Means of Transport – Basic Polish Vocabulary

5  1    36 fiche    VocApp
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
airport
Will you meet me at the airport?
commencer à apprendre
lotnisko
Czy wyjedziesz po mnie na lotnisko?
ambulance
Who called the ambulance when the singer had a heart attack?
commencer à apprendre
karetka
Kto zadzwonił po karetkę gdy piosenkarz miał atak serca?
bike, bicycle
Holland is famous for windmills, tulips nad bicycles.
commencer à apprendre
rower
Holandia słynie z wiatraków, tulipanów i rowerów.
boat
How much would it cost to rent a boat?
commencer à apprendre
łódź
Ile kosztuje wynajęcie łodzi?
bus
Bus 23 will take you to Sandy Beach Park.
commencer à apprendre
autobus
Do Sandy Beach Park dojedziesz autobusem numer 23.
car
People are becoming more and more dependent on their cars nowadays.
commencer à apprendre
samochód
W dzisiejszych czasach ludzie coraz bardziej uzależniają się od samochodów.
coach
The best way to travel in Scotland is by coach.
commencer à apprendre
autokar
W Szkocji najlepiej jest podróżować autokarem.
ferry
The quickest ferry crossing from continental Europe is from Calais to Dover.
commencer à apprendre
prom
Najszybsze połączenie promem z kontynentalną Europą jest między Calais i Dover.
flight
Have you heard about cheap flights to Edinburgh?
commencer à apprendre
lot
Czy słyszałeś o tanich lotach to Edynburga?
jet plane
The first jet planes were made by the Germans and the Italians.
commencer à apprendre
odrzutowiec
Pierwsze samoloty odrzutowe zbudowali niemcy i włosi.
journey
The journey from North Carolina to California was long and tiring.
commencer à apprendre
podróż
Podróż z Północnej Karoliny do Kaliforni była długa i męcząca.
lifeboat
The passenger ship did not have enough lifeboats and rafts.
commencer à apprendre
łódź ratunkowa
Statek pasażerski nie miał wystarczająco dużo łodzi ratunkowych i tratw.
limousine
The black limousine was waiting for the young stars outside the club.
commencer à apprendre
limuzyna
Czarna limuzyna czekała na młode gwiazdy przed klubem.
lorry
The lorry carrying glass bottles overturned on the M6.
commencer à apprendre
ciężarówka
Ciężarówka przewożąca szklane butelki przewróciła się na autostradzie M6.
means of transport
What is your favourite means of transport?
commencer à apprendre
środki transportu
Jaki jest twój ulubiony środek transportu?
motorbike, motorcycle
The Italian girls love riding motorcycles in big cities.
commencer à apprendre
motocykl
Włoszki uwielbiają jazdę motocyklem w dużych miastach.
motorboat
A motorboat (or speedboat) is a boat which is powered by an engine.
commencer à apprendre
motorówka
Motorówka jest łodzią o napędzie mechanicznym.
on foot
I always go to school on foot.
commencer à apprendre
pieszo
Zawsze idę do szkoły pieszo.
passenger
The passengers are kindly requested to go to Gate 24.
commencer à apprendre
pasażer
Pasażerowie są proszeni o przejście do wyjścia numer 24.
plane
Plane spotting is a popular pastime worldwide.
commencer à apprendre
samolot
Obserwowanie samolotów jest popularnym zajęciem czasu wolnego na świecie.
railway
German railways are among the best in the world.
commencer à apprendre
kolej
Niemieckie koleje uznawane są za jedne z najlepszych na świecie.
railway station
Let's meet at the railway station at 7.30.
commencer à apprendre
stacja kolejowa
Spotkajmy się na dworcu kolejowym o 7.30.
ship
The captain was the last person to abandon the ship.
commencer à apprendre
statek
Kapitan był ostatnią osobą, która opuściła statek.
spaceship
Let's watch the models of future spaceships.
commencer à apprendre
statek kosmiczny
Obejrzyjmy modele statków kosmicznych przyszłości.
submarine
"Yellow Submarine" is a 1966 song by The Beatles, written by Paul McCartney.
commencer à apprendre
łódź podwodna
"Żółta Łódź Podwodna" to tytuł piosenki Beatlesów z 1966 roku, napisanej przez Paula McCartney'a.
taxi
Do you know where I can get a taxi?
commencer à apprendre
taksówka
"
Czy wie pan gdzie mogę złapać taksówkę?
to drive a car
Could someone tell me how to drive a car with an automatic transmission?
commencer à apprendre
prowadzić samochód
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak prowadzić samochód z automatyczną skrzynią biegów?
to go by bus
Are you going by bus or by tram?
commencer à apprendre
jechać autobusem
Czy jedziesz autobusem czy tramwajem?
to ride a bike
Once a week, the students are advised to ride a bike to college.
commencer à apprendre
jeździć na rowerze
Raz w tygodniu, studenci zachęcani są do podróżowania na uczelnię na rowerze.
train
I would like to enquire about trains to Bristol?
commencer à apprendre
pociąg
Chciałbym dowiedzieć się o pociągi do Bristolu?
tram
Trams are becoming more comfortable and faster these days.
commencer à apprendre
tramwaj
Tramwaje są coraz wygodniejsze i szybsze.
underground
Baker Street tube station is at the junction of Baker Street and Marylebone Road.
commencer à apprendre
metro
Stacja metra Baker Street umiejscowiona jest pod skrzyżowaniem ulic Baker i Marylebone.
van
The white van has been sold for peanuts.
commencer à apprendre
furgonetka
Biała furgonetka została sprzedana za grosze.
vehicle
The road to Green Mountain is closed for the season to vehicles.
commencer à apprendre
pojazd
Droga do Green Mountain w sezonie jest zamknięta dla pojazdów.
yacht
Tom went to the harbour to see the yachts from the whole world.
commencer à apprendre
jacht
Tomek poszedł do portu by obejrzeć jachty z całego świata.
tube
The London tube was opened in 1890 and is the oldest in the world.
commencer à apprendre
metro
Londyńskie metro z 1890 roku jest najstarszym na świecie.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.