Koło 2 beta oksydacja

 0    20 fiche    FiszerMD
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
długołańcuchowe FFA są transportowane w osoczu w postaci związanej z
commencer à apprendre
albuminą
długołańcuchowe FFA w komórkach są przyłączane
commencer à apprendre
białka wiążącego kwasy tłuszczowe (FABP)
Transport kwasów tłuszczowych przez wewnętrzną błonę mitochondrialną enzymy
commencer à apprendre
1. palmitoilotransferaza karnitynowa I 2. translokaza karnitynoacylokarnitynowa 3. palmitoilotransferaza karnitynowa II
-oksydacja kwasów tłuszczowych różnice w przebiegu dla kwasów
commencer à apprendre
- o parzystej i nieparzystej liczbie C - nasyconych i nienasyconych - rozgałęzionych i nierozgałęzionych - o bardzo długim łańcuchu (>20 at. C)
Utlenianie kwasów tłuszczowych o bardzo długim łańcuchu
commencer à apprendre
- zachodzi w peroksysomach - prowadzi do powstania acetylo-CoA oraz nadtlenku wodoru - umożliwia utlenienie kwasów C20 i dłuższych
α-oksydacja zachodzi w
commencer à apprendre
tkance mózgu i pozwala na usuwanie po 1 at. C, w jej wyniku nie powstaje ATP
α-oksydacja rozgałęzionych kwasów tłuszczowych zachodzi w
commencer à apprendre
peroksysomach
-oksydacja jest katalizowana przez
commencer à apprendre
układ cytochromu P-450 w ER i ma niewielkie znaczenie
1. aktywacja kwasu tłuszczowego: zysk
commencer à apprendre
- 2 ATP
każdy cykl B-oksydacji zyzk
commencer à apprendre
+ 5 ATP
3. jeden obrót cyklu Krebsa (1 cz. acetylo-CoA) zysk
commencer à apprendre
+ 12 ATP
Łańcuch oddechowy 1NADH zysk
commencer à apprendre
+ 3 ATP (+ 2,5 ATP)
Łańcuch oddechowy 1FADH2 zysk
commencer à apprendre
+ 2 ATP (+ 1,5 ATP)
Bilans pełnego spalenia palmitoilo-CoA
commencer à apprendre
14ATP z 7 FADH2 21 ATP z 7 NADH + 96ATP = 131ATP - 2ATP (aktywacja) = 129 ATP
Bilans spalania triacyloglicerolu
commencer à apprendre
sumarycznie: + (20/22) ATP
Choroby związane z upośledzonym utlenianiem kwasów tłuszczowych
commencer à apprendre
niedobór karnityny, ostre ciążowe stłuszczenie wątroby, jamajska choroba wymiotna, choroba Refsuma, zespół Zellwegera
niedobór karnityny
commencer à apprendre
napady hipoglikemii, osłabienie mięśni, nagromadzenie lipidów
jamajska choroba wymiotna
commencer à apprendre
(spożywanie owoców akee tree - hipoglicyna) – zahamowanie -oksydacji, hipoglikemia
choroba Refsuma
commencer à apprendre
– dziedziczny defekt α-oksydacji (nagromadzenie kwasu fitanowego)
zespół Zellwegera
commencer à apprendre
brak peroksysomów we wszystkich tkankach

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.