Lekcja 3. zwroty prawo osobowe, rodzinne, czynnośc...

 0    31 fiche    anastazjajulia
Imprimer jouer consultez
 
question réponse
ab initio
commencer à apprendre
od początku
accidentalia negotii
commencer à apprendre
dodatkowe czynności składowe czynności prawnej
alieno nomine
commencer à apprendre
w cudzym imieniu
causa
commencer à apprendre
przyczyną, powód, podstawa
contra legem
commencer à apprendre
wbrew prawu, sprzeczne z ustawą
inter vivos
commencer à apprendre
między żyjącymi
ipso facto
commencer à apprendre
tym samym, na mocy samego faktu
ipso iure
commencer à apprendre
mocy prawa, z mocy samego prawa
nasciturus
commencer à apprendre
dziecko poczęte, lecz jeszcze nienarodzone
naturalia negotii
commencer à apprendre
przedmiotowe nieistotne elementy czynności prawnej
negotium claudicans
commencer à apprendre
czynność prawna kulejąca, wadliwa
negotium non existens
commencer à apprendre
czynność prawna nieistniejąca
per facta concludentia
commencer à apprendre
przez zaistnienie pewnych faktów, w sposób dorozumiany
suo nomine
commencer à apprendre
we własnym imieniu
terminus a quo
commencer à apprendre
termin początkowy, od którego rozpoczynają się skutki czynności prawnej
terminus ad quem
commencer à apprendre
termin końcowy, do którego trwają skutki czynności prawnej
terminus ante quem
commencer à apprendre
termin, przed którym coś nastąpiło lub ma nastąpić
terminus post quem
commencer à apprendre
termin, po którym coś ma nastąpić
error faci
commencer à apprendre
błąd co do faktu
error in persona
commencer à apprendre
pomyłka co do osoby
error iuris
commencer à apprendre
błąd co do prawa
essentialia negotii
commencer à apprendre
przedmiotowo istotne składniki treści czynności prawnej
ex nune
commencer à apprendre
od teraz
ex post
commencer à apprendre
po fakcie
ex tune
commencer à apprendre
od tego czasu, od wtedy
facta concludentia
commencer à apprendre
zdarzenia faktyczne, które wyrażają domniemaną wolę danej osoby; wyrażenia określające dorozumiane oświadczenie woli
falsa demonstratio
commencer à apprendre
mylne oznaczenie rzeczy albo osoby
forma ad eventum
commencer à apprendre
forma czynności prawnej zastrzeżona dla wywołania określonych skutków
forma ad probationem
commencer à apprendre
forma czynności prawnej zastrzeżona dla celów dowodowych
forma ad solemnitatem
commencer à apprendre
forma czynności prawnej zastrzeżona pod rygorem nieważności
in fraudem legis
commencer à apprendre
w celu obejścia ustawy

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.