In a small town, in a big city

 0    72 fiche    idawesolowska2
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
ciekawski, wścibski
commencer à apprendre
nosy
w tych samych zakładach
commencer à apprendre
in the same plants
dyskutować o czymś
commencer à apprendre
to disscuss sth
przenieść się do dużego miasta
commencer à apprendre
to move to a big city
wyrazić własną opinię
commencer à apprendre
to express one's own opinion
stopa bezrobocia
commencer à apprendre
unemployment rate
dolegliwości zdrowotne
commencer à apprendre
medical disorders
wybór towarów
commencer à apprendre
assortment of goods
zmienić się na lepsze
commencer à apprendre
to change for the better
domagać się, twierdzić
commencer à apprendre
to claim
faktem jest, że
commencer à apprendre
as a matter of fact
więcej możliwości
commencer à apprendre
more opportunities
dobry wybór
commencer à apprendre
good selection
odnieść sukces w życiu
commencer à apprendre
to succeed in life
spędzać czas wolny
commencer à apprendre
to spend one's free / leisure time
nudzić się
commencer à apprendre
to be bored
usługi
commencer à apprendre
services
mieszkaniec miasta
commencer à apprendre
city-dweller
blok
commencer à apprendre
block of flats
w nagłych przypadkach
commencer à apprendre
in an emergency
liczyć na czyjąś pomoc
commencer à apprendre
to count on one's help
nawiązać przyjaźń
commencer à apprendre
to strike up a friendship
znajomosc
commencer à apprendre
acquaintanceship
znajomy
commencer à apprendre
acquaintance
biurowiec
commencer à apprendre
office building
szeregowiec
commencer à apprendre
terraced house
wieżowiec
commencer à apprendre
tower block
drapacz chmur
commencer à apprendre
a skyscraper
duży ruch
commencer à apprendre
heavy traffic
spaliny
commencer à apprendre
fumes
hałas
commencer à apprendre
noise
miejsce parkingowe
commencer à apprendre
parking place
wskaźnik przestępczości
commencer à apprendre
crime rate
być okradzionym
commencer à apprendre
to be robbed
być obrzuconym obelgami
commencer à apprendre
to be abused
bać sie pozostawiania
commencer à apprendre
to dread leaving
częste włamania
commencer à apprendre
frequent burglaries
nieciekawy, nudny
commencer à apprendre
dull
dom wolnostojący
commencer à apprendre
detached house
malowniczy
commencer à apprendre
picturesque
plac zabaw
commencer à apprendre
playground
metro
commencer à apprendre
underground
osiedle
commencer à apprendre
housing estate
dworzec autobusowy
commencer à apprendre
bus terminal
transport miejski
commencer à apprendre
city transport
wyjechać z miasta
commencer à apprendre
to go out of the town
rozwinąć, rozbudować miasto
commencer à apprendre
to expand the town
sarna
commencer à apprendre
(roe) deer
bezpośrednio
commencer à apprendre
directly
ponadto = ponadto = dodatkowo = co więcej
commencer à apprendre
furthermore = moreover= additionaly=what's more
co więcej / ponadto
commencer à apprendre
furthermore
stopniowo zanikać
commencer à apprendre
to disappear gradually
warunki życia
commencer à apprendre
living conditions
rozwój w rolnictwie
commencer à apprendre
development in agriculture
postępować, rozwijać się
commencer à apprendre
to progress
ogromna posiadłość ziemska
commencer à apprendre
huge estate
dwór
commencer à apprendre
manor house
otoczone przez
commencer à apprendre
surrounded by
całkowicie zaniedbane
commencer à apprendre
totally neglected
dobrze wyposażony dom
commencer à apprendre
well-equipped house
uprawiać owoce i warzywa
commencer à apprendre
to grow fruit and vegetables
brak
commencer à apprendre
shortage
Centrum zdrowia
commencer à apprendre
health centre
mądre decyzje polityczne
commencer à apprendre
wise political decisions
PGR-państwowe gospodarstwa rolne
commencer à apprendre
state farms
Gospodarstwo
commencer à apprendre
farmstead
uprawiać ziemię
commencer à apprendre
to cultivate the land
żyć spokojnie
commencer à apprendre
to live peacefully
uprawiać (ziemię)
commencer à apprendre
to grow
zboża, plony
commencer à apprendre
crops
gospodarstwo drobiarskie
commencer à apprendre
poultry farm
gospodarstwo hodowlane
commencer à apprendre
stock farm

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.