Lekcja 2. zwroty z PK i PA

 0    16 fiche    anastazjajulia
Imprimer jouer consultez
 
question réponse
ex officio
commencer à apprendre
z urzędu
expressis verbis
commencer à apprendre
wypowiedziane wyraźnymi, dobitnymi słowami
in extenso
commencer à apprendre
w całości, dokładnie, w pełnym brzmieniu
in fine
commencer à apprendre
na końcu
incompatibilitas
commencer à apprendre
niepołączalność, zakaz równoczesnego piastowania określonych stanowisk publicznych
ius sanguinis
commencer à apprendre
prawo krwi
ius soli
commencer à apprendre
prawo ziemi
persona non grata
commencer à apprendre
osoba niepożądana
Pro publico bono
commencer à apprendre
Dla dobra publicznego
quorum
commencer à apprendre
liczba członków podmiotu zbiorowego, których obecność podczas głosowania jest konieczna, aby decyzje w nim podjęte były ważne
ratio legis
commencer à apprendre
podstawa, przyczyna, motyw uchwalenia danej uchwały
sensu largo
commencer à apprendre
w szerokim znaczeniu
sensu stricto
commencer à apprendre
w ścisłym znaczeniu
utilitas publica
commencer à apprendre
interes publiczny
vacatio legis
commencer à apprendre
okres między ogłoszeniem aktu prawnego a jego wejściem w życie
verba legis
commencer à apprendre
brzmienie aktu prawnego

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.