lesson Andrew

 0    128 fiche    monikaolesiewicz
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question
réponse

pożyczat od kogoś
commencer à apprendre
borrow

pożyczać komuś
commencer à apprendre
lend

take care of

często Opiekuje się moją córką
commencer à apprendre
I often take care of my daughter

zajmę się tym
commencer à apprendre
I will take care of it

an electrician

elektryczność
commencer à apprendre
electricity


a plumber


iść na zakupy
commencer à apprendre
go shopping

wylać, wyrzucić z pracy
commencer à apprendre
sack

recognise

dojeżdżać do pracy
commencer à apprendre
commute

Dojeżdżam do pracy samochodem
commencer à apprendre
I commute to work by car

jak dojeżdżasz do pracy
commencer à apprendre
how do you commute to work

pospać sobie dłuzej
commencer à apprendre
to have a lie in


zdrzemnąć się
commencer à apprendre
have a nap


społeczeństwo
commencer à apprendre
society


podjąć decyzje
commencer à apprendre
make a decysions


promise

złożyć obietnicę
commencer à apprendre
make a promise

become

stał się czas przeszly
commencer à apprendre
became

iść na spacer
commencer à apprendre
go for a walk

go to sleep

przejść na dietę
commencer à apprendre
go on a diet

a wrinkle

pas bezpieczeństwa
commencer à apprendre
seat belt

sunbathe

Lubię opalać się
commencer à apprendre
I like sunbathing

condition

pod warunkiem, że
commencer à apprendre
on condition that

commercial

by heart

disappoint

disappointment

jealous

Zazdroszczę ci
commencer à apprendre
I envy you

to disrupt

nadążyć za czymś, ogarniać
commencer à apprendre
keep up with something

pęd, ruch, impet
commencer à apprendre
momentumget lost


underline

poprawny, poprawić
commencer à apprendre
correct

at the airport

at the station

na przystanku autobusowym
commencer à apprendre
at the bus stop

on the bus

on the train

on the plane

by the sea

by the lake

by the river


octopus

olive oil

since then

zbliżenie kamerą
commencer à apprendre
close up


refreshment


banknot dwu dolarowy
commencer à apprendre
two-dollar note

trzygodzinna lekcja angielskiego
commencer à apprendre
three-hour English lesson


get off

wsiadać (np. do autobusu)
commencer à apprendre
get on

interesować się
commencer à apprendre
interested in sth

interesuję się koszykówką
commencer à apprendre
I am interested in basketball

czym on się interesuję?
commencer à apprendre
what is he interested in?

jak się nazywają?
commencer à apprendre
what are their names?

co on robi? czym się zajmuje?
commencer à apprendre
what does he do?come back

show me

Pokaż mi pieniądze
commencer à apprendre
show me the money

show it to me

give it to me

daj mi pieniądze
commencer à apprendre
give the money to me

daj mi pieniądze
commencer à apprendre
give me the money

hospitality

gościnny, przyjazny
commencer à apprendre
hospitable


wpadać do kogoś
commencer à apprendre
pop in

codzienne problemy
commencer à apprendre
everyday problemsreminded

proverb

fortune - teller

ancestor


healer

stąpający twardo po ziemi
commencer à apprendre
down to earth

fall fell fallen

feel felt felt

zakochać się w
commencer à apprendre
fall in love with

nie mogę patrzeć
commencer à apprendre
cannot look at

polegać na kimś
commencer à apprendre
to rely on somebody

taki na którym można polegac
commencer à apprendre
reliable

trustworthy
przyjacielski, przyjazny
commencer à apprendre
friendly

talkative


unkind

unfriendly

wredny, skąpy, perfidny
commencer à apprendre
meantwo faced

aggressive

malicious

suffer

zaprzyjaźniać się
commencer à apprendre
make friends

zaprzyjaźnić się z kimś
commencer à apprendre
make friends with someone

w rzeczy samej / istotnie
commencer à apprendre
indeed

nie mogę się doczekać na twój telefon
commencer à apprendre
I am looking forward to your phone call


Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.