lets start from begin

 0    54 fiche    joannamecler4
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question
réponse


direct

niepewny siebie
commencer à apprendre
self-conscious
to confess

spread

spread


tight

it follows

mieć świadomość,
commencer à apprendre
be aware

be alertblushing

frighten

ankles

to appreciate

disturb

horrified


postawa/podejście
commencer à apprendre
attitude

provide


lethal

knock offfaktem jest, że
commencer à apprendre
as a matter of fact

actually

certainty

zapewniać
Zapewniam Pana, że otrzyma Pan zwrot pieniędzy do piątku.
commencer à apprendre
to assure
I can assure you that you will receive a refund by Friday.

assert

permits

wyłaniać się/wydostać sie z kłopotów
commencer à apprendre
emerge

ad nauseambeware

odprowadzać do drzwi
commencer à apprendre
see out

odprowadzać kogoś
Odprowadzisz mnie na stację?
commencer à apprendre
to see SB off
Will you see me off at the station?


reverse

by the way

odsunąć się na bok
commencer à apprendre
step aside

blady
Jestem blada gdy jestem zmęczona.
commencer à apprendre
pale
I'm pale when I'm tired.

nakładane przez
commencer à apprendre
imposed by
bieda
Wielu ludzi w Ugandzie żyje w biedzie i nie ma dostępu do świeżej wody i wystarczającej ilości jedzenia.
commencer à apprendre
poverty
Many people in Uganda live in poverty and don't have fresh water or enough food.

paid off


Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.