Moja pierwsza lekcja

 0    32 fiche    joannajaworska8
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
nie muc się doczekać
nie mogę się tego doczekać
commencer à apprendre
to look forward to
I’m looking forward to it
zdążyć przed
nigdy nie zdążymy przed nocą
commencer à apprendre
get away befour
we will never get away befour night
poradIć sobie
jak sobie bezemnie poradzisz?
commencer à apprendre
manage
how are you manage without me?
poddasze
commencer à apprendre
attic
gadać głupoty
commencer à apprendre
toking rubbish
śmieci
commencer à apprendre
rubbish
urzędnik
moja mama jest urzędnikiem
commencer à apprendre
clerk
My mum is a clark
lody
lubie lody
commencer à apprendre
ice cream
I like ice cream
środowisko
powinniśmy dbać o środowisko
commencer à apprendre
environment
we should care obout enviromental
tak na prawdę
tak na paprawdę nie lubie owoców
commencer à apprendre
actually
actually i dont like fruits
skończyła 6
commencer à apprendre
she turned six
ognisko
commencer à apprendre
a firebon
człowiek towarzyski
commencer à apprendre
good mixer
pozwalać coś komuś
pozwalam moim dziciom skakać po łóżku
commencer à apprendre
allow sth to sb
I allow my children to jump on the bad
oczekiwać
oczekuje od ciebie pomocy
commencer à apprendre
to expect (to do)
I expect you to help
pamiętaj
pamiętaj żeby wziąć dokumenty
commencer à apprendre
remember
remember to take the documents
zapomnieć
nie zapomnij zamknąć drzwi
commencer à apprendre
forget
dont forget to close the door
uczyć się
ucze się mówić po angielsku
commencer à apprendre
learn
I learn to speak english
odmawiać
odmówiłam kupna nowego samochodu
commencer à apprendre
refuse
I refused to buy a new car
chcieć
chcę spać
commencer à apprendre
want
I want to sleep
ostatni
jestem ostatni do gotowania
commencer à apprendre
last
I’m the last to cook
raczej
wolała bym raczej iść do kina
commencer à apprendre
rather
I would rather go to the cinema
oskarżony / oskarżona
oni oskarżyli mnie o zepsucie zabawki
commencer à apprendre
accused
they accused me of breaking the toy
nalegać na
nalegam na powiedzenie prawdy
commencer à apprendre
insist on
I isist on telling the truth
nie mam nic przeciwko
nie mam nic przeciwko żeby pujść na impreze
commencer à apprendre
I don’t mind
I dont mind going to a party
nie ma sensu
nie ma sensu sprzątanie w tym domu
commencer à apprendre
it is no use
it’s no use clining in this hous
kontynuować robienie
kontynuuj mówienie (nie przerywaj)
commencer à apprendre
keep doing
keep speaking
powstrzymać kogoś przed czymś
musisz go powstrzymać przed skoczeniem
commencer à apprendre
keep sb from doing sth
you will must keep him from jumping
radość
czuje radość z czytania książek
commencer à apprendre
enyoy
I enyoy reading a books
miłość
kocham gotować
commencer à apprendre
love
I love cooking
nienawidzić
nie nawidzę chodzić do szkoły
commencer à apprendre
hate
I hate going to school
co powiesz
co powiesz na ostatniego drinka
commencer à apprendre
what about
what about having a last drink

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.