Mark Twain

 0    52 fiche    magdalenapala19
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
stosy
commencer à apprendre
piles of
piles of pictrues
gromadzić
commencer à apprendre
pile up
pilnie
commencer à apprendre
urgently
cierpieć
commencer à apprendre
to suffer
współczesny
commencer à apprendre
contemporary
cierpi z powodu czegoś
commencer à apprendre
to suffer from sth
delikatny
commencer à apprendre
gentle
przestarzały
commencer à apprendre
obsolete
pozbyć się
commencer à apprendre
rid - rid - rid
dobytek
commencer à apprendre
property
zapierający dech
commencer à apprendre
breathtaking
zasłużony
commencer à apprendre
deserved
ostatnie miejsce spoczynku
commencer à apprendre
last resting place
chuligan
commencer à apprendre
roughneck
szorstki
commencer à apprendre
rough
w przybliżeniu
commencer à apprendre
roughly
niewolnik
commencer à apprendre
slave
pozdrowić kogoś, przywitać
commencer à apprendre
to greet someone
chciwi ludzie
commencer à apprendre
greedy people
zabawny
commencer à apprendre
amusing
amusing trip
stawić czoła trudnym problemom
commencer à apprendre
to face some difficult problems
niezapomniany
commencer à apprendre
unforgettable
Hisvbook paint an unfforgettable pictrue of the lige that he knew as a boy.
wtargnac do
commencer à apprendre
to push into
soldiers pushed into the state
kolejna wymówka
commencer à apprendre
another excuse
but alfred was ready with another excuse.
bezdomny
commencer à apprendre
homeless man
szafka kuchenna
commencer à apprendre
cupboard
ukarać
commencer à apprendre
to punish
być w potrzebie
commencer à apprendre
to be in need
sumienie
commencer à apprendre
conscience
wstydzić się za siebie
commencer à apprendre
to be ashamed of yourself for
wstydzić się czegoś
commencer à apprendre
to be ashamed of sth
Jestem poza twoim zasięgiem
commencer à apprendre
i'm out of your reach
ktoś wybiegł z pokoju
commencer à apprendre
somebody hurried out of the room
piwnica
commencer à apprendre
a cellar
czy mogę zadać ci kilka pytań
commencer à apprendre
can I please ask you some questions
Rządzę tobą
commencer à apprendre
I rule you
musisz wypełniać moje polecenia
commencer à apprendre
you must follow my order
obrabować
commencer à apprendre
to rob
być przeznaczonym dla kogoś
commencer à apprendre
to be meant for somebody
być podłym i samolubnym
commencer à apprendre
to be mean and selfish
wejście
commencer à apprendre
doorway
zamknąć drzwi na klucz
commencer à apprendre
to lock the door
spalić dom
commencer à apprendre
to Burn down the house
złożyć coś na kawałki
commencer à apprendre
to pull sth to pieces
prowadzić działalność gospodarczą, prowadzić dział
commencer à apprendre
to run business, to run a department
sufit
commencer à apprendre
ceiling
umywalka
commencer à apprendre
a washbasin
pralka
commencer à apprendre
a washing machine
laska kij
commencer à apprendre
a stick
głupie zwierzę
commencer à apprendre
a dumb animal
być głupim
commencer à apprendre
to be dumb
zakładać się
commencer à apprendre
to bet

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.