irregular verbs

 0    55 fiche    annamiedlarz
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
być
commencer à apprendre
to be
być był / były
commencer à apprendre
be was/were been
stawać się, zostawać
commencer à apprendre
become - became - become
zaczynać
commencer à apprendre
begin - began - begun
gryźć
commencer à apprendre
bite - bit - bitten
on jest moim najlepszym przyjacielem
commencer à apprendre
he is my best friend
nie chce byc dentysta
commencer à apprendre
I don't want to be a dentist
to nie może być prawda
commencer à apprendre
this can’t be true
gdzie się podziewałeś wczoraj caly dzien?
commencer à apprendre
where were you all day yesterday
czy Anna była z Tobą?
commencer à apprendre
was Anna with you?
wczoraj był ładny dzień
commencer à apprendre
it was a nice day yesterday
nigdy w życiu nie byłem szczęśliwszy
commencer à apprendre
I've never been so happy in my life
takie problemy już były
commencer à apprendre
there have already been such problems before
Czy byłeś kiedyś w Polsce
commencer à apprendre
have you ever been to Poland
dlaczego jesteś taki niecierpliwy? daj mi minutę
commencer à apprendre
why are you being so impatient? give me a minute
mój syn chce zostać warstwą
commencer à apprendre
my son wants to become a layer
zapamiętaj jej twarz. pewnego dnia stanie się dziewicą
commencer à apprendre
remember her face. she will become gueen one day
po pewnym czasie okazało się, że jest oszustem
commencer à apprendre
after some time it became clear that he was a crook
po jego śmierci życie stało się dla żony nie do zniesienia
commencer à apprendre
after his death life became unbearable for his wife
to właśnie stało się oczywiste
commencer à apprendre
it has just become obvious
właśnie stało się dla mnie oczywiste, że mnie kochasz
commencer à apprendre
it has just become obvious to me that you love me
twój syn stał się przystojnym mężczyzną
commencer à apprendre
your son jas become a handsome man
staje się popularny
commencer à apprendre
it is becoming popular
staje się nie do zniesienia
commencer à apprendre
it is becoming unbearable
zaczynać się
commencer à apprendre
begin - began - begun
Mam nadzieję, że nie zacznie padać, zanim tam dotrzemy.
commencer à apprendre
I hope it doesn’t start to rain before we get there.
Mam nadzieję, że kiedy wychodzimy, nie zacznie padać
commencer à apprendre
I hope it doesn’t begin to rain when we go out
mam nadzieję, że wkrótce zaczną się pewne zmiany na lepsze
commencer à apprendre
i hope that some changes for the better will begin soon
nasze problemy zaczęły się, gdy tata stracił pracę
commencer à apprendre
our problems began when dad lost his job
jego kariera zaczęła się, gdy je jeszcze studiował
commencer à apprendre
his carier began when je was still at university
kiedy dotarliśmy na szczyt góry, zaczęło padać
commencer à apprendre
when we reached the top of the mountain, it began to rain
przedstawienie właśnie się zaczęło
commencer à apprendre
the show has just begun
Mike zaczął ostatnio zachowywać się w dziwny sposób
commencer à apprendre
Mike has recently begun to behave in a strange way
teraz zaczynam rozumieć, dlaczego go zostawiłeś
commencer à apprendre
now I am beginning to understand why you left him
zaczyna padać
commencer à apprendre
it is beginning to rain
łamać, pękać, rozbić, tłuc
commencer à apprendre
break, crack, smash, smash
bądź ostrożny. nie rozbij okna
commencer à apprendre
be carful. don’t break the window
lina pękła, ponieważ pociągnąłeś ją zbyt mocno
commencer à apprendre
the rope broke because you had pulled it too hard
wycofać się
commencer à apprendre
pull out
Ciągnąć
commencer à apprendre
pull
zatrzymać się
commencer à apprendre
pull up
Mike złamał nogę podczas jazdy na nartach w Alpach
commencer à apprendre
mike broke his leg when he was skiing in the Alps
właśnie rozbiłeś mój ulubiony wazon
commencer à apprendre
you have just broken my favourite vase
była na niego zła, bo złamał obietnicę
commencer à apprendre
she was mad at him because he had broken his promise
łamiemy prawo. a gdyby policja nas złapała?
commencer à apprendre
we are breaking the law. what of the police caught us?
łamiesz mi serce
commencer à apprendre
you are breaking my heart
przynosić
commencer à apprendre
bring - brought - brought
spowodować
commencer à apprendre
bring about
wychowywać
commencer à apprendre
bring up
kiedy mam przynieść dokumenty?
commencer à apprendre
when shall I bring the documents?
Mike zawsze zabiera siostrę na imprezy
commencer à apprendre
mike always bring his sister to parties
dlaczego przyniosłem te gazety?
commencer à apprendre
whi brought these papers?
wszyscy przynieśli coś do jedzenia
commencer à apprendre
everybody brought something to eat
przyniosłem coś dla ciebie. Spójrz
commencer à apprendre
i have brought something for you. have a look
przynosisz wstyd naszej rodzinie
commencer à apprendre
you bringing shame on our family

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.