Kości piszczelowa i strzałkowa + rzepka:p

 0    18 fiche    jakubnocon7
Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Kość piszczelowa
commencer à apprendre
Tibia
Kość strzałkowa
commencer à apprendre
Fibula
Guzowatość piszczeli
commencer à apprendre
Tuberositas tibiae
Kresa mięśnia płaszczkowatego
commencer à apprendre
Linea musculi solei
Wyniosłość międzykłykciowa
commencer à apprendre
eminentia intercondylaris
Guzek międzykłykciowy przyśrodkowy/boczny
commencer à apprendre
Tuberculum intercondylare mediale/laterale
Pole międzykłykciowe przednie/tylne
commencer à apprendre
Area intercondylaris anterior/posterior
Brzeg podpanewkowy
commencer à apprendre
Margo infraglenoidalis
Wcięcie strzałkowe
commencer à apprendre
Incisura fibluaris
Kostka przyśrodkowa
commencer à apprendre
Malleolus medialis
Kostka boczna
commencer à apprendre
Malleolus lateralis
Grzebień przyśrodkowy
commencer à apprendre
Crista medialis
Wierzchołek głowy strzałki
commencer à apprendre
Apex capitis fibulae
Bruzda kostkowa
commencer à apprendre
Sulcus malleolaris
Dół kostki bocznej
commencer à apprendre
Fossa malleoli lateralis
Rzepka
commencer à apprendre
Patella
Podstawa rzepki
commencer à apprendre
Basis patellae
wierzchołek rzepki
commencer à apprendre
Apex patellae

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.