lekcja 6 pozostlych

 0    25 fiche    kamilaa18
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
przesada
On ma skłonność do przesady
commencer à apprendre
exaggeration
he is always prone to exaggeration
przekroczony
commencer à apprendre
exceeded
warto by w końcu się tym zająć
commencer à apprendre
it would be worth finally addressing it
materiał filmowy, nagranie z wydarzenia
commencer à apprendre
footage
napotkałem
pierwszy raz kiedy spotkałam się z problemem zanieczyszczeń w gruncie był...
commencer à apprendre
encountered
For the First Time when I encountered the problem of contamination in to the ground was
odpowiednia ochrona
commencer à apprendre
appropriate safeeguard
prace ziemne, kopanie
commencer à apprendre
excavation
pochowany, zakopany
commencer à apprendre
buried
the excavartions were buried
nigdy nie ujrzał światła dziennego
commencer à apprendre
it never saw the light of day
roboty budowlane
commencer à apprendre
works
budowa
Na tej budowie były w zeszłym miesiącu 2 wypadki.
commencer à apprendre
building site
There were 2 accidents on this building site last month.
czasochłonny
commencer à apprendre
time-consuming
przystąpić do egzaminu budowlanego
commencer à apprendre
take the building qualification exam
całkowicie
commencer à apprendre
thoroughly
dokladny, precyzyjny
commencer à apprendre
accurate and precise
nie do opisania
commencer à apprendre
indescribable
Pozyskiwanie wody
commencer à apprendre
Outsource for water
zdolny do
commencer à apprendre
capable of
podtrzymywanie życia człowieka
commencer à apprendre
sustaining human life
powiązany / związany z kimś / czymś
commencer à apprendre
associated
spływ
commencer à apprendre
run off
odpady niebezpieczne
commencer à apprendre
hazardous waste
dostępny
Wszystkie materiały są dostępne na recepcji.
commencer à apprendre
available
All the materials are available at the reception desk.
podatny na coś
Betty jest podatna na choroby. Zawsze ma przeziębienie, grypę albo coś jeszcze innego.
commencer à apprendre
prone to sth
Betty is prone to getting sick. She's always got a cold or flu or something.
nic sensownego
commencer à apprendre
nothing meaningful
Nothing meaningful Comes to my mind

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.