Kontrakty rodzaje i przykłady

 0    20 fiche    misiajermaz
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
kontrakty
commencer à apprendre
umowy zaskarżalne / oświadczenia woli złożone i przyjęte
Kontrakty dzielą się na:
commencer à apprendre
1. realne 2. werbalne 3. literalne 4. konsensualne
kontrakty realne (pożyczka, depozyt, pignus
commencer à apprendre
dla swojego zaistnienia wymagają wydania rzeczy np: k. pożyczki stricti iuris jednostronnie zobowiązujący
kontrakty werbalne (stypulacja - uroczyste przyrzeczenie np: posagu)
commencer à apprendre
dla swojego zaistnienia wymagają wypowiedzenia ściśle określonych słów (solennych formułek)
kontrakty literalne (skrypty dłużne)
commencer à apprendre
dla swojego zaistnienia wymagają określonego wpisu
kontakty konsensualne (umowa kupna sprzedaży, najmu zlecenie)
commencer à apprendre
dla swojego zaistnienia nie wymagają żadnego dodatkowego elementu poza porozumieniem
Kontrakt kupna- sprzedaży emptio venditio
commencer à apprendre
- to kontrakt konsensualny, dwustronnie zobowiązujący, bone fidei
sprzedajacy zobowiązuje się do
commencer à apprendre
przeniesienia na kupującego posiadania towaru czyli wyda ctowar i zapewnić niezakłócone posiadanie tej rzeczy
kupujący zobowiązuje sie do
commencer à apprendre
przeniesienia na sprzedawcę własnosć pewnej kwoty pieniędzy będącej wyrażeniem ceny
wierzyciel ma prawo domagać sie zapłaty ceny
commencer à apprendre
oraz ma obowiązek przenieść własność rzeczy na dłużnika
kontrakt najmu (rzeczy, usług, dzieła)
commencer à apprendre
konsensualny, dwustronnie zobowiązujący, doskonały
najem rzeczy
commencer à apprendre
odpłatne wzięcie rzeczy do wykorzystania na jakiś czas. Opatrzone terminem pocz. i koń za czynsz
najem usług
commencer à apprendre
istotna jest gotowość do wykonania usługi i podjęte działania
najem dzieła
commencer à apprendre
istotny jest efekt końcowy - musi być dzieło
najem jest odpłatny w każdym przypadku
commencer à apprendre
!
quasi kontrakty
commencer à apprendre
kontrakty nienazwane /pacta - umowy nieformalne
kontakt zamiany
commencer à apprendre
podobny do kontraku kupna-sprzedaży
quasi kontrakty były zaskarżalne pod warunkiem
commencer à apprendre
spełnienia świadczenia przez jedną ze stron
niezwłocznie to znaczy
commencer à apprendre
bez zbędnej zwłoki to nie znaczy natychmiast
zwłoka
commencer à apprendre
jeśli dłużnik nie spełnia świadczenia w ustalonym terminie lub niezwłocznie wtedy dochodzi do opóźnienia w świadczeniue świadczenia. Jeśli jest to przez dłużnika zawinione to wtedy popada on w zwłokę

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.