Moduł 5(2) Presentations

 0    84 fiche    slawutaap
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
affect
commencer à apprendre
wpłynąć
aim
commencer à apprendre
cel
aim to do sth
commencer à apprendre
dążyć do czegoś
attention span
commencer à apprendre
okres uwagi
brand
commencer à apprendre
marka
capability
commencer à apprendre
zdolność, możliwość
concluding
commencer à apprendre
podsumowując, kończąc
current
commencer à apprendre
aktualny
deliver
commencer à apprendre
dostarczyć
demand
commencer à apprendre
popyt, żądanie
development
commencer à apprendre
rozwój
double
commencer à apprendre
podwójny
efficient
commencer à apprendre
wydajny
fund
commencer à apprendre
fundusz
greatful
commencer à apprendre
wspaniale, wdzięczny
greeting
commencer à apprendre
powitanie
influence
commencer à apprendre
wpływ
inspire
commencer à apprendre
inspirować, natchnąć
introduce
commencer à apprendre
wprowadzać
issue
commencer à apprendre
kwestia, sprawa
lenght
commencer à apprendre
długość
main
commencer à apprendre
główny, naczelny
motivate
commencer à apprendre
motywować
overview
commencer à apprendre
Przegląd
premium
commencer à apprendre
składka na ubezpieczenie
prospect
commencer à apprendre
perspektywa
purpose
commencer à apprendre
cel
rate
commencer à apprendre
stawka, wskaźnik
reason
commencer à apprendre
przyczyna
recommendation
commencer à apprendre
rekomendacje
refer back
commencer à apprendre
odnieść się do
separate
commencer à apprendre
oddzielny, rozdzielać
sequence
commencer à apprendre
ciąg, kolejność
span
commencer à apprendre
Zakres
target
commencer à apprendre
cel
tighten
commencer à apprendre
dokręcać, zaciskać
until
commencer à apprendre
aż do
visual aids
commencer à apprendre
pomoce wizualne
wealth
commencer à apprendre
bogactwo
impress
commencer à apprendre
imponować, wywierać
focus
commencer à apprendre
skupiać
define
commencer à apprendre
definiować, określać
work-related
commencer à apprendre
związany z pracą
appreciate
commencer à apprendre
doceniać
expertise
commencer à apprendre
wiedza specjalistyczna
insight
commencer à apprendre
bystrość, wgląd
concise
commencer à apprendre
zwięzły
Mother tongue
commencer à apprendre
Język ojczysty
out of place
commencer à apprendre
nie na miejscu
laboriously
commencer à apprendre
pracowicie
the furthest
commencer à apprendre
najdalej
mumble
commencer à apprendre
mamrotać
conviction
commencer à apprendre
przekonanie
outline
commencer à apprendre
przedstawić w skrócie
force
commencer à apprendre
zmuszać
coherent
commencer à apprendre
spójny
wander off
commencer à apprendre
oddalać sie
let's sum up
commencer à apprendre
podsumujmy
let's move on, shell we?
commencer à apprendre
Przejdźmy dalej, dobrze?
I'd like you to have a Look at this
commencer à apprendre
Chciałbym, żebyście spojrzeli na
I'd like to conclude by saying this
commencer à apprendre
Chciałbym zakończyć, mówiąc...
firstly, I want to talk about
commencer à apprendre
po pierwsze, chcę powiedzieć o
secondly, I'd like to examine
commencer à apprendre
po drugie, chciałbym zbadać
thirdly, i'll Look at
commencer à apprendre
po trzecie, przyjrze sie
finally, I'll make
commencer à apprendre
na koncu zrobię
I'm going to talk about
commencer à apprendre
będę mówić o
first of all, let me welcome you to
commencer à apprendre
przede wszystkim pozwólcie, że was przywitam
contrary
commencer à apprendre
przeciwnie
let's start with
commencer à apprendre
Zacznijmy
on the first slide
commencer à apprendre
na pierwszym slajdzie
as you can see
commencer à apprendre
jak widzisz
sales went up slighty
commencer à apprendre
sprzedaż wzrosła nieznacznie
because of
commencer à apprendre
z powodu
Little better
commencer à apprendre
Trochę lepiej
eventually
commencer à apprendre
ostatecznie / w końcu
let's take a closer look
commencer à apprendre
przyjrzyjmy się bliżej
Regain our positionas the market
commencer à apprendre
Odzyskaj naszą pozycję na rynku
reach this target
commencer à apprendre
osiągnąć ten cel
I'm glad you could all make it today.
commencer à apprendre
Cieszę się, że wszyscy Państwo dotarli.
I'd like to start by giving you a short overview
commencer à apprendre
Chciałbym zacząć od przedstawienia krótkiego przeglądu
first of all
commencer à apprendre
przede wszystkim
the same period
commencer à apprendre
ten sam okres
Look at how this has affected our share prices
commencer à apprendre
Zobacz, jak wpłynęło to na nasze ceny akcji
Don't hesitate to interupt me
commencer à apprendre
Nie wahaj się przerywać mi

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.