l01 rodzina

 0    47 fiche    dorotaska
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
samotny rodzic
commencer à apprendre
single parent
rodzina wielopokoleniowa
commencer à apprendre
extended family
rodzina dwupokoleniowa
commencer à apprendre
nuclear family
wiek dojrzewania
commencer à apprendre
adolescence
adopcja
commencer à apprendre
adoption
adoptować
Nie możemy mieć dzieci, więc zdecydowaliśmy się adoptować je z innego kraju.
commencer à apprendre
adopt
We can't have children of our own, so we're going to adopt some from another country.
rodzic adopcyjny
commencer à apprendre
adoptive parent
ojczym
Nasz ojczym był wspaniałym facetem. Traktował nas jak swoje własne dzieci.
commencer à apprendre
stepfather
Our stepfather was a great guy. He treated us like his own children.
macocha
Większość dzieci nie akceptuje swoich macoch.
commencer à apprendre
stepmother
Most children do not accept their stepmothers.
pasierb
commencer à apprendre
stepchild
przybrana siostra / przybrany brat
commencer à apprendre
stepsister / stepbrother
pokolenie
commencer à apprendre
a generation
rodzeństwo
commencer à apprendre
siblings
dorosły
commencer à apprendre
an adult
sierota
commencer à apprendre
an orphan
pasierbica
commencer à apprendre
stepdaughter
bezdzietny
commencer à apprendre
childless
szwagier
commencer à apprendre
brother-in-law
krewny
commencer à apprendre
a relative
przyrodnia siostra / przyrodni brat
commencer à apprendre
half-sister/half-brother
dorastający
commencer à apprendre
adolescent
kryzys nastolatków
commencer à apprendre
adolescent crisis
więź (między ludźmi)
commencer à apprendre
bond
zepsute, rozpuszczone dziecko
commencer à apprendre
spoiled
buntować się przeciwko czemuś
commencer à apprendre
rebel against something
buntowniczy
commencer à apprendre
rebellious
problemy małżeńskie
commencer à apprendre
marital problems
radzić sobie z czymś
Radzę sobie z nadmiarem obowiązków.
commencer à apprendre
cope with something
I'm coping with the excess of duties.
problemy rodzinne
commencer à apprendre
family issues
terapia rodzinna
commencer à apprendre
family therapy
iść na terapię
commencer à apprendre
go to therapy
przemoc domowa
commencer à apprendre
domestic violence
rozwiązać
commencer à apprendre
solve
różnica pokoleniowa
commencer à apprendre
generation gap
pokolenie
commencer à apprendre
generation
więzy rodzinne
commencer à apprendre
family ties
Prababcia
commencer à apprendre
Great-grandmother
rodzina wielopokoleniowa
commencer à apprendre
extended family
rodzina patchworkowa
commencer à apprendre
stepfamily/patchwork family /blended family
Dom starców
commencer à apprendre
retirement home
Spodziewać się dziecka
commencer à apprendre
expect a baby
urlop macierzyński
commencer à apprendre
maternity leave
Urlop ojcowski
commencer à apprendre
paternity leave
Żłobek
commencer à apprendre
Nursery
być podobnym do kogoś w rodzinie
Kasia jest podobna do jej ojca.
commencer à apprendre
take after somebody
Kate takes after her dad.
przypominać, być podobnym
Sądzę, że przypominam moją matkę, ale ona twierdzi, że jestem bardziej podobna do taty.
commencer à apprendre
resemble
I think I resemble my mother, but she thinks I look more like my dad.
najbliższa rodzina
commencer à apprendre
next of kin

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.