intercultural communication

 0    42 fiche    guest2289999
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
okazja
commencer à apprendre
bargain
klient
commencer à apprendre
a customer
centrum handlowe
commencer à apprendre
shopping centre
dom towarowy
commencer à apprendre
department store
wprowadzać innowacje
commencer à apprendre
innovate
elastyczność
commencer à apprendre
flexibility
ocenione
commencer à apprendre
assessed
żal
commencer à apprendre
regret
pożałować
commencer à apprendre
regret
szeroko rozpowszechniony, typowy
Nie ma żadnych wątpliwości, że tak zwane choroby cywilizacyjne - cukrzyca, choroby serca, udar, niektóre rodzaje raka - występują dużo częściej tu niż gdziekolwiek indziej na świecie. A jest to wynikiem jedzenia według Zachodniej diety.
commencer à apprendre
prevalent
There's no question, none, that so-called lifestyle diseases -- diabetes, heart disease, stroke, some cancers -- are diseases that are far more prevalent here than anywhere in the rest of the world. And that's the direct result of eating a Western diet.
konieczne
commencer à apprendre
necessary
podkreślać/akcentować
commencer à apprendre
emphasize
pracownik naukowy
commencer à apprendre
academic
give and take
commencer à apprendre
wzajemne ustępstwa
balance
synonym
commencer à apprendre
give and take
kompromis, ustępstwo
commencer à apprendre
give and take
Every relationship needs a bit of give and take.
poradzić sobie sprostać
commencer à apprendre
cope
potrzymać, umieć, radzić sobie, uprawiać
commencer à apprendre
handle
radzić sobie z kimś/czymś
commencer à apprendre
deal with
kwestia
commencer à apprendre
issue
rozsądny
commencer à apprendre
reasonable
praktyczny
commencer à apprendre
practical
otwarty
commencer à apprendre
receptive
przejrzenie, przestudiowanie
a careful examination, review
commencer à apprendre
perusal
The actor agreed to accept the role after a three-month perusal of the movie script.
pewny siebie
commencer à apprendre
self-confident
hojny
commencer à apprendre
generous
egoistyczny
commencer à apprendre
selfish
wrażliwy
commencer à apprendre
sensitive
rozkład dnia / jazdy / plan zajęć / grafik
commencer à apprendre
schedule
wyjątek
commencer à apprendre
exception
napotkać/spotkać
commencer à apprendre
encounter
przez coś
commencer à apprendre
through
zwyczaj
commencer à apprendre
custom
wzorce myślowe
commencer à apprendre
thought patterns
postrzeganie
commencer à apprendre
perceptions
będę szczęśliwy
commencer à apprendre
i’ll be happy to
konkretne pole
commencer à apprendre
particular field
cykl uczenia się
commencer à apprendre
learing cycle
codzienne życie
commencer à apprendre
day-to-day life
przydatne
commencer à apprendre
usefull
pewien sposób
commencer à apprendre
certain way
uniknąć
commencer à apprendre
avoid

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.