kartkowka 2

 0    83 fiche    manque
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
adhd
commencer à apprendre
adhd
nie chodzić do szkoły(np. z choroby)
commencer à apprendre
be off school
przesladowac w szkole
commencer à apprendre
bully
przesladowca, przesladowczyni
commencer à apprendre
bully
prześladowanie
commencer à apprendre
bullying
kamera monitoringu
commencer à apprendre
CCTV camera
oszukiwac, ściągać
commencer à apprendre
cheat
ściagac spisywac od kogos
commencer à apprendre
copy from sb
ściągi
commencer à apprendre
cheat notes
mieć dobre/złe wyniki w szkole/na egzaminach
commencer à apprendre
do well/badly at school in exams
dyslekcja
commencer à apprendre
dyslexia
dyslektyczny
commencer à apprendre
dyslexic
wydalic kogos ze szkoły
commencer à apprendre
throw sb out from dchool
wydalenie
commencer à apprendre
expulsion
nie osiagnac czegos
commencer à apprendre
fail to achieve sth
porazka, niepowodzenie
commencer à apprendre
failure
miec slabe wyniki
commencer à apprendre
get poor results
miec problemy trudnosc
commencer à apprendre
have a hard time
beznadziejny z matematyki
commencer à apprendre
hopeless at maths
indywidualne podejscie
commencer à apprendre
individual approach
źle sie zachowac
commencer à apprendre
misbehave
źle sie zachowac
commencer à apprendre
misbehave
przewinienie
commencer à apprendre
offence
przewinienie
commencer à apprendre
offence
pokonywac problemy
commencer à apprendre
overcome problems
zajecia wyrownawcze
commencer à apprendre
remidal classes
chodzic na wagary
commencer à apprendre
skip lessons
specjalne potrzeby edukacyjne
commencer à apprendre
special educational needs
wsparcie
commencer à apprendre
support
slabe punkty
commencer à apprendre
weakler areas
brytyjski odpowiednik matury
commencer à apprendre
A-levels
ocena, ocenianie
commencer à apprendre
assessment
egzamin wstępny
commencer à apprendre
entrance exam
arkusz
commencer à apprendre
exam paper
wyniki egzaminu
commencer à apprendre
exam results
zasady zdawania egzaminu
commencer à apprendre
examination rules
egzamin zewnetrzny/wewnetrzny
commencer à apprendre
external / internal exam
nie zdac testu/egzaminu
commencer à apprendre
fail a test / an exam
oblac egzamin
commencer à apprendre
flunk an exam
brytyjski odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
commencer à apprendre
gcses
stopien, ocena
commencer à apprendre
grade
średnia ocen
commencer à apprendre
grade point avarage
ocena, stopien wyrazony w punktach
commencer à apprendre
mark
egzamin probny
commencer à apprendre
mock exam
dzienniczek internetowy
commencer à apprendre
online report
zdac test/egzamin
commencer à apprendre
pass a test / an exam
arkusze
commencer à apprendre
past papers
zdawac egzamin ponownie
commencer à apprendre
retake the exam again
egzamin po ukończeniu nauki w szkole
commencer à apprendre
school-leaving exam
świadectwo szkolne
commencer à apprendre
school report
otrzymac 100 punktów
commencer à apprendre
get 100 points
przygotowac egzamin
commencer à apprendre
set an exam
podejsc do egzaminu
commencer à apprendre
take an exam
pisać sprawdzian
commencer à apprendre
take a test
świetlica szkolna
commencer à apprendre
afterschool club
chodzić na kurs
commencer à apprendre
attend a course
być/zostać członkiem
commencer à apprendre
be / become a member
rozwijac zdolnosci artustyczne
commencer à apprendre
develop artistically
umiejetnosci przywodcze/interpersonalne
commencer à apprendre
develop leadership / interpersonal skills
kurs pierwszej pomocy
commencer à apprendre
first aid course
zapisać sie do klubu / na siłownię
commencer à apprendre
join a club / the gym
brać udział w
commencer à apprendre
participate in
chór szkolny
commencer à apprendre
school choir
orkiestra szkolna
commencer à apprendre
school orchestra
towarzystwo, stowarzyszenie
commencer à apprendre
society
kółko sportowe/teatralne/szachowe/fotograficzne
commencer à apprendre
sport / theater / chess / photographic club
dobrowolny
commencer à apprendre
voluntary
byc nieobecnym w szkole
commencer à apprendre
be off school
nadrobic materiał z
commencer à apprendre
catch up on school work
dogonić reszte klasy
commencer à apprendre
catch up with the rest of the class
rzucic szkołę
commencer à apprendre
drop out of school
mieć zaległości w nauce
commencer à apprendre
fall behind with schoolwork
zabrać się do pracy
commencer à apprendre
get down to work
oddac prace domowa wypracowanie
commencer à apprendre
hand in homework / an essay
zapisać/zanotować
commencer à apprendre
note down
przyswajac informacje
commencer à apprendre
take in information
spóźnić się
commencer à apprendre
turn up late
łatwizna pestka
commencer à apprendre
a piece of cake
pracowac do pozna
commencer à apprendre
burn the midnight oli
całkowicie sie pogubić
commencer à apprendre
feel out of your depth
zjać cos na wylot
commencer à apprendre
know sth of uour depth
znav cos na wylot
commencer à apprendre
know sth inside out
zdać egzamin śpiewająco
commencer à apprendre
pass an exam with flying colours

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.