KSAP - III SEMESTR

 0    167 fiche    zychluk
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
10 Przykazań
commencer à apprendre
The 10 Commandments
nostalgia, tęsknota za domem
commencer à apprendre
nostalgia
szczerze, otwarcie, bez ogródek
commencer à apprendre
frankly
dominujący, zdecydowany
commencer à apprendre
dominant
niepewny (gest, ruch)
commencer à apprendre
tentative
Radzę Ci zwiedzić/ Rekomenduję Ci zwiedzanie.
commencer à apprendre
I advise you to visit / recommend visiting to you.
rada (2)
commencer à apprendre
advice, piece of advice
Dam Ci dwie rady.
commencer à apprendre
I will give you two pieces of advice.
Sugeruję Ci zwiedzić.
commencer à apprendre
I suggest visiting to you.
umniejszać (2)
commencer à apprendre
play down, diminish
zawyżać, zaniżać znaczenie
commencer à apprendre
overstate, understate
bagno, moczary (3)
commencer à apprendre
swamp, marsh, bog
zestawienie
commencer à apprendre
compilation
marynarka wojenna
commencer à apprendre
navy
armia, wojsko
commencer à apprendre
armed forces, military
siły powietrzne
commencer à apprendre
air force
kurczyć się/rozszerzać
commencer à apprendre
shrink / spread
podatek od cukru
commencer à apprendre
tax on sugar
tyran, despota, autokrata
commencer à apprendre
tyrant, despot, autocrat
objąć władzę (2)
commencer à apprendre
sweep to power, come into power
bezlitosny (2)
commencer à apprendre
ruthless, merciless
okrutny, bez skrupułów
commencer à apprendre
remorseless
sprawa drugoplanowa
commencer à apprendre
sideshow
płynność
commencer à apprendre
fluidity
skutek uboczny
commencer à apprendre
side effect, flipside
napływ (2)
commencer à apprendre
inflow, influx
Rok 2017 przyniósł...
commencer à apprendre
2017 brought...
słabo zaludniony
commencer à apprendre
sparsely populated
gęsto zaludniony
commencer à apprendre
densely populated
gęstość zaludnienia
commencer à apprendre
population density
wyludniony / przeludniony
commencer à apprendre
depopulated / overpopulated
powieka
commencer à apprendre
eyelid
pacha (3)
commencer à apprendre
armpit, pit, underarm
wózek dziecięcy
commencer à apprendre
pram
kosiarka
commencer à apprendre
lawnmower
gafa, nietakt
commencer à apprendre
blunder, slip
wodorost
commencer à apprendre
seaweed
meduza
commencer à apprendre
jelly fish
ówczesny, niegdysiejszy
commencer à apprendre
erstwhile
zarzucić (porzucić) plan
commencer à apprendre
to ditch a plan
niedola (2)
commencer à apprendre
plight, misery
być w zmowie, zmawiać się
commencer à apprendre
to collude
być skazanym
commencer à apprendre
be convicted
bezczynność (2)
commencer à apprendre
inaction, inactivity
trawnik
commencer à apprendre
lawn
brew
commencer à apprendre
eyebrow
winnica
commencer à apprendre
vineyard
zmądrzeć
commencer à apprendre
get wise
wtajemniczony w, poinformowany o
commencer à apprendre
wise to
poczucie wyższości
commencer à apprendre
sense of superiority
poczucie niższości
commencer à apprendre
sense of inferiority
puenta
commencer à apprendre
punchline
wydawać na (4)
commencer à apprendre
to spend on, to allocate to, to expend to, to earmark for
pójść na chorobowe
commencer à apprendre
take sick leave
do 2020
commencer à apprendre
by 2020 (no until)
wiadukt
commencer à apprendre
flyover
być na diecie
commencer à apprendre
to be on a diet
mięso armatnie
commencer à apprendre
cannon fodder
przekąski
commencer à apprendre
the nibbles
solidnie, skrupulatnie
commencer à apprendre
conscientiously
sumienny
commencer à apprendre
conscientious
strumień
commencer à apprendre
stream
przywłaszczenie, zawłaszczenie
commencer à apprendre
appropriation
balast, ciężar
commencer à apprendre
baggage
przywłaszczać
commencer à apprendre
to appropriate
uczelnia (czym jest KSAP?)
commencer à apprendre
post-graduate training institution
presja grupy
commencer à apprendre
peer pressure
wyjątkowość
commencer à apprendre
exceptionalism
karne cła
commencer à apprendre
punitive tarifs
pieprzyk
commencer à apprendre
mole
przemyślana polityka
commencer à apprendre
thought-through policy
pretekst (3)
commencer à apprendre
excuse, plea, pretence
małostkowy
commencer à apprendre
petty
instynktowny
commencer à apprendre
instinctive, visceral
szara eminencja x2
commencer à apprendre
power broker, grey eminence
górować nad kimś, prześcigać
commencer à apprendre
to trump
rozciagnięty, rozwlekły
commencer à apprendre
sprawling
skupisko zabudowań, zabudowa miejska
commencer à apprendre
sprawl
utrudnienie/przeszkoda (w/dla)
commencer à apprendre
impediment (to)
" ale na dobrą sprawę jest"
commencer à apprendre
to all intents and purposes
nienawiść x2
commencer à apprendre
hatred, hate
dzierżyć władzę
commencer à apprendre
to wield power, to hold sway
ekspert, spec
commencer à apprendre
pundit
zemsta, rewanż
commencer à apprendre
revenge
zemścić się
commencer à apprendre
get revenge
więzi krwi
commencer à apprendre
bonds of blood
sekciarz
commencer à apprendre
sectarian
starożytność
commencer à apprendre
antiquity
flota
commencer à apprendre
fleet
aneksja
commencer à apprendre
annexation
państwo buforowe
commencer à apprendre
buffer state
nieszczelna granica
commencer à apprendre
porous border
gra o sumie zerowej
commencer à apprendre
zero-sum game
pracuś, kujon
commencer à apprendre
wonk
początkowy, w stadium początkowym
commencer à apprendre
incipient
niekończący się x2
commencer à apprendre
endless, interminable
zawzięty, uparty
commencer à apprendre
obstinate
niedostateczny, znikomy
commencer à apprendre
scant
zakwestionować, podważyć ważność
commencer à apprendre
to contest
podżegać, pomagać w przestępstwie x2
commencer à apprendre
to abet, to incite
orny
commencer à apprendre
arable
żyzna ziemia
commencer à apprendre
fertile land
sąsiedni, przyległy
commencer à apprendre
adjoining
zewnętrzny
commencer à apprendre
outward
hałas, wrzawa, zamieszanie
commencer à apprendre
turmoil
pogarszać x5
commencer à apprendre
compound, exacerbate, impair, aggravate, deteriorate
wojna zastępcza
commencer à apprendre
proxy war
graniczyć z czymś/przylegać
commencer à apprendre
to border with, abut
zapobiegać x2
commencer à apprendre
prevent, to preclude
nieoświecony, pogrążony w mroku niewiedzy
commencer à apprendre
benighted
atol
commencer à apprendre
atoll
dotknięty biedą/ubóstwem
commencer à apprendre
poverty-stricken
bóle porodowe
commencer à apprendre
birth pangs
zgaga
commencer à apprendre
heartburn
rozwiązać/rozwikłać
commencer à apprendre
to unravel
warkocz
commencer à apprendre
plait
współpraca, sojusz
commencer à apprendre
alignment
zakłócenie, zajścia
commencer à apprendre
disturbance
nieustanny
commencer à apprendre
perpetual
złagodzić x4
commencer à apprendre
mitigate, moderate, alleviate, ameliorate
zmarszczyć brwi
commencer à apprendre
frown
grabież/rabunek
commencer à apprendre
plunder / depredation
chłodno/ozięble
commencer à apprendre
coolly
carstwo
commencer à apprendre
czardom
lenno
commencer à apprendre
fief, fiefdom
potencjał
commencer à apprendre
capability
świeżo upieczony, początkujący, podlot
commencer à apprendre
fledgling
potrzeba matką wynalazków
commencer à apprendre
necessity is mother of invention
najeżdżać
commencer à apprendre
to invade
przepychanka, walka o
commencer à apprendre
scramble for
podważać
commencer à apprendre
undermine
odnowiony/przerobiony
commencer à apprendre
revamped
kurz opadł
commencer à apprendre
the dust has settled
Środowe spotkanie
commencer à apprendre
wednesdays meeting
popełnić przestępstwo x2
commencer à apprendre
to commit a crime, perpetrate a crime
zaprzeczać
commencer à apprendre
to deny
aresztować, schwytać
commencer à apprendre
apprehend
wyczerpujący, pełny, obszerny
commencer à apprendre
comprehensive
solidny, niezawodny
commencer à apprendre
reliable
kość niezgody
commencer à apprendre
bone of contention
rywalizować, walczyć, zmagać się, borykać się, stawiać czoło
commencer à apprendre
contend
spór, kwestia sporna
commencer à apprendre
contention
jabłko niezgody
commencer à apprendre
apple of discord
wrzód
commencer à apprendre
an ulcer
dojrzałość (owocu)
commencer à apprendre
ripeness
dojrzały (owoc)
commencer à apprendre
ripe
dojrzewać (owoc, zboże, ser)
commencer à apprendre
ripen
znosić ból
commencer à apprendre
endure the pain
wytrzymałość, odporność
commencer à apprendre
endurance
sztućce
commencer à apprendre
cutlery
widelec
commencer à apprendre
fork
pokojówka
commencer à apprendre
maid
mamrotać, bełkotać
commencer à apprendre
to mumble
palić e-papierosa
commencer à apprendre
to vape
e-papieros
commencer à apprendre
e-cigarette
flaki
commencer à apprendre
tripe
jądro (mężczyzny)
commencer à apprendre
testicle
podroby
commencer à apprendre
giblets
soczysty
commencer à apprendre
juicy
gapić się na
commencer à apprendre
to stare at
współczuć komuś
commencer à apprendre
commiserate with sb
chwiejny, niestabilny
commencer à apprendre
unstable
To zaraża państwom bałtyckim.
commencer à apprendre
It threatens the Baltic states.
Jaka będzie przyszłość?
commencer à apprendre
What will the future look like? How will the future be?
nastawienie do czegoś
commencer à apprendre
attitude to/towards something
Właśnie wtedy nauczyłem się pisać.
commencer à apprendre
That's when I learned to write.
dopiero wtedy ktoś coś zrobił (w tej chwili, a nie wcześniej)
commencer à apprendre
only then did somebody do something

Voir fiche connexe:

III kwartał

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.