Manners and etiquette

 0    17 fiche    Aisoggg
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
kolejna rzecz
commencer à apprendre
another thing - (one more thing
- my napotkaliśmy (poznaliśmy się)
commencer à apprendre
we've encountered - (we have met)
bardziej prawdopodobne - (jest bardziej prawdopodobne, że tak się stanie lub będzie prawdą)
commencer à apprendre
more likely - (it's more probable to happen or be true)
całkiem niegrzeczny - (całkiem niegrzeczny
commencer à apprendre
quite rude - (quite impolite
wstawianie dodatkowego słowa - (wstawianie dodatkowego słowa)
commencer à apprendre
inserting an extra word - (putting in an additional word)
jakby głupie - (w jakiś sposób nie sprytne)
commencer à apprendre
kind of stupid - (not smart in some way)
chodzić na palcach dokoła czegoś / traktować coś b. ostrożnie (chodzić bardzo ostrożnie wokół czegoś / bardzo ostrożnie traktować sytuację)
commencer à apprendre
tiptoe around (walk very carefully around something / treat a situation very carefully)
w razie wątpliwości (zrób coś) - (idiom.) (jeśli nie jesteś pewien (zrób coś))
commencer à apprendre
if in doubt (do something) - (idiom.) (if you are not sure (do something))
nawet jeśli - (zwykło podkreślać, że coś nadal będzie prawdą, jeśli wydarzy się coś innego
commencer à apprendre
even if - (used to stress that something will still be true if another thing happens
ktoś wchodzi do ciebie (ktoś uderza cię przypadkowo, gdy idzie)
commencer à apprendre
someone walks into you (someone hits you accidentally when they are walking
ktoś cię obrabowuje (ktoś cię atakuje i okrada)
commencer à apprendre
someone mugs you - (someone attacks and robs you)
w kółko (wielokrotnie)
commencer à apprendre
over and over again (repeatedly)
okazjonalne „dziękuję” (od czasu do czasu „dziękuję”)
commencer à apprendre
occasional 'thank you' ('thank you' said from time to time)
(Zostałem) wychowany (byłem pod opieką i pod pewnym wpływem, gdy zachowywałem się jak dziecko)
commencer à apprendre
(I was) brought up (I was looked after and influenced to behave in a certain way when I was a child)
nienawidziłeś tego - (naprawdę ci się nie podobało)
commencer à apprendre
you hated it - (you really didn't like it)
O to chodzi. - (idiom.) (to jest w tym najważniejsze)
commencer à apprendre
That's the point. - (idiom.) (that's the most important thing about it)
(be) więc w synchronizacji - (pracuj tak dobrze razem dokładnie w tym samym czasie i prędkości)
commencer à apprendre
(be) so in sync - (be working so well together at exactly the same time and speed)

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.