Keynote Upper-Intermediate - UNIT4

 0    101 fiche    mrzepecki
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
creative block (n)
commencer à apprendre
blokada myślenia kreatywnego
determination (n)
commencer à apprendre
determinacja
distract (v)
commencer à apprendre
rozpraszać uwagę
drive (n)
commencer à apprendre
zdecydowanie, nieustępliwość
venue (n)
commencer à apprendre
miejsce (n)
factor (n)
commencer à apprendre
czynnik
focus on (something) (v)
commencer à apprendre
skup się na (coś) (v)
inability (n)
commencer à apprendre
niezdolność (n)
passion (n)
commencer à apprendre
pasja (n)
persist
commencer à apprendre
nie poddawać się, trwać
push ahead (phr v)
commencer à apprendre
naciskać, przeć do przodu, starać się, nie ustawać
serve (v)
commencer à apprendre
służyć
vary (v)
commencer à apprendre
różnić się (v)
track (v)
commencer à apprendre
śledzić, obserwować,
system (n)
commencer à apprendre
system (n)
struggle (v)
commencer à apprendre
zmaganie (v)
social benefit (n)
commencer à apprendre
korzyści społeczne
shift (n)
commencer à apprendre
zmiana robocza (czas pracy w ciągu doby)
originate (v)
commencer à apprendre
powstać
operation (n)
commencer à apprendre
działalność
summarize (v)
commencer à apprendre
Podsumowanie (v)
(work) project (n)
commencer à apprendre
(praca) projekt (n)
assumption (n)
commencer à apprendre
Założenie (n)
client (n)
commencer à apprendre
klient (n)
couldn’t care less about (something) (phr)
commencer à apprendre
nie móc się (czymś) mniej przejmować, nie interesować się czymś
criteria (n)
commencer à apprendre
kryteria (n)
get into (something) (phr v)
commencer à apprendre
zajmować się (czymś), interesować się (czymś) (phr verb)
make it (phr)
commencer à apprendre
(o czymś) powieść się; odnieść w czymś sukces
one-way street (n)
commencer à apprendre
droga jednokierunkowa
purpose (n)
commencer à apprendre
Celem (n)
push yourself (phr)
commencer à apprendre
zmuszać się
route (n)
commencer à apprendre
trasa (n)
sit back in your comfort zone (phr)
commencer à apprendre
osiąść na laurach
to cut a long story short (phr)
commencer à apprendre
w skrócie, w kilku słowach
(company) board (n)
commencer à apprendre
(firma) zarząd (n)
academy (n)
commencer à apprendre
akademia (n)
accolade (n)
commencer à apprendre
wyróżnienie (n)
award (n)
commencer à apprendre
nagroda (n)
dyslexic (adj)
commencer à apprendre
dysleksja (przym.)
empire (n)
commencer à apprendre
imperium (n)
entrepreneur (n)
commencer à apprendre
Przedsiębiorca (n)
establish (v)
commencer à apprendre
założyć, utworzyć
executive (n)
commencer à apprendre
dyrektor
fund (v)
commencer à apprendre
finansować
fund (v)
commencer à apprendre
finansować
graduate (v)
commencer à apprendre
ukończyć szkołę/studia
high-flyer (n)
commencer à apprendre
młody wilk, młody ambitny, osoba mierząca wysoko
inventor (n)
commencer à apprendre
wynalazca (n)
magnate (n)
commencer à apprendre
magnat, potentat
manufacturing (n)
commencer à apprendre
produkcja (n)
measure (v)
commencer à apprendre
pomiaru (v)
operate (a business) (v)
commencer à apprendre
prowadzić działalność (biznesową)
peak (v)
commencer à apprendre
osiągnąć szczyt (możliwości)
philanthropist (n)
commencer à apprendre
filantrop (n)
position (n)
commencer à apprendre
stanowisko, funkcja
resign (v)
commencer à apprendre
zrezygnować z funkcji, odejść ze stanowiska
satellite (n)
commencer à apprendre
satelita (n)
talk show host (n)
commencer à apprendre
gospodarz programu talk show (programu telewizyjnego z wywiadami)
telecommunications (n)
commencer à apprendre
telekomunikacja
TV network (n)
commencer à apprendre
stacja telewizyjna
wealth (n)
commencer à apprendre
bogactwo (n)
advanced trialling (n)
commencer à apprendre
zaawansowane próby (testy)
blame (n)
commencer à apprendre
wina, odpowiedzialność
brand loyalty (n)
commencer à apprendre
lojalność wobec marki
catastrophe (n)
commencer à apprendre
katastrofa
cause (n)
commencer à apprendre
przyczyna
company strategy (n)
commencer à apprendre
strategia firmy
consumer satisfaction (n)
commencer à apprendre
satysfakcja klientów
expertise (n)
commencer à apprendre
wiedza
fail (v)
commencer à apprendre
odnieść porażkę
failure (n)
commencer à apprendre
porażka
fault (n)
commencer à apprendre
wina, błąd
inevitable (adj)
commencer à apprendre
nieuchronny
planning (n)
commencer à apprendre
planowanie
process (n)
commencer à apprendre
proces
recognized (adj)
commencer à apprendre
rozpoznawany
trivial (adj)
commencer à apprendre
trywialny, mało istotny
(meeting) agenda (n)
commencer à apprendre
plan (spotkania)
AOB (Any Other Business) (phr)
commencer à apprendre
wolne wnioski
apologies for absence (phr)
commencer à apprendre
nieobecności
budget outline (n)
commencer à apprendre
projekt budżetu
collaboration (n)
commencer à apprendre
współpraca
coverage (n)
commencer à apprendre
materiał, relacja
donation (n)
commencer à apprendre
datek, darowizna
food poisoning (n)
commencer à apprendre
zatrucie jedzeniem
health and safety regulation (n)
commencer à apprendre
przepisy BHP
investigate (v)
commencer à apprendre
badać, wyjaśniać
overflow (v)
commencer à apprendre
przepełnić się
present (adj)
commencer à apprendre
obecny
promotional (adj)
commencer à apprendre
promocyjny
quote (n)
commencer à apprendre
cytat
raise funds (phr)
commencer à apprendre
zbierać fundusze
suffer (an) injury (phr)
commencer à apprendre
odnieść obrażenia
volunteer (n)
commencer à apprendre
wolontariusz
business model (n)
commencer à apprendre
model biznesowy
commercial company (n)
commencer à apprendre
spółka komercyjna
crochet (v)
commencer à apprendre
szydełkować
expand (v)
commencer à apprendre
rozszerzyć
extensive (adj)
commencer à apprendre
szeroki
intention (n)
commencer à apprendre
intencja
non-profit company (n)
commencer à apprendre
spółka non-profit (niedziałająca dla zysku)

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.