learning english

 0    35 fiche    kasix1
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
dres
commencer à apprendre
tracksuit
odzież rekreacyjna
commencer à apprendre
leisurewear
ałun
commencer à apprendre
alum
kosmos
commencer à apprendre
space
kombinezon
commencer à apprendre
jumpsuit
ikona
Możesz ściągnąć tysiące ikon.
commencer à apprendre
icon
You can download thousands of icons.
pogląd
commencer à apprendre
view
więzienie
Życie w więzieniu jest niebezpieczne.
commencer à apprendre
prison
Life in prison is dangerous.
siła, moc
Uderzył w ścianę z wielką siłą.
commencer à apprendre
force
He hit the wall with great force.
charakter
commencer à apprendre
character
komedia
Jeśli chcesz się zdrowo pośmiać, powinieneś zobaczyć najnowszą komedię z Jimem Carrey.
commencer à apprendre
comedy
If you want to have a good laugh you should see the latest comedy with Jim Carrey.
agencja
commencer à apprendre
agency
nosił
commencer à apprendre
wore
Inspiracja
commencer à apprendre
inspiration
podobny / podobna
commencer à apprendre
similar
pora roku
commencer à apprendre
season
księżyc
Księżyc jest dzisiaj w pełni.
commencer à apprendre
moon
There is a full moon tonight.
szukać
commencer à apprendre
seek
tekst
commencer à apprendre
text
tajemnica
commencer à apprendre
mystery
przyjmować, zakładać, że
Możemy założyć, że on będzie z nami współpracował.
commencer à apprendre
assume
We may assume that he will cooperate with us.
zawstydzić
commencer à apprendre
to embarrass
rząd
Rząd ogłosił kolejny wzrost podatków.
commencer à apprendre
government
The government announced another tax increase.
wygodny
Kupiliśmy kilka wygodnych krzeseł do naszego biura.
commencer à apprendre
comfortable
We bought some comfortable chairs to the office.
specjalny
To jest oferta specjalna.
commencer à apprendre
special
It's a special offer.
dzierżawa, najem
commencer à apprendre
lease
Stwórz
commencer à apprendre
create
mąż
Mąż Mary jest Francuzem i nie mówi po angielsku.
commencer à apprendre
husband
Mary's husband is French and doesn't speak English.
rodzaj
Jaki rodzaj książek czytasz?
commencer à apprendre
sort
What sort of books do you read?
powietrze
Idę na zewnątrz zaczerpnąć świeżego powietrza.
commencer à apprendre
air
I’m going outside for some fresh air.
cały
Chciałabym kupić cały ten stojak na ubrania, ale stać mnie tylko na jedną nową sukienkę.
commencer à apprendre
entire
I'd like to buy this entire rack of clothes, but I can only afford one new dress.
państwo
W Unii Europejskiej jest dwadzieścia osiem niepodległych państw.
commencer à apprendre
country
There are twenty-eight independent states in the European Union.
zwrotnica
commencer à apprendre
point
1. ołów 2. smycz
commencer à apprendre
lead
strzelać
commencer à apprendre
shoot

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.