kategoria zakupy

 0    34 fiche    aleksandrasokol1
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
ile kosztuje cukier?
commencer à apprendre
how much is sugar?
czy mogę prosić o wodę? Poproszę butelkę wody
commencer à apprendre
can i get some water please? I Will have a bottle of water
czy może mi Pan powiedzieć gdzie jest mleko?
commencer à apprendre
could you tell me where the milk is?
czy ktoś Cię obsługuje?
commencer à apprendre
are you being served?
czy ktoś Panu pomaga?
commencer à apprendre
is someone helping/assisting you?
czy jesteście otwarci w niedzielę?
commencer à apprendre
are you open on Sunday?
przepraszamy, jest dziś zamknięte
commencer à apprendre
Sorry, it's closed today
ta sukienka jest dziś na wyprzedaży
commencer à apprendre
this dress is on sale today
kup jedną (sztukę) odbierz drugą za połowę ceny
commencer à apprendre
buy one, get one half price
szukam działu elektroniki
commencer à apprendre
I am looking for electronics
to jest dział spożywczy, nie mamy elektroniki
commencer à apprendre
this is the grocery department, we don't have electronics
czy jest do tego gwarancja?
commencer à apprendre
does it come with a guarantee?
czy jesteś w kolejce? Czy to kolejka?
commencer à apprendre
are you in the line/queue? Is this the line?
o przepraszam ta cena jest zbyt wysoka
commencer à apprendre
oh sorry this price is way too high
czy mogę rozmawiać z menagerem?
commencer à apprendre
could i speak to the manager?
czy mogę prosić o reklamowę?
commencer à apprendre
could i have a plastic bag, please?
czy potrzebujesz pomocy w pakowaniu?
commencer à apprendre
do you need aby help packing?
czy ma Pan kartę stałego klienta?
commencer à apprendre
do you have a loyalty card?
płatność tylko gotówką
commencer à apprendre
cash only
czy mogę je przymierzyć?
commencer à apprendre
could I try these on?
czy mogę przymierzyć te buty?
commencer à apprendre
Could I try these shoes on?
biorę rozmiar 10
commencer à apprendre
I take a size 10
czy mają państwo przymierzalnię?
commencer à apprendre
do you have a fitting room/ changing room?
gdzie jest przymierzalnia?
commencer à apprendre
where is the fitting room?
czy macie to w mniejszym rozmiarze?
commencer à apprendre
Have you got this in a smaller size?
jest troche za duży
commencer à apprendre
it's a little too big
jest znacznie za duży
commencer à apprendre
is much too big
nie podobają mi się
commencer à apprendre
I don't like this
nie podoba mi się kolor
commencer à apprendre
I do not like the color
z czego one są zrobione?
commencer à apprendre
what are these made of?
czy są wygodne?
commencer à apprendre
do you feel comfortable?
czy czujesz się komfortowo/swobodnie?
commencer à apprendre
do you feel comfortable?
czy to jest tylko w tym kolorze?
commencer à apprendre
is this the only color you've got?
co myślisz o tych? (np. butach)
commencer à apprendre
what do you think about these? (e.g. shoes)

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.