issues card

 0    18 fiche    lexyy
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
tworzyć miejsca pracy
commencer à apprendre
create workplaces
zmniejszyć bezrobocie
commencer à apprendre
reduce unemployment
zwiększać przepaść między bogatymi a biednymi ludźmi
commencer à apprendre
to widen the gap between rich and the poor people
poruszać (jakąś kwestię)
commencer à apprendre
bring up
zmienić coś
commencer à apprendre
make a difference
robić dobre wrażenie
commencer à apprendre
make a good impression
podejmować próbę
commencer à apprendre
make an attempt
uświadamiać coś komuś
commencer à apprendre
make somebody aware
udogodnienia, infrastruktura
commencer à apprendre
facilities
zbiórka pieniędzy na cele charytatywne
commencer à apprendre
money raising event
zamożny
commencer à apprendre
wealthy
głęboko niepokojący
commencer à apprendre
deeply disturbing
z powodu korupcji
commencer à apprendre
due to corruption
nieuniknione zmiany
commencer à apprendre
inevitable changes
prawdopodobne konsekwencje
commencer à apprendre
likely consequences
znaczący wpływ
commencer à apprendre
major impact
bronić/obrona
commencer à apprendre
defend / defense
rozszerzać się/wzrost, ekspansja
commencer à apprendre
expand / expansion

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.