Kategoria praca

 0    49 fiche    aleksandrasokol1
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
czym się zajmujesz zawodowo?
commencer à apprendre
what do you do professionally?
gdzie pracujesz?
commencer à apprendre
where do you work?
co robisz zawodowo?
commencer à apprendre
What do you do for a living?
jestem nauczycielem
commencer à apprendre
I'm a teacher
pracuję jako fotograf
commencer à apprendre
I work as a photographer
pracuję w marketingu
commencer à apprendre
I work in marketing
nie pracuję, zajmuje się domem i dziećmi
commencer à apprendre
I don't work, I stay at home with my kids
ona jest na urlopie macierzyńskim
commencer à apprendre
she is on maternity leave
zajmuję się domem/jestem gosoodynią domową
commencer à apprendre
I am a housewife
jestem tatą, który zajmuje się domem
commencer à apprendre
I'm a stayed home dad
pracuję na niepełnym etacie w call center
commencer à apprendre
I've got a part-time job in a call center
pracuję na pełen etat w Microsoft
commencer à apprendre
I've got a full-time job at Microsoft
obecnie nie pracuję
commencer à apprendre
i'm not working at the moment
zwolniono mnie z pracy
commencer à apprendre
they fired me
zwolniono mnie dwa miesiące temu
commencer à apprendre
I was laid off two months ago
przeszedłem na emeryturę, skończyłem 60 lat
commencer à apprendre
I'm retired, I am 60 years old
jestem na stażu w hiszpanii
commencer à apprendre
I am doing an internship in Spain
pracuję z domu jako samozatrudniony/ mam własną firmę
commencer à apprendre
I work from home as a self-employer
pracuję na własny rachunek, mam własną firmę
commencer à apprendre
I am self-employed, I have my own company
od jak dawna tu pracujesz?
commencer à apprendre
how long have you worked here?
jesteś zwolniony! / wylatujesz!
commencer à apprendre
you are fired!
on jest w tej chwili z klientem
commencer à apprendre
he is with a customer at the moment
znalazłem państwa ogłoszenie w gazecie
commencer à apprendre
I saw your advert in the paper
czy mogę prosić formularz podania o pracę?
commencer à apprendre
could I have an application?
czy mogą mi państwo wysłać formularz podania o pracę?
commencer à apprendre
could you send me an application form?
jestem zainteresowany tym stanowiskiem
commencer à apprendre
I'm interested in this position/post
chciałbym ubiegać się o tą pracę
commencer à apprendre
I would like to apply for this job
czy to jest praca tymczasowa, czy stała?
commencer à apprendre
is this temporary or permanent position?
jakie są godziny pracy?
commencer à apprendre
what are the hours of work?/ the works hours?
czy będę musiał pracować w soboty?
commencer à apprendre
will I have to work on Saturdays?
czy będę pracował na zmiany?
commencer à apprendre
will I have to work shifts?
jakie jest wynagrodzenie?
commencer à apprendre
how much does the job pay?
jaka jest wypłata miesieczna/tygodniowa?
commencer à apprendre
What is the salary / wage?
czy będę otrzymywał wynagrodzenie za nadgodziny?
commencer à apprendre
will I get paid for overtime?
kto jest moim przełożonym?
commencer à apprendre
Who would i report to?
kto jest moim przełożonym/ menagerem?
commencer à apprendre
who is my supervisor / manager?
chciałbym przyjąć ta propozycje pracy
commencer à apprendre
I would like to take the job
kiedy mam zacząć?
commencer à apprendre
When do you want me to start?
chcielibyśmy zaprosić Cię na rozmowę kwalifikacyjną
commencer à apprendre
We would like to invite you for an interview
to jest opis stanowiska
commencer à apprendre
This is the job description
czy masz jakieś doświadczenie?
commencer à apprendre
have you got any experience?
potrzebujemy kogoś z kwalifikacjami
commencer à apprendre
we need someone with qualifications
jakie masz kwalifikacje?
commencer à apprendre
What qualifications have you got?
czy masz aktualne prawo jazdy?
commencer à apprendre
is your driving licence current?
chcielibyśmy zaproponować Ci to stanowisko
commencer à apprendre
we would like to offer you the job
kiedy możesz zacząć?
commencer à apprendre
when can you start?
okres próbny trwa trzy miesiące
commencer à apprendre
there's a three months trial period
będziemy musieli sprawdzić twoje referencje
commencer à apprendre
you have any references / do you have a list of your references?
to jest twoja umowa o pracę
commencer à apprendre
this is your employment contract

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.