Mission unit 3 part 1 and 2

 0    167 fiche    thomasedison
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
rodent
commencer à apprendre
gryzoń
evolve
commencer à apprendre
rozwijać się, ewoluować
fuel
commencer à apprendre
podsycać
population
commencer à apprendre
populacja
dealyed-action
commencer à apprendre
z opóźnionym działaniem
trick
commencer à apprendre
nabierać
neutralise
commencer à apprendre
zneutralizować
underground
commencer à apprendre
pod ziemią
environmental
commencer à apprendre
środowiskowy
claim
commencer à apprendre
twierdzić
resistance
commencer à apprendre
odporność
outsmart
commencer à apprendre
przechytrzyć
communicate
commencer à apprendre
komunikować się
suggest
commencer à apprendre
sugerować
sophisticated
commencer à apprendre
wyrafinowany, wyszukany
nervous system
commencer à apprendre
układ nerwowy
sewer
commencer à apprendre
kanał ściekowy
effectively
commencer à apprendre
efektywnie
network
commencer à apprendre
system, sieć
means of
commencer à apprendre
środek, sposób
defence
commencer à apprendre
obrona
decade
commencer à apprendre
dekada
antidote
commencer à apprendre
antidotum, odtrutka
consume
commencer à apprendre
s/konsumować
substance
commencer à apprendre
substancja
troubling
commencer à apprendre
kłopotliwe, niepokojące
pass sth down
commencer à apprendre
przekazać coś
give birth to
commencer à apprendre
u/rodzić
offspring
commencer à apprendre
młode, potomstwo
descendant
commencer à apprendre
potomek
equalivent
commencer à apprendre
równorzędny
transmit
commencer à apprendre
przekazać
mistrust
commencer à apprendre
nieufność
territory
commencer à apprendre
terytorium
encounter
commencer à apprendre
napotkać, natknąć się
alter
commencer à apprendre
zmieniać
urban
commencer à apprendre
miejski
have a liking for sth
commencer à apprendre
lubić coś
digest
commencer à apprendre
trawić
cable
commencer à apprendre
kabel
insight
commencer à apprendre
wgląd, zrozumienie czegoś
breed
commencer à apprendre
rozmnażać, hodować
plentiful
commencer à apprendre
obfity
supply
commencer à apprendre
zapas
manufacturer
commencer à apprendre
producent, wytwórca
try out
commencer à apprendre
wypróbować
bypass
commencer à apprendre
omijać, objeżdżać
mechanism
commencer à apprendre
mechanizm
relate sth to sth
commencer à apprendre
powiązać/kojarzyć coś z czymś
colony
commencer à apprendre
kolonia
cunning
commencer à apprendre
przebiegły, chytry
cockroach
commencer à apprendre
karaluch
centipede
commencer à apprendre
stonoga
turn down
commencer à apprendre
odrzucać, odmawiać
invade
commencer à apprendre
dokonywać inwazji, najeżdżać
region
commencer à apprendre
region
district
commencer à apprendre
dzielnica
sea-bed
commencer à apprendre
dno morskie
uplift
commencer à apprendre
podnosić kogoś na duchu
adhere
commencer à apprendre
przylegać
adopt
commencer à apprendre
przyjmować
locust
commencer à apprendre
szarańcza
one man's meat is another man's poison
commencer à apprendre
każdy ma swój gust
look like a drowned rat
commencer à apprendre
wyglądać jak zmokła kura
smell a rat
commencer à apprendre
czuć pismo nosem (węszyć/wyczuwać podstęp)
the rat race
commencer à apprendre
wyścig szczurów
downpuor
commencer à apprendre
ulewa
soaking wet
commencer à apprendre
przemoczony do suchej nitki
suspect
commencer à apprendre
podejrzany
statement
commencer à apprendre
zeznanie, oświadczenie
retire to
commencer à apprendre
przejść na emeryturę
define
commencer à apprendre
z/definiować
pest
commencer à apprendre
szkodnik
termite
commencer à apprendre
termit
flea
commencer à apprendre
pchła
breeder
commencer à apprendre
reproduktor, hodowca
wipe out
commencer à apprendre
zniszczyć, zlikwidować
menace
commencer à apprendre
groźba
nuisance
commencer à apprendre
utrapienie, niedogodność
medical
commencer à apprendre
zdrowotny, leczniczy
property
commencer à apprendre
własność, mienie
have sth in common
commencer à apprendre
mieć coś wspólnego
community
commencer à apprendre
wspólnota, społeczność
fertile
commencer à apprendre
płodny
as for sb/sth
commencer à apprendre
co do, co się tyczy kogoś
wing
commencer à apprendre
skrzydło
feather
commencer à apprendre
pióro
labour
commencer à apprendre
praca
mate
commencer à apprendre
parzyć się
due to
commencer à apprendre
z powodu, mieć (coś zrobić)
off
commencer à apprendre
wolny
uniform
commencer à apprendre
mundur
value
commencer à apprendre
cenić
manners
commencer à apprendre
wychowanie, zachowanie
conscientiousness
commencer à apprendre
sumienność
apparently
commencer à apprendre
najwyraźniej
contradictory
commencer à apprendre
sprzeczny
priority
commencer à apprendre
priorytet
survey
commencer à apprendre
ankieta, badanie
virtue
commencer à apprendre
cnota, zaleta
univerasly
commencer à apprendre
powszechnie
prize
commencer à apprendre
cenić
regional
commencer à apprendre
regionalny
rate
commencer à apprendre
s/klasyfikować
instill
commencer à apprendre
wpajać
by far
commencer à apprendre
o wiele, bez porównania
relagate to
commencer à apprendre
odnosić się do
rank
commencer à apprendre
zajmować miejsce, ranga
flexible
commencer à apprendre
elastyczny
stress
commencer à apprendre
podkreślać
cultivate
commencer à apprendre
kultywować
supposedly
commencer à apprendre
podobno
staid
commencer à apprendre
stateczny
etiquette
commencer à apprendre
etykieta, maniery
place a premium on sth
commencer à apprendre
przykładać wagę do czegoś
newly
commencer à apprendre
świeżo, nowo
Eastern bloc countries
commencer à apprendre
Kraje bloku wschodniego
confront with
commencer à apprendre
stawać przed, konfrontować się z
commercial
commencer à apprendre
komercyjny, handlowy
competition
commencer à apprendre
konkurencja
tolerance
commencer à apprendre
tolerancja
independence
commencer à apprendre
niezależność, niepodległość
industrious
commencer à apprendre
pracowity
hold sb/sth dear
commencer à apprendre
cenić sobie cos/kogoś
industrialized
commencer à apprendre
uprzemysłowiony
bewilderingly
commencer à apprendre
ku zaskoczeniu, oszałamiająco
obedience
commencer à apprendre
posłuszeństwo
paramount
commencer à apprendre
najważniejszy
sentiment
commencer à apprendre
sentyment
rear
commencer à apprendre
wychowywać
primary
commencer à apprendre
pierwszorzędny, podstawowy
distort
commencer à apprendre
wypaczać, zniekształcać
conceitedness
commencer à apprendre
zarozumiałość
ingrained
commencer à apprendre
zakorzeniony
pattern
commencer à apprendre
model, wzorzec
confrontation
commencer à apprendre
konfrontacja
conduct
commencer à apprendre
po/prowadzić, przeprowadzać
indifference
commencer à apprendre
obojętność
division
commencer à apprendre
liga
demote
commencer à apprendre
zdegradować
trust
commencer à apprendre
zaufanie, wiara
vanity
commencer à apprendre
próżność
stubborness
commencer à apprendre
upór
greed
commencer à apprendre
chciwość
optimism
commencer à apprendre
optymizm
generosity
commencer à apprendre
hojność, szczodrość
have a heart of stone
commencer à apprendre
mieć serce z kamienia
rotten apple
commencer à apprendre
zgniłe jabłko
as good as gold
commencer à apprendre
złote serce, szczere złoto
lame duck
commencer à apprendre
nieudacznik, kuternoga
have one's heart in the right place
commencer à apprendre
mieć dobre intencje
have a heart of gold
commencer à apprendre
mieć złote serce
pain in the neck
commencer à apprendre
utrapienie
wolf in sheep's clothing
commencer à apprendre
wilk w owczej skórze
have a level head
commencer à apprendre
nie tracić głowy, być rozsądnym
snob
commencer à apprendre
snob
trouble-maker
commencer à apprendre
osoba sprawiająca kłopoty
constanly
commencer à apprendre
cały czas, wciąż
disrupt
commencer à apprendre
zakłócać, przerywać
come up with
commencer à apprendre
wpaść na coś, wymyślić coś
spoil
commencer à apprendre
zepsuć, rozpieszczać
indulge
commencer à apprendre
pobłażać, spełniać zachcianki
reward
commencer à apprendre
nagradzać
expose
commencer à apprendre
wystawiać, eksponować, pokazywać
set a good example
commencer à apprendre
stanowić dobry przykład
vain
commencer à apprendre
próżny
resign
commencer à apprendre
rezygnować

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.