Moja pierwsza lekcja

 0    109 fiche    japaszlaufie
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
otępiajacy
commencer à apprendre
mind-numbing
śmiertelnie nudny
commencer à apprendre
soul-destroying
porywający
commencer à apprendre
exhilarating
rozanielony (podekscytowany)
commencer à apprendre
exhilarated
glina
commencer à apprendre
clay
piasek
commencer à apprendre
sand
kruszywo
commencer à apprendre
aggregate
zaprawa
commencer à apprendre
mortar
współczesny
commencer à apprendre
contemporary
wygląd
commencer à apprendre
appearance
klasyczny wygląd
commencer à apprendre
classic appereance
muzyka poważna
commencer à apprendre
classical music
marmur
commencer à apprendre
marble
dachówka łupkowa
commencer à apprendre
slate
trwały
commencer à apprendre
durable
zwiększyć
commencer à apprendre
enhance
cecha
commencer à apprendre
feature
pręty zbrojeniowe
commencer à apprendre
rebars
być zbudowanym na lata
commencer à apprendre
to be built to last
wytrzymać
commencer à apprendre
withstand
składa się z czegoś
commencer à apprendre
composed of sth
składa się z czegoś
commencer à apprendre
made up of sth
wapno
commencer à apprendre
lime
ziarnisty
commencer à apprendre
grainy
cząstka
commencer à apprendre
particle
proszek
commencer à apprendre
powder
ciągliwy
commencer à apprendre
malleable
zaraz (natychmiast)
commencer à apprendre
right away
płyty gipsowo-kartonowej
commencer à apprendre
drywall
gips
commencer à apprendre
plaster
wnętrze ściany
commencer à apprendre
wall interior
włókno szklane
commencer à apprendre
fiberglass
instalacja wodociągowa
commencer à apprendre
plumbing
kanał
commencer à apprendre
duct
gruby
commencer à apprendre
thick
gumka
commencer à apprendre
rubber
Węże
commencer à apprendre
hoses
uszczelka
commencer à apprendre
gasket
nieszczelność
commencer à apprendre
leak
armatura
commencer à apprendre
fixtures
szybować (rownież cena)
commencer à apprendre
soar
and - twierdzenie; ....... - przeczenie
commencer à apprendre
or
pasować do czegoś (styl, kolor itp)
commencer à apprendre
go with sth
go with sth
commencer à apprendre
match sth
pasować (rozmiar)
commencer à apprendre
fit
kruchy
commencer à apprendre
brittle
mądry
commencer à apprendre
wise
nieprzezroczysty
commencer à apprendre
opaque
różnić się
commencer à apprendre
vary
sztywny
commencer à apprendre
rigid
uszczelniacz
commencer à apprendre
sealant
mocny, twardy
commencer à apprendre
firm
ściskać, wtłoczyć
commencer à apprendre
squeeze
pracować nad czymś
commencer à apprendre
work on sth
szopa
commencer à apprendre
shed
magazynowanie
commencer à apprendre
storage
Polecać zrobienie czegoś
commencer à apprendre
recommend doing sth
Proponować zrobienie czegoś
commencer à apprendre
suggest doing sth
w miejscu gdzie jest coś
commencer à apprendre
in a place where there is something
efekt (w znaczeniu bardziej negatywnym)
commencer à apprendre
effect
mieć stopień cierpliwości
commencer à apprendre
have a degree of patient
ściśle współpracować z kimś
commencer à apprendre
work closely with someone
pracować na polu twórczym
commencer à apprendre
work on a creative field
wytrwały
commencer à apprendre
persistent
być w stanie pracować pod presją
commencer à apprendre
be capable of working under pressure
kumaty
commencer à apprendre
savvy
praktyczna znajomość
commencer à apprendre
working knowledge
list motywacyjny
commencer à apprendre
cover letter
dalej
commencer à apprendre
further
włożyć wiele wysiłku
commencer à apprendre
put a lot of effort
różnorodność / zróżnicowanie
commencer à apprendre
diversity
czy to, czy to
commencer à apprendre
whether it or this
oceniać
commencer à apprendre
interact
oszacować (oceniać)
commencer à apprendre
assess
postawiłć sobie za cel
commencer à apprendre
set a goal
ocenić
commencer à apprendre
avaluate
praktyka
commencer à apprendre
internship
Specjalizujemy się czegoś
commencer à apprendre
specialise in sth
określić sth
commencer à apprendre
determine sth
zbadać
commencer à apprendre
explore
przejrzeć
commencer à apprendre
go over
co zajmuje tak długo
commencer à apprendre
what is taking so long
kiedyś w ciągu najbliższych dwóch tygodni
commencer à apprendre
sometime in the next two weeks
kogo
commencer à apprendre
whom
Zastanawiam się, czy
commencer à apprendre
I wonder if
Zastanawiam się, czy
commencer à apprendre
I wonder whether
granice własności
commencer à apprendre
boundres of property
Odszedł
commencer à apprendre
gone
kielnia
commencer à apprendre
trowel
retusz, poprawka
commencer à apprendre
touch-up
równa powierzchnia
commencer à apprendre
even surface
pracownik fizyczny
commencer à apprendre
labourer
zrzucać
commencer à apprendre
dump
dotrzeć
commencer à apprendre
reach
wyciągać
commencer à apprendre
extend
ramię czegoś
commencer à apprendre
the boom of sth
pompa ciężarówki
commencer à apprendre
pump of truck
cały coś
commencer à apprendre
entire sth
zmieniać
commencer à apprendre
alter
zapewnić sth
commencer à apprendre
provide sth
przybrać kształt
commencer à apprendre
take shape
fundamenty pale
commencer à apprendre
pile-driven foundations
między (wśród - może być wiecęj niż 2)
commencer à apprendre
among
nieprecyzyjny
commencer à apprendre
rough
cień
commencer à apprendre
shadow
równolegle
commencer à apprendre
parallel
prostopadle
commencer à apprendre
perpendicular
jak pokazano
commencer à apprendre
as shown
linia horyzontu
commencer à apprendre
horizon line

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.