Legal English

 0    117 fiche    gawliczektomasz
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
pismo procesowe
commencer à apprendre
pleading
prowadzić czyjąś sprawę
commencer à apprendre
pleading somebody’s case
powód
commencer à apprendre
claimant = (US) petitioner
zawiadomienie
commencer à apprendre
notice
powództwo, skarga
commencer à apprendre
complaint
adwokatura, poparcie, obrona
commencer à apprendre
advocacy
prawo do występowania przed sądem
commencer à apprendre
right of audience
wola, testament
commencer à apprendre
will
zaskarżyć, oskarżyć
commencer à apprendre
prosecute
wnoszenie powództwa
commencer à apprendre
filing / issuing a claim
sąd okręgowy
commencer à apprendre
county court
pozwany
commencer à apprendre
defendant
złe wykonanie (np. zlecenia)
commencer à apprendre
bad workmanship
być komuś winnym coś
commencer à apprendre
to owe somebody (e.g. money)
doręczyć komuś pozew
commencer à apprendre
to serve a claim upon somebody
przesądzić na czyjąś korzyść
commencer à apprendre
find in favour of someone
odpowiedź na pozew
commencer à apprendre
response to a claim
obowiązek staranności/ troski
commencer à apprendre
duty of care (obligation not to hurt other people)
celowo
commencer à apprendre
deliberately
niedbalstwo / nieostrożność
commencer à apprendre
carelessness
zaniedbanie
commencer à apprendre
negligence
pozywać kogoś
commencer à apprendre
to sue somebody
powodować szkodę, niszczyć
commencer à apprendre
to harm
zarzut
commencer à apprendre
allegation
popełnić
commencer à apprendre
to commit
strona poszkodowana
commencer à apprendre
injured party
fuzje i przejęcia
commencer à apprendre
mergers and acquisitions
grozić, że zrobi coś
commencer à apprendre
to threaten to do sth
mieć siedzibę w
commencer à apprendre
to be based in
zasiłek chorobowy / zwolnienie chorobowe
commencer à apprendre
sick pay / sick leave
przenoszenie tytułu własności
commencer à apprendre
conveyancing
bezrobotny
commencer à apprendre
redundant
lokator
commencer à apprendre
tenant
dzierżawa, najem
commencer à apprendre
lease
niesprawiedliwe zwolnienie
commencer à apprendre
unfair dismissal
niewypłacalny
commencer à apprendre
insolvent
w zamian za
commencer à apprendre
in return for
akt przeniesienia własności
commencer à apprendre
conveyance
zakładanie firmy
commencer à apprendre
formation of a business
przewodniczyć sprawie
commencer à apprendre
preside over a case
założyć firmę
commencer à apprendre
set up a company
złożyć reklamację /skargę
commencer à apprendre
issue a claim
tyranizowanie, znęcanie się
commencer à apprendre
bullying
sąd spadkowy
commencer à apprendre
probate court
sporządzić testament
commencer à apprendre
make a will / draw up a will
radzić sobie z czymś
commencer à apprendre
deal with something
dbać o coś
commencer à apprendre
take care over/with sth
opieka nad dziećmi
commencer à apprendre
custody of the children
prawo spadkowe
commencer à apprendre
inheritance law
przekazywać informacje
commencer à apprendre
to pass information
być zamężnym/żonatym z kimś
commencer à apprendre
be married to somebody
być w pełni opłaconym
commencer à apprendre
be on full pay
przedsiębiorca jednoosobowy
commencer à apprendre
sole practicioner
ponieść stratę
commencer à apprendre
suffer a loss
kluczowa kwestia, fakt, wniosek
commencer à apprendre
takeaway
uprawniony, spełniający warunki
commencer à apprendre
eligible for sth
opłaty
commencer à apprendre
charges
bezpośredni
commencer à apprendre
straightforward
przekroczenie konta bankowego, debet
commencer à apprendre
overdraft
saldo rachunku (stan konta)
commencer à apprendre
balance
bankomat
commencer à apprendre
cashpoint/cash machine/ATM
płatność automatyczna
commencer à apprendre
automated payment
przydatny, pod ręką
commencer à apprendre
handy
debet
commencer à apprendre
debit
wydatki
commencer à apprendre
outgoings
dochód
commencer à apprendre
income
wynosić (np. o kwocie)
commencer à apprendre
add up to something
odsetki
commencer à apprendre
interest
wydawać wyrok
commencer à apprendre
to render judgment
zalegać z pożyczką
commencer à apprendre
default on loan
niszczarka
commencer à apprendre
shredder
wziąć pożyczkę
commencer à apprendre
take out a loan
na raty
commencer à apprendre
by instalments
spłacenie kredytu
commencer à apprendre
repayment of loan
na koncie
commencer à apprendre
in account
zaległości płatnicze
commencer à apprendre
arrears
narosłe odsetki
commencer à apprendre
accrued interest
rzekomo (być kimś, robić coś)
commencer à apprendre
to purport to (be sb, do sth)
uznawać coś
commencer à apprendre
to deem sth
unieważniać
commencer à apprendre
to render invalid
przypisując
commencer à apprendre
attribute to
przekraczać jakiś limit
commencer à apprendre
to exceed
skazywać kogoś za coś
commencer à apprendre
convict somebody of something
podpisać kontrakt
commencer à apprendre
enter into a contract
precedens
commencer à apprendre
precedent
oferent
commencer à apprendre
offeror / tenderer
wdać się w spór
commencer à apprendre
to involve in a dispute
akceptacja dokonana milczeniem
commencer à apprendre
acceptance made by silence
zawrzeć umowę
commencer à apprendre
make a contract / form a contract
rozpoznawalny
commencer à apprendre
distinguishable
spisanie decyzji
commencer à apprendre
record a decision
wyrok prawomocny
commencer à apprendre
binding court verdict
kontroferta
commencer à apprendre
counter-offer
nieistotne elementy decyzji
commencer à apprendre
obiter dictum
istotne elementy decyzji
commencer à apprendre
ratio decidendi
odszkodowanie
commencer à apprendre
compensation
wadliwy
commencer à apprendre
defective
istotny / trafny
commencer à apprendre
relevant
oświadczenie
commencer à apprendre
pronouncement
zbiór przepisów
commencer à apprendre
body of laws
źródło prawa
commencer à apprendre
source of law
zasada prawa / praworządności
commencer à apprendre
principle of law / rule of law
w Twoim imieniu
commencer à apprendre
on your behalf
załączyć fakturę
commencer à apprendre
enclose an account
sytuacja pozaumowna
commencer à apprendre
non-contractual situation
wynagrodzenie
commencer à apprendre
consideration
oblat
commencer à apprendre
offeree
gotowe do zatwierdzenia
commencer à apprendre
open to acceptance
odwołać ofertę
commencer à apprendre
revoke an offer
odrzucić ofertę
commencer à apprendre
reject an offer
wygaśnięcie oferty
commencer à apprendre
lapse of an offer
zaniechanie działania
commencer à apprendre
forbearance
wzajemny (świadczenia usług), obopólny
commencer à apprendre
reciprocal / mutual
ponieść uszczerbek
commencer à apprendre
suffer a detriment
uszczerbek
commencer à apprendre
detriment
uzyskać korzyść
commencer à apprendre
gain a benefit
zapewnić wynagrodzenie (świadczenie)
commencer à apprendre
provide consideration

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.