matura verbs

 0    239 fiche    asiaszymanska252
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
obniżyć
commencer à apprendre
lower
grożący
commencer à apprendre
threatening
mdleć
commencer à apprendre
to faint
przysnąć
commencer à apprendre
dozed off
prawdziwość
commencer à apprendre
truth
przeciwdziałać
commencer à apprendre
counteract
rekrutacja
commencer à apprendre
recruitment
wyruszyć
commencer à apprendre
set off
przeciwstawiać
commencer à apprendre
oppose
opóźniać
commencer à apprendre
set somebody/something back
ustępować
commencer à apprendre
to give way
zdzierać
commencer à apprendre
rip off
shake
commencer à apprendre
shake
zaległość
commencer à apprendre
arrear
zamilczeć
commencer à apprendre
to remain silent
wywrócić
commencer à apprendre
upset
pozbywać
commencer à apprendre
get rid of
oddalać
commencer à apprendre
to move away
be about to
commencer à apprendre
mieć zamiar, mieć zaraz coś zrobić
be after
commencer à apprendre
ścigać
be for
commencer à apprendre
zgadzać się
be off
commencer à apprendre
być nieobecnym
be on
commencer à apprendre
być (obecnie) w telewizji
be out
commencer à apprendre
zgasnąć, być poza domem, wyjść z mody
be up to
commencer à apprendre
zajmować się (czymś)
come across
commencer à apprendre
napotkać, spotkać, natknąć się
come about
commencer à apprendre
stać się, zdarzyć się
come down
commencer à apprendre
obniżać się, spadać
come into
commencer à apprendre
odziedziczyć, otrzymać
come off
commencer à apprendre
powieść się
come out
commencer à apprendre
wyjść, wyjść na jaw, zadebiutować
come round
commencer à apprendre
dojść do siebie
come to
commencer à apprendre
dojść do siebie
come up
commencer à apprendre
pojawić się (np. o kwestii w dyskusji)
come up to
commencer à apprendre
równać się
fall apart
commencer à apprendre
rozlecieć się
fall back
commencer à apprendre
wrócić, zawrócić
fall back on
commencer à apprendre
uciec się do
fall behind
commencer à apprendre
odstawać, obsuwać się
fall down
commencer à apprendre
zmniejszać się, spaść
fall for
commencer à apprendre
zakochać się, dać się nabrać
fall off
commencer à apprendre
odpaść
fall out with
commencer à apprendre
kłócić się z
fall through
commencer à apprendre
nie udać się
give somebody away
commencer à apprendre
zdradzić kogoś (np. blizna na twarzy zdradziła jego tożsamość)
give back
commencer à apprendre
oddać, zwrócić
give in
commencer à apprendre
poddać się
give off
commencer à apprendre
wydzielać coś, ogłosić coś
give on to
commencer à apprendre
prowadzić do
give out
commencer à apprendre
skończyć się, wydawać
get along
commencer à apprendre
współpracować
get around
commencer à apprendre
unikać
get at
commencer à apprendre
dorwać się, sugerować
get somebody down
commencer à apprendre
gnębić kogoś
get down to
commencer à apprendre
zabrać się do
get on
commencer à apprendre
robić progres, zgadzać się, prawie
get over
commencer à apprendre
dojść do siebie, mieć dość
get round
commencer à apprendre
unikać
get through
commencer à apprendre
przetrwać, ukończyć
go around
commencer à apprendre
okrążyć, obiec
go back
commencer à apprendre
wrócić
go down
commencer à apprendre
zostać przyjętym/odebranym (np. o przemowie)
go in
commencer à apprendre
wziąć udział
go into
commencer à apprendre
badać, przyglądać się czemuś
go off
commencer à apprendre
wybuchnąć, odejść
go on
commencer à apprendre
kontynuować
go over
commencer à apprendre
sprawdzić
go to
commencer à apprendre
podjąć trud, udać się do
go up
commencer à apprendre
wzrastać, być stawianym (np. o budynku)
look down on
commencer à apprendre
patrzeć z pogardą na
look for
commencer à apprendre
oczekiwać, szukać
look in
commencer à apprendre
odwiedzić
look into
commencer à apprendre
badać, analizować
look on
commencer à apprendre
rozważać, patrzeć się na
look over
commencer à apprendre
oglądać
look through
commencer à apprendre
czytać, przejrzeć
look up
commencer à apprendre
szukać słowa w słowniku, prosperować
look somebody up
commencer à apprendre
odwiedzić kogoś
look up to
commencer à apprendre
podziwiać, darzyć szacunkiem
make for
commencer à apprendre
udać się w kierunku
make of
commencer à apprendre
sądzić (o czymś)
make off
commencer à apprendre
uciec
make out
commencer à apprendre
zdołać dostrzec/usłyszeć
make up one's mind
commencer à apprendre
zdecydować się
make up
commencer à apprendre
wymyślić, pogodzić się
make up for
commencer à apprendre
nadrobić, odrobić, zrekompensować
pull ahead
commencer à apprendre
wyprzedzić
pull apart
commencer à apprendre
odsunąć od siebie (np. ludzi), rozdzielać
pull away
commencer à apprendre
oddalić się
pull back
commencer à apprendre
wycofać się
pull down
commencer à apprendre
zburzyć
pull for
commencer à apprendre
wspierać, kibicować
pull in
commencer à apprendre
zatrzymać się, przyciągać
pull off
commencer à apprendre
udać się, usunąć
pull on
commencer à apprendre
założyć ubranie, wycofać się (np. z zawodów)
pull over
commencer à apprendre
zatrzymać pojazd na poboczu
put aside
commencer à apprendre
odłożyć (np. pieniądze)
put away
commencer à apprendre
odłożyć (np. pieniądze), odłożyć coś z powrotem
put by
commencer à apprendre
odłożyć (np. pieniądze)
put down
commencer à apprendre
tłumić, przypisywać, usypiać
put forward
commencer à apprendre
wytoczyć, wysunąć, przedłożyć
put in
commencer à apprendre
pracować, włożyć, zainstalować
put off
commencer à apprendre
odłożyć, przełożyć
put on
commencer à apprendre
założyć, ubrać się
put out
commencer à apprendre
ugasić ogień
put somebody up
commencer à apprendre
udostępnić komuś łóżko na noc
put up
commencer à apprendre
budować, wznosić
put up with
commencer à apprendre
tolerować, znosić
stand about
commencer à apprendre
stać nic nie robiąc
stand aside
commencer à apprendre
odsunąć się na bok, nie brać udziału
stand back
commencer à apprendre
odsunąć się
stand by
commencer à apprendre
dotrzymać (np. obietnicy), być w stanie gotowości
stand down
commencer à apprendre
ustępować
stand for
commencer à apprendre
oznaczać, tolerować, przejąć czyjąś rolę, podtrzymywać swoje żądania
stand in
commencer à apprendre
być w zastępstwie
stand out
commencer à apprendre
wyróżniać się
stand up to
commencer à apprendre
przeciwstawiać się, bronić się
stay away
commencer à apprendre
unikać, trzymać się z dala
stay behind
commencer à apprendre
zostać
stay in
commencer à apprendre
zostać w domu
stay on
commencer à apprendre
pozostać w szkole/pracy dłużej niż zwykle
stay out
commencer à apprendre
zostać, być poza domem
stay over
commencer à apprendre
zostać na noc
stay up
commencer à apprendre
nie kłaść się spać
take after
commencer à apprendre
przypominać, wyglądać podobnie do
take back
commencer à apprendre
wycofać, cofać (np. słowa)
take down
commencer à apprendre
pisać, zapisać
take in
commencer à apprendre
nabrać (kogoś), przyjmować
take off
commencer à apprendre
obniżyć (np. cenę), zdjąć ubranie, oderwać się od ziemi (samolot)
take on
commencer à apprendre
zatrudniać, prowadzić rekrutację, podjąć
take over
commencer à apprendre
przejąć kontrolę
take to
commencer à apprendre
lubić
take up
commencer à apprendre
rozpocząć naukę czegoś, zajmować, akceptować
turn away
commencer à apprendre
odmówić (np. wstępu)
turn down
commencer à apprendre
odmówić, obniżyć
turn in
commencer à apprendre
pójść spać
turn on
commencer à apprendre
atakować
turn out
commencer à apprendre
okazać się, wyrzucić, opróżnić (np. kieszenie)
turn over
commencer à apprendre
wywrócić dnem do góry
turn up
commencer à apprendre
zwiększyć, pojawić się, zjawić się
work against
commencer à apprendre
przeciwdziałać, utrudniać
work away at
commencer à apprendre
pracować nad czymś długo
work around
commencer à apprendre
znaleźć sposób na uniknięcie problemów
work off
commencer à apprendre
zrzucać, pozbywać się
worn on
commencer à apprendre
pracować nad
work out
commencer à apprendre
znaleźć, ustalić, trenować
work up
commencer à apprendre
denerwować, irytować
act up
commencer à apprendre
źle się zachowywać
add up
commencer à apprendre
sumować
aim at
commencer à apprendre
dążyć do
ask after somebody
commencer à apprendre
pytać się o kogoś
bear somebody out on something
commencer à apprendre
poprosić kogoś o potwierdzenie prawdziwości tego, co się mówi
break up
commencer à apprendre
zakończyć, zerwać
break down
commencer à apprendre
zepsuć się
break off
commencer à apprendre
zamilczeć
bring to
commencer à apprendre
odzyskać przytomność
bring up
commencer à apprendre
zajmować się dziećmi, poruszyć temat
call back
commencer à apprendre
oddzwonić
care for
commencer à apprendre
opiekować się
catch up
commencer à apprendre
nadrobić zaległości
call off
commencer à apprendre
odwołać
cut down on
commencer à apprendre
ograniczyć
deal with
commencer à apprendre
mieć do czynienia
do up
commencer à apprendre
zapiąć, zawiązać
draw up
commencer à apprendre
sporządzić
drink up
commencer à apprendre
wypić do dna
drop by
commencer à apprendre
odwiedzić
eat away
commencer à apprendre
pochłaniać, niszczyć powoli
end in
commencer à apprendre
kończyć się czymś
end up
commencer à apprendre
skończyć (gdzieś, w jakiejś sytuacji)
fall back
commencer à apprendre
wrócić, zawrócić
fall down
commencer à apprendre
spaść
fall out with somebody
commencer à apprendre
kłócić się z kimś
fall through
commencer à apprendre
nie udać się, wziąć w łeb
fold up
commencer à apprendre
złożyć
grow apart
commencer à apprendre
oddalać się od siebie
grow to
commencer à apprendre
zrobić coś (w końcu)
grow up
commencer à apprendre
dorastać
hand in
commencer à apprendre
przekazać, wręczyć
hand out
commencer à apprendre
rozdać
hang up
commencer à apprendre
rozłączyć się, odłożyć słuchawkę
hold on
commencer à apprendre
czekać, zaczekać
hold up
commencer à apprendre
okraść kogoś grożąc bronią, opóźniać
iron out
commencer à apprendre
rozwiązać problem
jack somebody around
commencer à apprendre
zawracać komuś głowę
jack up
commencer à apprendre
podnieść cenę
jump in
commencer à apprendre
wtrącić się do rozmowy
keep away from
commencer à apprendre
trzymać się z daleka
keep in
commencer à apprendre
zatrzymać w domu, powstrzymać
keep off
commencer à apprendre
unikać
keep on
commencer à apprendre
kontynuować
kick out
commencer à apprendre
wykopać, pozbyć się
lay off
commencer à apprendre
zwolnić (pracowników)
leave out
commencer à apprendre
zostawić na zewnątrz/wierzchu
let somebody off
commencer à apprendre
wypuścić kogoś
let out
commencer à apprendre
pozwolić wyjść
mark down
commencer à apprendre
obniżyć cenę
mark up
commencer à apprendre
podnieść cenę
nail down
commencer à apprendre
ustalić
nail up
commencer à apprendre
zabić gwoździami (np. okno)
nod off
commencer à apprendre
przysnąć
occur to
commencer à apprendre
przyjść do głowy
open out
commencer à apprendre
otworzyć się
opt for something
commencer à apprendre
zdecydować się na coś
opt to do something
commencer à apprendre
zdecydować się na zrobienie czegoś
pan out
commencer à apprendre
potoczyć się
pass away
commencer à apprendre
umrzeć
pass out
commencer à apprendre
mdleć
pick somebody out
commencer à apprendre
znaleźć kogoś (np. na fotografii)
pick up
commencer à apprendre
podnieść
point out
commencer à apprendre
wskazać
rip off
commencer à apprendre
zdzierać (pieniądze)
round up
commencer à apprendre
zebrać, zgromadzić
rule something out
commencer à apprendre
wykluczyć coś
run away
commencer à apprendre
uciec
run over
commencer à apprendre
najechać, przejechać
set in
commencer à apprendre
nastać
set off
commencer à apprendre
wyruszyć
set out
commencer à apprendre
wyruszyć
set up
commencer à apprendre
ustawić, zawiązać, założyć
shake something off
commencer à apprendre
pozbyć się czegoś
slow down
commencer à apprendre
zwolnić
speed up
commencer à apprendre
przyspieszyć
tear out
commencer à apprendre
wydrzeć, oderwać
tell apart
commencer à apprendre
odróżniać
think over
commencer à apprendre
przemyśleć
touch down
commencer à apprendre
wylądować
try out
commencer à apprendre
wypróbować
wait on
commencer à apprendre
oczekiwać, obsługiwać
wait out
commencer à apprendre
przeczekać
wake up
commencer à apprendre
budzić
wear out
commencer à apprendre
znosić (np. buty)
wrap up
commencer à apprendre
ubrać, podsumować
write down
commencer à apprendre
zapisać
zone out
commencer à apprendre
odpłynąć (myślami)
zero in on something
commencer à apprendre
skupić uwagę na czymś
zip up
commencer à apprendre
zasunąć na zamek błyskawiczny
zoom in
commencer à apprendre
przybliżyć
zoom out
commencer à apprendre
oddalić

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.