lesson Andrew

 0    128 fiche    monikaolesiewicz
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
pożyczat od kogoś
commencer à apprendre
borrow
pożyczać komuś
commencer à apprendre
lend
opiekować sie
commencer à apprendre
take care of
często Opiekuje się moją córką
commencer à apprendre
I often take care of my daughter
zajmę się tym
commencer à apprendre
I will take care of it
elektryk
commencer à apprendre
an electrician
elektryczność
commencer à apprendre
electricity
rura
commencer à apprendre
pipe
hydraulik
commencer à apprendre
a plumber
Zgadywać
commencer à apprendre
Guess
iść na zakupy
commencer à apprendre
go shopping
wylać, wyrzucić z pracy
commencer à apprendre
sack
rozpoznać
commencer à apprendre
recognise
dojeżdżać do pracy
commencer à apprendre
commute
Dojeżdżam do pracy samochodem
commencer à apprendre
I commute to work by car
jak dojeżdżasz do pracy
commencer à apprendre
how do you commute to work
pospać sobie dłuzej
commencer à apprendre
to have a lie in
kaca
commencer à apprendre
hungover
zdrzemnąć się
commencer à apprendre
have a nap
Stok
commencer à apprendre
Slope
społeczeństwo
commencer à apprendre
society
uzdrowić
commencer à apprendre
heal
podjąć decyzje
commencer à apprendre
make a decysions
udawać
commencer à apprendre
pretend
obietnica
commencer à apprendre
promise
złożyć obietnicę
commencer à apprendre
make a promise
stać się
commencer à apprendre
become
stał się czas przeszly
commencer à apprendre
became
iść na spacer
commencer à apprendre
go for a walk
idź spać
commencer à apprendre
go to sleep
przejść na dietę
commencer à apprendre
go on a diet
zmarszczka
commencer à apprendre
a wrinkle
pas bezpieczeństwa
commencer à apprendre
seat belt
opalać się
commencer à apprendre
sunbathe
Lubię opalać się
commencer à apprendre
I like sunbathing
warunek
commencer à apprendre
condition
pod warunkiem, że
commencer à apprendre
on condition that
reklama
commencer à apprendre
commercial
na pamięć
commencer à apprendre
by heart
rozczarować
commencer à apprendre
disappoint
rozczarowanie
commencer à apprendre
disappointment
zazdrosny
commencer à apprendre
jealous
Zazdroszczę ci
commencer à apprendre
I envy you
zakłócić
commencer à apprendre
to disrupt
nadążyć za czymś, ogarniać
commencer à apprendre
keep up with something
pęd, ruch, impet
commencer à apprendre
momentum
zakaz
commencer à apprendre
ban
mielić
commencer à apprendre
grind
zgubić się
commencer à apprendre
get lost
dolewki
commencer à apprendre
refills
podkreślić
commencer à apprendre
underline
poprawny, poprawić
commencer à apprendre
correct
na lotnisku
commencer à apprendre
at the airport
na stacji
commencer à apprendre
at the station
na przystanku autobusowym
commencer à apprendre
at the bus stop
W autobusie
commencer à apprendre
on the bus
w pociągu
commencer à apprendre
on the train
w samolocie
commencer à apprendre
on the plane
nad morzem
commencer à apprendre
by the sea
nad jeziorem
commencer à apprendre
by the lake
nad rzeką
commencer à apprendre
by the river
łosoś
commencer à apprendre
salmon
ośmiornica
commencer à apprendre
octopus
oliwa z oliwek
commencer à apprendre
olive oil
od tego czasu
commencer à apprendre
since then
zbliżenie kamerą
commencer à apprendre
close up
serial
commencer à apprendre
series
przekąska
commencer à apprendre
refreshment
danie
commencer à apprendre
course
banknot dwu dolarowy
commencer à apprendre
two-dollar note
trzygodzinna lekcja angielskiego
commencer à apprendre
three-hour English lesson
ulotka
commencer à apprendre
leaflet
wysiadać
commencer à apprendre
get off
wsiadać (np. do autobusu)
commencer à apprendre
get on
interesować się
commencer à apprendre
interested in sth
interesuję się koszykówką
commencer à apprendre
I am interested in basketball
czym on się interesuję?
commencer à apprendre
what is he interested in?
jak się nazywają?
commencer à apprendre
what are their names?
co on robi? czym się zajmuje?
commencer à apprendre
what does he do?
woda
commencer à apprendre
water
chwast
commencer à apprendre
weed
wracać
commencer à apprendre
come back
pokaż mi
commencer à apprendre
show me
Pokaż mi pieniądze
commencer à apprendre
show me the money
Pokaż mi to
commencer à apprendre
show it to me
daj mi to
commencer à apprendre
give it to me
daj mi pieniądze
commencer à apprendre
give the money to me
daj mi pieniądze
commencer à apprendre
give me the money
gościnność
commencer à apprendre
hospitality
gościnny, przyjazny
commencer à apprendre
hospitable
gość
commencer à apprendre
guest
wpadać do kogoś
commencer à apprendre
pop in
codzienne problemy
commencer à apprendre
everyday problems
ziewać
commencer à apprendre
yawn
traktować
commencer à apprendre
treat
Przypomniał
commencer à apprendre
reminded
przysłowie
commencer à apprendre
proverb
wróżbita
commencer à apprendre
fortune - teller
pradziad
commencer à apprendre
ancestor
uzdrowić
commencer à apprendre
heal
uzdrowiciel
commencer à apprendre
healer
stąpający twardo po ziemi
commencer à apprendre
down to earth
upaść upadł
commencer à apprendre
fall fell fallen
czuć, czuł
commencer à apprendre
feel felt felt
zakochać się w
commencer à apprendre
fall in love with
nie mogę patrzeć
commencer à apprendre
cannot look at
polegać na kimś
commencer à apprendre
to rely on somebody
taki na którym można polegac
commencer à apprendre
reliable
godny zaufania
commencer à apprendre
trustworthy
miły
commencer à apprendre
kind
lojalny
commencer à apprendre
loyal
uczciwy
commencer à apprendre
honest
przyjacielski, przyjazny
commencer à apprendre
friendly
gadatliwy
commencer à apprendre
talkative
głupi
commencer à apprendre
stupid
nieuprzejmy
commencer à apprendre
unkind
nieprzyjazny
commencer à apprendre
unfriendly
wredny, skąpy, perfidny
commencer à apprendre
mean
sztuczny
commencer à apprendre
fake
fałszywy
commencer à apprendre
false
dwulicowy
commencer à apprendre
two faced
agresywny
commencer à apprendre
aggressive
złośliwy
commencer à apprendre
malicious
ucierpieć
commencer à apprendre
suffer
zaprzyjaźniać się
commencer à apprendre
make friends
zaprzyjaźnić się z kimś
commencer à apprendre
make friends with someone
w rzeczy samej / istotnie
commencer à apprendre
indeed
nie mogę się doczekać na twój telefon
commencer à apprendre
I am looking forward to your phone call

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.