korki 01.08

 0    33 fiche    pakulalucynaa
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
wizyta u lekarza
commencer à apprendre
doctor's appointment
praca z domu
commencer à apprendre
work from home
nie ma sensu aby
commencer à apprendre
it does not make sense to
po godzinie zaczęło padać
commencer à apprendre
after an hour it started to rain
brzeg rzeki
commencer à apprendre
river bank
namiot
commencer à apprendre
a tent
lista rzeczy do zrobienia
commencer à apprendre
list of things to do/ to do list
przygotować
commencer à apprendre
prepare
nieść
commencer à apprendre
carry
zadania
commencer à apprendre
tasks
wykreślić
commencer à apprendre
cross out
brak produktywności
commencer à apprendre
lack of productivity
prowadzić do czegoś
commencer à apprendre
give rise to/ lead to
przyczynić się do czegoś
commencer à apprendre
contribute to
przerywać
commencer à apprendre
to interrupt
monitorować postęp
commencer à apprendre
track your progress
nagroda
commencer à apprendre
1. an award 2. a prize
czuć się wypoczętym
commencer à apprendre
feel refreshed/ rested
dowiedzieć się
commencer à apprendre
figure out
zacierać granice
commencer à apprendre
blur lines
rozpraszać, rozkojarzyć
commencer à apprendre
distract
rozkojarzony
commencer à apprendre
distracted
porównać
commencer à apprendre
compare
to nie trwa zbyt długo
commencer à apprendre
It does not last too long
od dzieciństwa
commencer à apprendre
since childhood/ since I was a child
stoper
commencer à apprendre
stopwatch/ timer
podnieść więcej ciężaru
commencer à apprendre
lift more weight
przykuwający wzrok
commencer à apprendre
eye-catching
próba
commencer à apprendre
attempt
oczywisty
commencer à apprendre
obvious
przemysł
commencer à apprendre
industry
podatek od przychodu
commencer à apprendre
income tax
trucizna
commencer à apprendre
poison

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.