Moja pierwsza lekcja

 0    86 fiche    magdalenarosinska
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
dostać się na
commencer à apprendre
get on with
uzyskać stopień / dostać pracę
commencer à apprendre
get degree/ get a job
tu dostać
commencer à apprendre
get here
pobrać się
commencer à apprendre
get married
poszarzeć/osiwieć
commencer à apprendre
go grey
udać się na posiłek
commencer à apprendre
go for a meal
wybuchać/włączać się/psuć się (np. o jedzeniu)/odbywać się
commencer à apprendre
go off
przejść na dietę
commencer à apprendre
go on a diet
wziąć taksówkę
commencer à apprendre
take a taxi
wziąć odpowiedzialność za
commencer à apprendre
take responsibility for
być podobnym
commencer à apprendre
take after
wziąć udział w
commencer à apprendre
take part in
prowadzić badania/zbierać informacje
commencer à apprendre
do research
zrobić komuś przysługę
commencer à apprendre
do someone a favour
ubierać elegancko
commencer à apprendre
dress smartly
mówić wyraźnie
commencer à apprendre
speak clearly
krótko odpowiedzieć
commencer à apprendre
answer briefly
mocno uścisnąć rękę
commencer à apprendre
shake hands firmly
wysłać referencje
commencer à apprendre
send references
dotrzeć na czas
commencer à apprendre
arrive on time
Unikać kontaktu z oczami
commencer à apprendre
avoid eye contact
być wytworzone
commencer à apprendre
be prepared
Czy jakieś badania
commencer à apprendre
do some research
pokazać entuzjazm
commencer à apprendre
show enthusiasm
dwujęzyczny
commencer à apprendre
bilingual
dokładność
commencer à apprendre
accuracy
misja przedsiębiorstwa
commencer à apprendre
mission statement
zabierać/odbierać
commencer à apprendre
pick up
dwujęzyczność
commencer à apprendre
bilingualism
szczęśliwy
commencer à apprendre
fortunate
nabyć
commencer à apprendre
acquire
choroba psychiczna
commencer à apprendre
mental illness
szwagierka
commencer à apprendre
sister-in-law
bratanica/siostrzenica
commencer à apprendre
niece
bratanek/siostrzeniec
commencer à apprendre
nephew
ojczym
commencer à apprendre
stepfather
ciocia
commencer à apprendre
aunty
teść
commencer à apprendre
father-in-law
jak najlepiej,
commencer à apprendre
do your best
dobrze sobie radzić
commencer à apprendre
do well
sprzątać
commencer à apprendre
do the cleaning
czy dobry
commencer à apprendre
do you good
nic nie robić dla Ciebie
commencer à apprendre
do nothing for you
otrzymać nagrodę
commencer à apprendre
get a prize
wylali
commencer à apprendre
get fired
dostać zatrucia pokarmowego
commencer à apprendre
get food poisoning
dostać grypę
commencer à apprendre
get a flu
denerwować się
commencer à apprendre
get excited
dostać depresji
commencer à apprendre
get depressed
brać lek / cukier
commencer à apprendre
take medicine/sugar
wziąć dziesięć minut / wieku
commencer à apprendre
take ten minutes/ ages
spojrzeć
commencer à apprendre
take a look
wziąć winę / odpowiedzialność
commencer à apprendre
take the blame/ responsibility
oślepnąć
commencer à apprendre
go blind
pasować do siebie (np. kolory)
commencer à apprendre
go together
idź źle / idź dobrze
commencer à apprendre
go badly/ go well
jechać autobusem /
commencer à apprendre
go by bus/ go on holidy
idź z / wariuj
commencer à apprendre
go with / go crazy
dostać pracę
commencer à apprendre
get a job
siodło
commencer à apprendre
saddle
poprzeczka
commencer à apprendre
crossbar
kierownica
commencer à apprendre
handlebar
łańcuszek
commencer à apprendre
chain
koła
commencer à apprendre
wheels
film biograficzny
commencer à apprendre
a biopic
paradokument
commencer à apprendre
a docudrama
film katastroficzny
commencer à apprendre
a disaster movie
przetrwać
commencer à apprendre
survive
historyczny
commencer à apprendre
a period drama
staromodny
commencer à apprendre
old-fashioned
Film fantastyczny
a story about the science of the future
commencer à apprendre
a fantasy film
Film science fiction
a story about the science of the future
commencer à apprendre
a science fiction film
thriller psychologiczny
the main character has mental problems
commencer à apprendre
a psychological thriller
akcja / przygodowy film
heroes chase and fight each other
commencer à apprendre
an action / adventure film
tajemnica
somebody gets murdered and a clever detective tries to find out who did it
commencer à apprendre
a mystery
Film kryminalny
commencer à apprendre
a crime film
przez pomyłkę
I dropped it by mistake. it was not planned
commencer à apprendre
by mistake
na własną rękę
i saw the film on my own. alone, not with other people
commencer à apprendre
on my own
slużbowo
he’s here on business. Not on holiday, but for work
commencer à apprendre
on business
przypadkowo
commencer à apprendre
by chance
we met by chance. accidentally
ręcznie / osobiscie
it was made by hand. by a person, not a machine
commencer à apprendre
by hand
w końcu/ ostatecznie
we got there in the end. finally
commencer à apprendre
in the end
celowo
she said it on purpose. it was not a mistake
commencer à apprendre
on purpose
punktualnie
we arrived on time. not early, not late
commencer à apprendre
on time
za chwilę
I’ll do that in a moment. in a very short time
commencer à apprendre
in a moment
w pośpiechu
They’re in a hurry. cannot wait
commencer à apprendre
in a hurry

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.