kollokacja test

 0    46 fiche    ewelinaludwin
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Przepraszam że niepokoje i’m nim
commencer à apprendre
I apologize that I'm anxious I'm him
Przepraszam że niepokoje
commencer à apprendre
I am sorry to bother you
Wykorzystać coś
commencer à apprendre
Take advantage of
Zrobić co w mojej mocy
commencer à apprendre
To do my best
Nie móc ścierpieć
commencer à apprendre
I can’t stand
Doprowadzić kogoś do szaleństwa
commencer à apprendre
Make somebody mad
Oskarżony o popełnienie zbrodni
commencer à apprendre
Accused of committing a crime
U trzymać coś w tajemnicy
commencer à apprendre
Keep something secret
składać podanie o coś
commencer à apprendre
apply for something
wypełnić swoje obowiazki
commencer à apprendre
fulfill your duties
Uczyć się na pamięć
commencer à apprendre
Learn by heart
Osiągnąć porozumienie
commencer à apprendre
Reach an agreement
Odprowadzić kogoś
commencer à apprendre
See off
Uwielbiający Przygody
commencer à apprendre
have a sens of adventure
Zwrócić uwagę
commencer à apprendre
drow sb’s attention
Brać udział
commencer à apprendre
take part
Być zadowolonym z robienia czegoś
commencer à apprendre
be capable of doing sth
Zaznajomiony z czymś obeznany z czymś
commencer à apprendre
Familiar with
Podążać za
commencer à apprendre
follow
Przypominać komuś coś
commencer à apprendre
Remind sb of sm
Zarabiać na życie utrzymywać się z czegoś
commencer à apprendre
Make a living for
Zastąpić kogos
commencer à apprendre
stay for
Brzmi interesująco
commencer à apprendre
Sounds interesting
Nadrobić coś zrekompensować coś
commencer à apprendre
Make up for something
Winny odpowiedzialny za coś
commencer à apprendre
Guilty of something
Ukończyć szkołę
commencer à apprendre
Graduate from
Zbankrutować
commencer à apprendre
Go bankrupt
Zwrócić uwagę na coś
commencer à apprendre
Pay attention to something
Od pierwszego wejrzenia
commencer à apprendre
At first sight
Zainteresować się czymś
commencer à apprendre
take up
Osiągnąć pełnoletność
commencer à apprendre
come of age
Robić różnica
commencer à apprendre
Make a difference
Okazać się
commencer à apprendre
turn out
Podwieźć kogoś
commencer à apprendre
give sombody a lift
W przypadku czegoś w razie czegoś
commencer à apprendre
In case of something
Nie ma sensu robić czegoś
commencer à apprendre
it’s no use doing sth
Zamienić z kimś słówko
commencer à apprendre
have a word with somebody
Fakt niezbity
commencer à apprendre
as a matter of fact
Odbywać się mieć miejsce
commencer à apprendre
Take place
Celowo umyślnie
commencer à apprendre
on purpose
Zasnąć
commencer à apprendre
Fall asleep
Czas ucieka
commencer à apprendre
Time is running out
Zbankrutować
commencer à apprendre
Go bankrupt
Robić różnicę
commencer à apprendre
make a difference
Okazać się
commencer à apprendre
turn out
Odbywać się mieć miejsce
commencer à apprendre
Take place

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.