Koło 2 synteza kw. tłuszczowych

 0    9 fiche    FiszerMD
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Biosynteza kwasów tłuszczowych zachodzi w tkankach
commencer à apprendre
wątroba, nerki, mózg, płuca, gruczoł sutkowy i tkanka tłuszczowa w cytozolu
Źródła NADPH dla lipogenezy
commencer à apprendre
1. szlak pentozofosforanowy: dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa dehydrogenaza 6-fosfoglukonianowa 2. dehydrogenaza jabłczanowa dekarboksylująca („enzym jabłczanowy”) 3. dehydrogenaza izocytrynianowa – pozamitochondrialna 4. transhydrogenaza NADPH/NADH
Choroba Taya Sachsa
commencer à apprendre
niedobór Heksozoaminidazy A, niedorozwój, ślepota, osłabienie mięśni
Choroba Fabryego
commencer à apprendre
niedobór A-Galaktozydazxy, wykwity, niewydolność nerek recesywny z X(tylko u mężczyzn pełne)
Leukodystrofia metachromatyczna
commencer à apprendre
niedobór Arylosulfatazy A, niedorozwój, demielinizacja
Choroba Krabbego
commencer à apprendre
niedobór B-Galaktozydazy, brak mieliny, niedorozwój
Choroba Gauchera
commencer à apprendre
niedobór B-Glukozydazy, niedorozwój, powiększona wątroba i śledziona
Choroba Niemanna Picka
commencer à apprendre
niedobór Sfingomielinazy, powiększoa wątroba, śledziona, zgon
Choroba Farbera
commencer à apprendre
niedobór ceramidazy, zgon, defomacja koścca

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.