irregular verbs level hard+

 0    56 fiche    Squbany_21
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
leżeć
commencer à apprendre
lie lay lain
zapalać
Zapalił swojego papierosa i oddał zapalniczkę Tomowi.
commencer à apprendre
light - lit - lit
He lit his cigarette and handed the lighter back to Tom.
tracić
Straciliśmy wszystkie pieniądze.
commencer à apprendre
lose lost lost
We've lost all our money.
robić
commencer à apprendre
make made made
znaczyć
Nikt nie wiedział co tak na prawdę znaczy jej uwaga.
commencer à apprendre
mean - meant - meant
Nobody knew what her comment really meant.
spotykać
commencer à apprendre
meet met met
płacić
commencer à apprendre
pay paid paid
kłaść, położyć, postawić
commencer à apprendre
put put put
czytać
commencer à apprendre
read read read
jeździć
Jechałeś już kiedyś konno?
commencer à apprendre
ride - rode - ridden
Have you ridden a horse before?
dzwonić
Telefon dzwoni, czy możesz go odebrać?
commencer à apprendre
ring - rang - rung
The phone is ringing, can you answer it?
podnosić się, wschodzić
commencer à apprendre
rise rose risen
biegać
commencer à apprendre
run ran run
mówić, powiedzieć
commencer à apprendre
say said said
widzieć
commencer à apprendre
see saw seen
szukać
commencer à apprendre
seek sought sought
sprzedawać
commencer à apprendre
sell sold sold
wysyłać
Dostałeś pocztówkę, którą wysłałem ci w zeszłym tygodniu?
commencer à apprendre
send - sent - sent
Have you received the postcard I sent you last week?
umieszczać
commencer à apprendre
set set set
szyć
Szyła sweter przez całą noc.
commencer à apprendre
sew - sewed - sewn
She's been sewing the sweater all night.
potrząsnąć
commencer à apprendre
shake shook shaken
świecić
commencer à apprendre
shine shone shown
strzelać
Wystrzeliłam trzy pociski i wszystkie trafiły w sam środek celu.
commencer à apprendre
shoot - shot - shot
I shot three bullets and all of them hit the target dead centre.
pokazywać
Pokazałam gościom moją kolekcję obrazów.
commencer à apprendre
show - showed - shown
I showed my painting collection to the guests.
zamykać
commencer à apprendre
shut shut shut
śpiewać
commencer à apprendre
sing sang sung
siedzieć
commencer à apprendre
sit sat sat
spać
commencer à apprendre
sleep slept slept
pachnieć
Te kwiaty były dziwne, nie pachniały.
commencer à apprendre
smell - smelt - smelt
Those flowers were strange, they didn't smell.
mówić
Rozmawiałem z nią ledwo wczoraj.
commencer à apprendre
speak - spoke - spoken
I spoke to her only yesterday.
literować
Przeliterowałem moje imię dwa razy, a ona nadal nie mogła napisać go poprawnie!
commencer à apprendre
spell - spelt/spelled - spelt/spelled
I spelled my name twice and she still couldn't write it correctly!
spędzać
commencer à apprendre
spend spent spent
rozlewać
Kto rozlał wino na moją koszulę?
commencer à apprendre
spill - spilt - spilt
Who spilt wine over my shirt?
rozszczepiać
commencer à apprendre
spill split spilt
psuć
Ona znowu psuje zabawę.
commencer à apprendre
spoil - spoilt - spoilt
She is spoiling the fun again.
rozciągać
commencer à apprendre
spread spread spread
skakać
commencer à apprendre
spring sprang sprang
stać
Nie widziałeś mnie, bo stałem za tobą.
commencer à apprendre
stand - stood - stood
You didn't see me because I stood behind you.
kraść
commencer à apprendre
steal stole stolen
wbijać, wtykać
commencer à apprendre
stick stuck stuck
kłuć
commencer à apprendre
sting stung stung
uderzać
commencer à apprendre
strike struck struck
przysięgać
commencer à apprendre
swear swore sworn
zamiatać
Zmiotła wszystkie zwiędłe liście na kupkę.
commencer à apprendre
sweep - swept - swept
She swept all the dead leaves into a heap.
pływać
commencer à apprendre
swim swam swum
brać
commencer à apprendre
take took taken
nauczać
commencer à apprendre
teach taught taught
rwać
Podarłem kartkę na strzępy. Nie możesz jej już przeczytać.
commencer à apprendre
tear - tore - torn
I've torn the paper to shreds. You can't read it anymore.
mówić
Rozmawiałem z nią ledwo wczoraj.
commencer à apprendre
speak - spoke - spoken
I spoke to her only yesterday.
myśleć
Myślę o tym przez cały dzień.
commencer à apprendre
think - thought - thought
I have been thinking about it all day.
rzucać
commencer à apprendre
throw threw thrown
rozumieć
commencer à apprendre
understand understood understood
budzic
commencer à apprendre
wake woke woken
nosić
commencer à apprendre
wear wore worn
wygrywać
W zeszłym roku moja drużyna po raz pierwszy wygrała mistrzostwo.
commencer à apprendre
win - won - won
Last year my team won the championship for the first time.
pisać
commencer à apprendre
write wrote written

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.