Lena VI part 1/2

 0    44 fiche    marekdabrowski
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
uroczy
Twój szczeniak jest taki słodki!
commencer à apprendre
cute
Your puppy is so cute!
inteligentny
Moja siostra była zawsze znacznie inteligentniejsza ode mnie.
commencer à apprendre
intelligent
My sister was always much more intelligent than me.
hałaśliwy
Moi sąsiedzi są bardzo hałaśliwi.
commencer à apprendre
noisy
My neighbours are very noisy.
słaby
To dziecko jest słabe.
commencer à apprendre
weak
This child is weak.
niebezpieczny
Ten obszar jest bardzo niebezpieczny, ponieważ zostały tu wylane chemikalia.
commencer à apprendre
dangerous
The area is very hazardous because chemicals were spilt there.
silny
Silni mężczyźni też płaczą.
commencer à apprendre
strong
Strong men also cry.
dziwny
Olek jest bardzo dziwny.
commencer à apprendre
strange
Olekis very strange.
trujący
commencer à apprendre
poisonous
agresywny
Oni często stają się nerwowi, drażliwi i czasami agresywni gdy nie mają dostępu do sieci.
commencer à apprendre
aggressive
They often become nervous, irritable and at times aggressive without access to web.
wyluzowany, wyrozmiały
commencer à apprendre
easygoing
nowoczesny
Najbardziej znanym współczesnym kompozytorem polskim jest Henryk Górecki.
commencer à apprendre
modern
Poland's most well-known modern composer is Henryk Gorecki.
zajęty
Daj mi spokój, jestem zajęta.
commencer à apprendre
busy
Leave me alone, I'm busy.
spektakularny
commencer à apprendre
spectacular
bezpieczny
Firma oferuje bezpieczne warunki pracy.
commencer à apprendre
safe
The company offers safe working conditions.
wygodny
Kupiliśmy kilka wygodnych krzeseł do naszego biura.
commencer à apprendre
comfortable
We bought some comfortable chairs to the office.
pomocny
Spróbuj być bardziej pomocny.
commencer à apprendre
helpful
Try to be more supportive.
pogodny
commencer à apprendre
cheerful
imponujący
To imponujące.
commencer à apprendre
impressive
That's impressive.
ekscytujący
To była ekscytująca przygoda.
commencer à apprendre
exciting
That was an exciting adventure.
lodówka
commencer à apprendre
fridge
alarm
commencer à apprendre
alarm
suszarka bębnowa
commencer à apprendre
tumble dryer
centralne ogrzewanie
commencer à apprendre
central heating
kuchenka
Potrzebujemy nowej kuchenki. Stara popsuła się już na dobre.
commencer à apprendre
a cooker
We need a new stove. The old one has broken down for good.
pralka
commencer à apprendre
a washing machine
zamrażarka
commencer à apprendre
a freezer
mikrofalowka
commencer à apprendre
microwave oven
telewizja satelitarna
commencer à apprendre
a satellite television
zmywarka
Muszę wyjąć naczynia ze zmywarki.
commencer à apprendre
dishwasher
I have to empty the dishwasher.
bilet w jedną stronę
commencer à apprendre
single ticket
bilet powrotny
Kupiłem bilet powrotny do Francji.
commencer à apprendre
a return ticket
I bought a round trip ticket to France.
bilet ze zniżka 50%
commencer à apprendre
half price ticket
bilet ważny poza godzinami szczytu
commencer à apprendre
off-peak ticket
przyjeżdzać
Autobus przyjeżdża na stację o 17.
commencer à apprendre
arrive
The bus arrives at the station at 5pm.
odjeżdżać
commencer à apprendre
leave
na czas
commencer à apprendre
on time
Księżyc
commencer à apprendre
the Moon
Układ słoneczny
commencer à apprendre
Solar System
planeta
commencer à apprendre
a planet
galaktyka
commencer à apprendre
galaxy
asteroida
commencer à apprendre
an asteroid
kometa
commencer à apprendre
a comet
gazowy olbrzym
commencer à apprendre
gas giant
Słońce
commencer à apprendre
the Sun

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.