie; ihn
Warum nennen ihn alle Mops?
z niezliczonymi
commencer à apprendre
mit unzähligen
a także etapy
commencer à apprendre
sowie Bühnen
przyjmować
Będzie przyjęty przez wydawcę.
commencer à apprendre
verabschieden
Es wird von einem Verlag verabschiedet.
chybienie, przegapić
commencer à apprendre
verpassen
tęsknić, odczuwać brak
Tęsknię za moją wnuczką.
commencer à apprendre
Ich vermisse dich, zu vermissen
ułożyć tekst
Autor stworzył powieść Romantyczną.
commencer à apprendre
Verfassen den Text
Der Autor hat einen Romantext verfasst.
wydany przez wydawnictwo
jest wydany/wydana przez wydawcę
commencer à apprendre
ausgestellt vom Verlag
Es wird von einem Verlag ausgestellt.
kara
commencer à apprendre
die Strafe, die Strafen
ekscytujący
Dzięki tej ekscytującej powieści, czytelnik zapomina rzeczywistości.
commencer à apprendre
spannend
Mit dieser spannenden Geschichte vergist der Leser die Realität.
z powodzeniem
Książka odniosła taki sukces,że Holliwood chce ją zfilmować.
commencer à apprendre
erfolgreich
Das Buch ist so erfolgreich, dass es Holliwood verfilmt Richtig hat.
wdowiec, wdowa
On owdowiał.
commencer à apprendre
Witwer, Witwe
Er ist verwitwet.
ofiara
commencer à apprendre
das Opfer, die Opfer
lecz
Był żonaty, lecz owdowiał.
commencer à apprendre
sondern
Er war vercheiratet, sondern er ist verwitwet.
podejrzany/podejrzewać
Uważam że to jest podejrzane.
commencer à apprendre
Verdächtig / Verdächtiger
Ich finde es verdächtig.
polepszenie
nie dosłownie, ale tak się mówi w j. niemieckim
Szybkiego powrotu do zdrowia.
commencer à apprendre
die Verbesserung (die Verbesserungen)
Gute Besserung.
Nie wszystko na raz!
commencer à apprendre
Nicht alles auf einmal!
po kolei, jedno po drugim
Nie wszystko na raz!
commencer à apprendre
eins nach dem anderen
Eins nach dem anderen.
opłacać się
To sie opłaca.
commencer à apprendre
sich lohnen
Das lohnt sich.
Moim zdaniem...
Moim zdaniem lepiej jest tak.
commencer à apprendre
Meiner Meinung nach...
Meiner Meinung nach ist das besser so.
Myślę, że...
Myślę że on da radę.
commencer à apprendre
Ich glaube...
Ich glaube, er wird es schaffen.
przesadzasz!
Myślę że przesadzasz!
commencer à apprendre
Sie übertreiben!
Ich glaube, du übertreibst!
Przy okazji...
w trakcie konwersacji, wstswienie jakies infor.
commencer à apprendre
Übrigens...
co sadzisz o...?
commencer à apprendre
Was hältst du von...?
To ma dużo zalet.
commencer à apprendre
Es hat viele Vorteile.
koniecznie, niezbędnie
Czy to jest konieczne?
commencer à apprendre
Notwendig
Ist das wirklich notwendig?
skręcać
Niech pan skręci w lewo.
commencer à apprendre
abbiegen, bog ab, ist abgebogen
Biegen sie nach links ab.
troszczyć się
Ja kupię bukiet kwiatów a ty zatroszczysz się o prezent.
commencer à apprendre
sich sorgen, sorgte, hat gesorgt
szyk prosty zdań współrzędnie złożonych ze spójnikami: und, aber, denn, oder, sondern
Ich kaufe einen Blumenstrauß und du besorgst ein Geschenk.
Korzyści dla odbiorcy
Chcąc kupić prezent, warto pomyśleć o zaintresowaniach i preferencjach(korzyści) obdarowanej osoby.
commencer à apprendre
Vorzüge des Beschenkten
Wenn man ein Geschenk kaufen will, soll man an die Hobbys und Vorzüge des Beschenkten denken.
warunki pracy
Jeśli za mało zarabiam szukam innej pracy.
commencer à apprendre
die Arbeitsbedingungen
Wenn ich verdiene zu wenig, suche ich andere Arbeit.
warunki zatrudnienia
Jeśli warunki zatrudnienia nie są dobre zacznij szukać innego pracodawcy.
commencer à apprendre
die Arbeitsbedingungen (Plural.)
Wenn Arbeitsbedingungen nicht gut sind, beginnen Sie anderen Arbeitgeber zu suchen.
on zdecydował
Kiedy został zwolniony, zdecydował się wyjechać do Anglii.
commencer à apprendre
entschloss er sich
Als er gekündigt wurde, entschloss er sich nach England zu fahren.
dostrzec, zauważyć
Dziecko zaczęło płakać gdy zauważyło, że jego zabawka się zepsuła.
commencer à apprendre
bemerken
Das Kind begann zu weinen, als es bemerkte, dass sein Spielzeug kaputtgegangen ist.
słynny, sławny
Gdyby powiedziano mi o śmierci słynnego pisarza,...
commencer à apprendre
berühmt, berühmter, am berühmtesten
Als man mir von dem Tode des berühmten Schriftstellers berichtete,...
stały
commencer à apprendre
ständig
złodziej
Złodziej został aresztowany.
commencer à apprendre
der Dieb, die Diebe
Der Dieb wurde verhaftet.
włamanie
commencer à apprendre
der Einbruch, die Einbrüche
skradzione towary
... gdyby chciał sprzedać skradzione towary.
commencer à apprendre
gestohlene Güter,(Waren)
... als er die gestohlenen Güter verkaufen wollte.
budzik
Kiedy słyszę budzik natychmiast wstaję.
commencer à apprendre
der Wecker, die Wecker
Wenn ich den Wecker höre, stehe ich sofort auf.
zostać okradzionym - zostać oszukanym
Kiedy moi przyjaciele kąpali się w morzu, zostali okradzeni.
commencer à apprendre
bestohlen werden - abgezockt werden
Als meine Freunde im See badeten, wurden sie bestohlen.
wniosek, propozycja
Nie mamy pojęcia, czy nasza propozycja jest dobra.
commencer à apprendre
der Vorschlag
Wir haben keine Ahnung, ob unser Vorschlag gut ist.
zapytać, dowiedzieć
On chce się dowiedzieć, czy ten pociąg jedzie przez Pragę.
commencer à apprendre
erkundigen
Er will sich erkundigen, ob der Zug über Prag fährt.
żegnać
Z kim się żegnacie?
commencer à apprendre
verabschieden
Von wem verabschiedet ihr euch?
podpalenie
commencer à apprendre
die Brandstiftung, die Brandstiftungen
o kim myślisz
O kim teraz myślisz?
commencer à apprendre
an wen denkst?
An wen denkst du gerade?
Czym dokładnie zajmuje się Pana firma?
1. gdy pytamy o rzeczy zaimek i przyimek piszemy razem. 2. Przy pytaniu o osobę piszemy je osobno a zaraz po nich czasownik w 1. i 2.
Z czym on nie może się pogodzić.
commencer à apprendre
Womit genau beschäftigt sich Ihre Firma?
Womit kann er sich nicht abfinden?
O czym myślisz?
jeśli przyimek zaczyna się od samogłoski to między nim a zaimkiem -wo- jest spójka -r-
an-woran: w czym; i tak samo z: auf, aus, in,über, um, unter
commencer à apprendre
Woran denkst du?
o czym, od czego, z jakiego powodu
Z jakiego powodu on się znowu złości?
commencer à apprendre
Worüber
Worüber ärgert er sich wieder?
O co tu chodzi?
commencer à apprendre
Worum geht es hier?
cierpi...
Na co cierpi(z jakiego powodu) starsza pani?
commencer à apprendre
leidet
Worunter leidet die ältere Dame?
Z czego wynikają te różnice?
commencer à apprendre
Woraus ergeben sich diese Unterschiede?
decyzja, postanowienie
Od kogo zależy ta decyzja?
commencer à apprendre
die Entscheidung
Von wen hängt die Entscheidung?
po czym?, o co?
O co chcecie zapytać?
commencer à apprendre
wonach?
Wonach erkundigt ihr euch?
w czym
W czym on bierze udział?
commencer à apprendre
woran
Woran nimmt er teil?
na czym?, na co?
Na co musimy uważać?
commencer à apprendre
worauf?
Worauf müssen wir aufpassen?
czyj? / kogo?
Za czyją garderobę odpowiada tutaj?
commencer à apprendre
wessen?
Für wessen Garderobe wird hier gehaftet?
od kogo zależy
Kto podejmuje(od kogo zależy?) decyzję?
commencer à apprendre
von wem hängt ab
Von wem hängt die Entscheidung ab?
postęp
Nad czyim postępem zastanawia się nauczyciel
commencer à apprendre
der Fortschritt (die Fortschritte)
Über wessen Fortschritte wundert sich der Lehrer?
różnica
Z czego wynikają te różnice?
commencer à apprendre
die Unterschied
Wonach erkundigt sich diese Unterschiede?
wprowadzać
Wprowadz odpowiednio: lub albo: kiedy.
commencer à apprendre
eintragen
czasownik rozdzielny
Trage als oder wenn entsprechend ein.
zgodny, właściwy (jednomyślny)
Wprowadz odpowiednio: wenn, albo: lub.
commencer à apprendre
entsprechend
pyta
commencer à apprendre
erkundigt sich
ogromny
commencer à apprendre
riesig
wysiłek
commencer à apprendre
die Mühe
kontynuować
commencer à apprendre
fortsetzen
poważny
commencer à apprendre
ernst
on próbował
commencer à apprendre
er versuchte
obrażać
commencer à apprendre
beleidigen
zdecydowany
commencer à apprendre
entschied
powody
commencer à apprendre
gründe
istotny
commencer à apprendre
wesentlich
zagrażać
zagrożeni
commencer à apprendre
gefährden
gefärdet

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.