mariola 5c

 0    70 fiche    mariolaswierczek
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
to zmieniło moje życie
commencer à apprendre
it changed my life
na obcym
commencer à apprendre
at a foreign
oni pomogli mi z moimi walizkami
commencer à apprendre
they helped me with my cases
walizka
commencer à apprendre
case
kejs
czekaliśmy na odprawę
commencer à apprendre
we waited at the check-in
odprawa, zameldowanie, nadanie
commencer à apprendre
check in
całować- pocałować
commencer à apprendre
kiss- kissed
czekać-czekaliśmy
commencer à apprendre
wait-waited
płakać-płakała
commencer à apprendre
cry-cried
kraj-krajd
smutny
commencer à apprendre
sad
sed
oni chcieli przyjść
commencer à apprendre
they wanted to come
chce-chciał
commencer à apprendre
want-wanted
przyjechać, przybywać, przylatywać
commencer à apprendre
arrive-arrived
czy miałeś rację?
commencer à apprendre
were you right?
spółgłoska
commencer à apprendre
consonant
konsynent
samogłoska
commencer à apprendre
vowel
Przyjechałem wcześnie
commencer à apprendre
I arrived early
skończyłeś książkę
commencer à apprendre
you finished the book
chciał kawy
commencer à apprendre
he wanted a coffe
film zakończył się o godzinie 7
commencer à apprendre
the film ended at 7
uczyliśmy się hiszpańskiego w szkole
commencer à apprendre
we studied Spanish at school
pracowałeś późno
commencer à apprendre
you worked late
zatrzymali się w kawiarni
commencer à apprendre
they stopped at a cafe
ja nie przyjechałem wcześniej
commencer à apprendre
I didn't arrive early
nie dokończyłeś książki
commencer à apprendre
you didn't finish the book
nie chciał kawy
commencer à apprendre
he didn't want a coffe
film nie skończył się o 7
commencer à apprendre
the film didn't end at 7
nie uczymy się hiszpańskiego w szkole
commencer à apprendre
we didn't study Spanish at school
nie spóźniłeś się
commencer à apprendre
you didn't work late
nie zatrzymali się w kawiarni
commencer à apprendre
they didn't stop at a cafe
czy oglądałeś wczoraj telewizję?
commencer à apprendre
did you watch TV yesterday?
czy ona poszła do pracy
commencer à apprendre
did she walk to work?
czy grali w tenisa?
commencer à apprendre
did they play tennis?
pracował
commencer à apprendre
work-worked
zmiana zmieniona
commencer à apprendre
change-changed
płakać-płakała
commencer à apprendre
cry-cried
zatrzymaj się
commencer à apprendre
stop-stopped
woleć, preferować
commencer à apprendre
prefer-preferred
czy zrobiłeś te same rzeczy?
commencer à apprendre
did you do the same things?
sprawdzać
commencer à apprendre
check
kultura
commencer à apprendre
culture
kolczja
mała część mnie
commencer à apprendre
a small part of me
czuć
commencer à apprendre
feel - felt - felt
czy dobrze się bawili?
commencer à apprendre
did they have a good time?
zaprzyjaźniać się
commencer à apprendre
make friends
złamać serca
commencer à apprendre
break your heart
używać rąk
commencer à apprendre
use your hands
najlepszy na świecie
commencer à apprendre
the best in the world
mówić po włosku całkiem dobrze
commencer à apprendre
speak Italian quiet well
Czuję się Europejczykiem
commencer à apprendre
I feel European
rok
commencer à apprendre
a year
tydzień temu
commencer à apprendre
a week ago
przybyć na lotnisko
commencer à apprendre
arrive at the airport
złamać nogę
commencer à apprendre
break your leg
kupić bilet
commencer à apprendre
buy a ticket
wracać z wakacji
commencer à apprendre
come back from holiday
znaleźć pracę
commencer à apprendre
find a job
uczyć się języka
commencer à apprendre
learn a language
spotkać się z przyjacielem
commencer à apprendre
meet at friend
wynająć samochód
commencer à apprendre
rent a car
przywitać się
commencer à apprendre
say hello
pobyt w hotelu
commencer à apprendre
stay at a hotel
przybyć do miasta
commencer à apprendre
arrive in a city
przybyć do kraju
commencer à apprendre
arrived in a country
przyjechać do Włoch / Paryża
commencer à apprendre
arrive in Italy / Paris
przyjechać do budynku (szkoła, hotel)
commencer à apprendre
arrive at a building (school, hotel)
przyjechać do domu przyjaciela
commencer à apprendre
arrive at a friend's house
poznać osobę po raz pierwszy
commencer à apprendre
meet a person for the first time
spotkać na dworcu
commencer à apprendre
meet at the station
Spotkać się z przyjaciółmi po pracy
commencer à apprendre
meet friends after work

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.