Lesson 19: Showing someone around town

 0    20 fiche    Milan Pupezin
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Do you feel hungry?
commencer à apprendre
Czy czujesz się głodny?
Do you feel like something to drink?
commencer à apprendre
Czy masz ochotę na coś do picia?
Do you feel like a snack?
commencer à apprendre
Czy masz ochotę na przekąskę?
Do you feel like going to the cinema?
commencer à apprendre
Czy masz ochotę pójść do kina?
Do you feel like going for a walk?
commencer à apprendre
Czy masz ochotę na spacer?
I know a great place nearby.
commencer à apprendre
Znam świetne miejsce w pobliżu.
Would you like to see the sights?
commencer à apprendre
Chcesz zobaczyć zabytki?
Would you like to go dancing?
commencer à apprendre
Czy ma Pan ochotę iść potańczyć?
Would you like to go bowling?
commencer à apprendre
Chcesz iść na kręgle?
This factory was built in the 19th century.
commencer à apprendre
Ta fabryka została zbudowana w XIX wieku.
cotton mill
commencer à apprendre
fabryka bawełny
Łódź is famous for...
commencer à apprendre
Łódź słynie z...
The city is building a new office building here.
commencer à apprendre
Miasto buduje tutaj nowy budynek biurowy.
The city is building an underground railway tunnel.
commencer à apprendre
Miasto buduje podziemny tunel kolejowy.
Łódź has organized the festival since 2008.
commencer à apprendre
Łódź organizuje festiwal od 2008 roku.
Do you feel tired?
commencer à apprendre
Czy czujesz się zmęczony?
Would you like me to call you a taxi?
commencer à apprendre
Czy chcesz, żebym zadzwonił po taksówkę?
Would you like to go back to the hotel?
commencer à apprendre
Czy chcesz wrócić do hotelu?
Is this your first time in Łódź?
commencer à apprendre
Czy to twój pierwszy raz w Łodzi?
How do you like our city?
commencer à apprendre
Jak ci się podoba nasze miasto?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.