Kordian - streszczenie lektury

 0    11 fiche    blablabla
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
Kto jest autorem "Kordiana"?
commencer à apprendre
Juliusz Słowacki
Czas akcji to:
commencer à apprendre
wydarzenia nie są ułożone chronologicznie: „Przygotowanie” odbywa się ostatniej nocy 1799 roku – 31 grudnia, Sceny z Aktu I dotyczą młodości Kordiana i datują się na początek lat dwudziestych XIX, W Akcie II, w podtytule pojawia się data – 1828 rok. Akt III, zatytułowany „Spisek Koronacyjny” nawiązuje do faktycznego spisku, który został zawiązany w Warszawie w 1829 roku.
Miejsce akcji:
commencer à apprendre
Warszawa, podróż po Europie, Mont Blanc
Bohaterowie fantastyczni:
commencer à apprendre
Szatan, Mefistofel, Czarownica, Diabli, Astarot, Gehenna, Twór, Głos w Powietrzu, Widmo, Archanioł, Chór Aniołów, Chmura, Strach i Imaginacja, Doktor – Szatan
Postacie realistyczne:
commencer à apprendre
Kordian (Podchorąży), Sługa Grzegorz, Laura, Dozorca w James Parku, Dozorca w szpitalu obłąkanych, Wioletta, papież, (papuga Luterek)
Postaci historyczne:
commencer à apprendre
Kuruta, car Mikołaj I, Wielki Książę Konstanty.
Temat:
commencer à apprendre
próba określenia i analizy przyczyn upadku powstania listopadowego, koncepcje poezji i poety, mesjanizm a winkelriedyzm – polemika Słowacki – Mickiewicz
Problematyka:
commencer à apprendre
moralna, miłość romantyczna, zagadnienie buntu, problematyka władzy (Książę Konstanty, car Mikołaj I)
Tło historyczne:
commencer à apprendre
początek XIX wieku, czasy Królestwa Polskiego
Skąd zaczerpnięte jest motto rozpoczynające lekturę?
commencer à apprendre
z poematu Słowackiego „Lambro, powstańca grecki. Powieść poetyczna w dwóch pieśniach"
jakie motywy literackie występują w Kordianie?
commencer à apprendre
motyw bohatera romantycznego, Boga, szatana, spisku, samotności, buntu i samoójstwa

Klasyka polskiej literatury

„Kordian” – Adama Mickiewicza nieodmiennie jest w kanonie podstawowych lektur omawianych na lekcjach polskiego. W zestawie znajdziesz informacje takie jak: czas i miejsce akcji, problematyka, motywy literackie, tło historyczne, a także podział bohaterów na historycznych, realistycznych i fantastycznych.

Streszczenie lektury Kordian

Przedmioty humanistyczne, a zwłaszcza język polski, opierają się jednak w dużym stopniu na szczegółach i bardzo dokładnych informacjach, które łatwo można pominąć podczas czytania Kordiana. Na pomoc przychodzi wtedy opracowanie Kordian, które w zwięzły sposób dostarczy te informacje.

Kordian - bohaterowie

Streszczenie lektury Kordian nie dostarcza nam informacji tylko o przebiegu akcji, ale też o samych postaciach. Znajdzie się tu charakterystyka Kordiana, a także definicja jak rozumiany może być Kordian jako bohater romantyczny.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.