lekcja 16s

 0    39 fiche    franek20115
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
chciabym zapisać sie na siłownię
commencer à apprendre
I would like to enroll on the gym
kiedy mogę zapisać się na siłonię
commencer à apprendre
when can i enroll?
idę się dzisiaj zapisać
commencer à apprendre
I'm going to sign up today
niestety ni może się pan zapisać
commencer à apprendre
unfortunately you can't sign up
nigdy nie zapisywałem się na siłownię
commencer à apprendre
I never went to the gym
czy zapisałeś się do lekarza
commencer à apprendre
have you registere up for a doctor?
czy to twój pierwszy raz
commencer à apprendre
is it your first time
tak jestem tu pierwszy raz
commencer à apprendre
yes i am here for the first time
czy chciałbys mieć osobistego trenera
commencer à apprendre
would you like to have a personal trainer
nigdy nie miałem osobistego trenera
commencer à apprendre
I've never had a personal trainer
pierwszy raz ma osobistego trenera
commencer à apprendre
for the first time has a personal trainer
bedę pracować z moim trenerem
commencer à apprendre
I will work with my trainer
nie dziękuje będę wykonywał ćwiczenia sam
commencer à apprendre
no thanks, I will do the exercises myself
będę ćwiczył sam
commencer à apprendre
I will practice alone
zróbmy razem to ćwiczenie
commencer à apprendre
let's do this exercise together
czy ćwiczysz razem z trenerem
commencer à apprendre
do you train with the trainer?
pierwszy raz ćwiczę z trenerem
commencer à apprendre
I train with a trainer for the first time
ćwiczenie numer dwa
commencer à apprendre
Exercise number two
czy chcesz zacząć dzisiaj
commencer à apprendre
do you want to start today
tak chcę zacząć dzisiaj
commencer à apprendre
yes i want to start today
kiedy zaczynasz swoje ćwiczenia
commencer à apprendre
when you start your exercises
czy będziesz ćwiczyć z trenerem
commencer à apprendre
Will you train with a trainer?
czy wiesz nad jakimi mięśniami chcesz pracować
commencer à apprendre
do you know what muscles you want to work on?
mam duże mięśnie
commencer à apprendre
I have big muscles
wiem nad którymi mięśniami muszę popracować
commencer à apprendre
I know which muscles I need to work on
trenenr personalny pomoże ci zbudować mięśnie
commencer à apprendre
A personal trainer will help you build muscle
jaki sprzęt sportowy macie
commencer à apprendre
what sports equipment do you have
czy macie profesjonany sprzęt sportowy
commencer à apprendre
do you have professional sports equipment
nie mamy żadnego sprzętu sportowego
commencer à apprendre
we don't have any sports equipment
ciężarki, bieżnia
commencer à apprendre
burdens
bieżnia, roweryk stacjonany, worek treningowy
commencer à apprendre
treadmill, stationary bicycle, punching bag
te ciężarki są duże
commencer à apprendre
these weights are big
czy chcesz biegać na bieżni
commencer à apprendre
do you want to run on the treadmill
przejechałem 20 kilometrów na rowerku
commencer à apprendre
I traveled 20 kilometers on a bicycle
w naszej siłowni możesz pracować z workiem treningowym
commencer à apprendre
in our gym you can work with a punching bag
myślę że zacznę od rowerka
commencer à apprendre
I think I'll start with a bike
zrobię dziesięć pompek i dwadzieścia brzuszków
commencer à apprendre
I'll do ten pushups and twenty crunches
najpier pobiegam na biężni póżniej zrobię brzuszki
commencer à apprendre
I run for the first time after I do crunches
nie umię robić pompek
commencer à apprendre
I can't do push-ups

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.