life experiences, real English finding the right job

 0    36 fiche    klaudiasitarz9
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
grać w sztuce
commencer à apprendre
act in play
ubiegać się o pracę
commencer à apprendre
apply for a job
brać udział w kursie
commencer à apprendre
do a course
brać udział w praktykach
commencer à apprendre
do an apprenticeship
szkolić się
commencer à apprendre
do training
mieć wypadek
commencer à apprendre
have an accident
zdobywać doświadczenie zawodowe
commencer à apprendre
do work experience
wziąć udział w konkursie talentów
commencer à apprendre
enter a talent show
zdobyć stopień
commencer à apprendre
get a degree
zbierać pieniądze na cele dobroczynne
commencer à apprendre
raise money for charity
czy to się liczy?
commencer à apprendre
does that count?
występ
commencer à apprendre
gig
Nie mieliśmy szansy
commencer à apprendre
We didn't stand a chance
żartujesz sobie ze mnie
commencer à apprendre
you're winding me up
wywiad
commencer à apprendre
interview
płace
commencer à apprendre
wages
Nie spac całą noc
commencer à apprendre
Stay up all night
wygrać zawody
commencer à apprendre
win a competition
pracować bez wynagrodzenia
commencer à apprendre
work as volunteer
cierpliwy
commencer à apprendre
patient
życzliwy
commencer à apprendre
polite
cierpliwy
commencer à apprendre
patient
zachwycony
commencer à apprendre
amazed
czy ma pani odpowiednie kwalifikacje / doświadczenie w?
commencer à apprendre
have you got any regular round qualification / experience of?
Czy mogę spytać Czego wymaga ta praca?
commencer à apprendre
can I ask what the jobs involves?
Czy mógłbyś mi powiedzieć w jakich godzinach?
commencer à apprendre
Could you tell me what the hours are?
chciałabym wiedzieć jakie jest wynagrodzenie
commencer à apprendre
I would like to know what the wage is?
Co sprawia że jest pani właściwą osobą do tej pracy?
commencer à apprendre
what makes you the right person for this job?
Dlaczego interesuje Panią ta praca / to stanowisko?
commencer à apprendre
Why are you interested in this job / position?
ta praca wymaga...
commencer à apprendre
The job involves...
w dodatku
commencer à apprendre
in addition
co więcej
commencer à apprendre
what's more
w efekcie
commencer à apprendre
as a result
ponadto
commencer à apprendre
furthermore,
w konsekwencji
commencer à apprendre
Consequently
dlaczego
commencer à apprendre
therefore

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.